April 2021
Foto: Jan Jenner

Jong Utrecht na de pandemie

UtrechtDB duikt in Leidsche Rijn. Wij zijn op zoek naar praktische aanbevelingen om goed uit de lockdown te komen. Daarbij ligt de focus op de jeugd. De groep van 12 tot 18 jaar lijkt het meest getroffen door de beperkingen tijdens de pandemie. Zie ons eerste verslag met dilemma’s als: verdriet of feest, giga of intiem? In het achterhoofd hebben we het SCP Coronakompas van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zie ook onze Utrechtse speerpunten in het Appèl Ruimte voor een andere blik.

Binnenkort publiceren we onze Meetlat 2022, het ‘hoe’ en ‘wat’ voor de verkiezingsprogramma’s van Utrechtse politieke partijen.

 

UtrechtDB- columnisten

In deze voorjaars-Nieuwsbrief verder onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. De afgelopen weken openden zij het vizier op de toekomst ná Corona, met ideeën over ruimte in Utrecht en daarbuiten. Een periode die roept om extra aandacht voor kansengelijkheid. Waarbij de school hulp nodig heeft van een brede stedelijke visie, gesteund door alle overvloedig beschikbare kennis in de stad. Voor alle kwesties in Utrecht geldt: samenwerking over eigen grenzen heen en dus: ‘kom uit je hok, spring over het hek’.

Lintjesregen bij UtrechtDB


Richard Kraan met lintjeAd Sanders krijgt lintje opgespeld

Richard Kraan en Ad Sanders, allebei lid van de Utrecht Development Board, kregen op 26 april een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) mee in UtrechtDB. Hij was ook een van de wegbereiders voor ons platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven, opleidingen en inwoners in stad en regio Utrecht. Met als motto: ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. Ad Sanders (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) trad in 2021 toe tot UtrechtDB, en is daarmee ons jongste lid.

Columns van UtrechtDB-leden

Foto: Ramon Mosterd

Andere kijk op ruimte

Thuis werken, verder weg van kantoor, minder reizen. Klaar is onze hele infrastructuur. Het economisch zwaartepunt van Nederland ligt minder in de Randstad. In zijn column somt Rien Nagel de snelle veranderingen op, veroorzaakt door de pandemie. Lees hoe hij deze bewegingen niet helemaal aan het toeval wil overlaten. Zeker in de (binnen)stad, waar oplossingen moeten komen voor leegstand en verkeersdrukte.

Lees meer

Foto: ondernemersfondsutrecht.nl

Luister naar lokaal verstand

Top-down de gebruikelijke centrale ‘taskforce’ plannen laten maken voor herstel ná de Corona-crisis? Niet doen, adviseert Trude Maas in haar column. Want dezelfde mensen die voorkwamen dat Utrecht ging rellen, kennen de stappen om het samen weer leuk te krijgen. Voor het onderwijs geldt hetzelfde. Werk per buurt, wijk of school aan een herstelplan. Vraag hen dus om plannen te maken en prioriteiten te noemen bij het herstel. Nu al. Zo maak je snel een quick scan, sla de vergaderfase maar over.

Lees meer
Foto: Alexander Kraaij

Kom uit je hok, spring over het hek

‘Uit je hok, over het hek’. Dat heeft Utrecht nodig voor een goed herstel na de lockdown, zegt Cor Jansen in zijn column. Sectoren als cultuur, retail, gastvrijheid, sport en onderwijs kunnen juist nu in Utrechtse stijl over eigen grenzen heen samenwerken. Bij het beoordelen en stimuleren van beleidsmaatregelen na de lockdown moet de Utrechtse politiek daarop een eerste check doen.

Lees meer
Foto: Juri Hiensch

Kracht in Utrecht zelf

Kinderen lijden onder de pandemie. Het is mooi dat ruim geld beschikbaar komt om de vertraging in hun schoolontwikkeling gedegen aan te pakken. Maar kijk niet naar het onderwijs alleen, zegt Eric van Dorp in zijn column. Benut het geld als opmaat naar een visie op de meeste en beste kansen voor alle kinderen in Utrecht. Succes? Alleen als scholen kunnen samenwerken met gemeente, ouders, kinderopvang, sport- en jeugdorganisaties.

Lees meer

De Utrechtse Raad van Strate

Laten we eraan werken dat Utrecht hoog gaat scoren op het punt ‘Bejegening door de overheid’. De gemeente excelleert dan in de manier waarop zij besluiten neemt en de uitwerking overziet. Hoe bereiken we die hoge score, vraagt Trude Maas in haar column. Idee: Utrecht toetst als eerste in Nederland haar plannen met een Raad van Strate. Die bekijkt wie het beleid gaat uitvoeren, en wie de effecten zal ervaren.

Lees meer

Kansen ieder kind centraal

Na Corona staan we voor een grote uitdaging: het aanpakken van de kansenongelijkheid in ons land, zegt Michiel Bodt in zijn column. Goedbedoeld geld te over, van de 8,5 miljard rijksgeld voor onderwijs tot en met vele particuliere fondsen. Stap dan niet in de oude valkuil door los van elkaar achter dat geld aan te rennen. Breek muren tussen organisaties af, stap over je eigen schaduw heen. Durf als overheid te experimenteren met allianties die het kind en zijn kansen centraal stellen. Dat kàn Utrecht, we bewijzen het met ‘Taal doet Meer’.

Lees meer
Foto: Alexander Kraaij

Vier Utrechtse V’s

Nu informateur Herman Tjeenk Willink in Den Haag nieuwe bruggen moet slaan in het versnipperde politieke landschap, kan Utrecht tot voorbeeld strekken. In haar column nodigt Nicoline Meijer de Haagse politici uit voor een bezoek aan ‘het hartsie van het land’. Hier treffen zij Veerkracht, Verbeelding, Vernieuwing en Verbinding. Inzet van die Utrechtse vier V’s garandeert succes in de coalitieonderhandelingen.

Lees meer

Hoe we werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Verbindingen zoeken

Begin 2020 maakten we een plan om op vijf thema’s te zoeken naar verbindingen en dus verbeteringen in Utrecht.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectieziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we leren omgaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?

In ons Appèl Ruimte voor een andere blik schetsen we de kansen die UtrechtDB zoekt op vijf centrale thema’s in de stad. Ter inspiratie voor burgers, bedrijven en bestuurders.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB bij OfU

Columns van UtrechtDB-leden verschenen ook elders. Zoals op de site van Ondernemersfonds Utrecht. OfU publiceert de blogs van voorzitter Trude Maas: Ruimte voor lokaal verstand en De Raad van Strate.

Onze meetlat langs het beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-