Column Jeroen Hermkens

Levensgeluk in crisistijd

Wat hebben wij geleerd van twee jaar corona? Soms krijg ik het idee dat mensen veranderden.  Dat we meer op zoek zijn naar voor ons wezenlijke zaken. De stad waarin we leven is daarbij van essentieel belang: een betere leefomgeving zorgt voor meer geluk. Utrecht heeft alle kans zich te verbeteren, kijk naar mijn gouache bij onze recente Open Brief. Maak ruimte voor verbinding met de natuur, ontrafel de wirwar van wegen die Utrecht omknellen. De behoefte aan natuur en schoonheid is groot. Verwen jezelf met muziek, literatuur, beeldende kunst en theater. Verruim je wereld en geniet.

> Lees verder   > Alle columns

OPEN BRIEF

Regeringscommissaris Wonen voor Utrecht urgent

Illustratie: Jeroen Hermkens

Krappe ruimte, energie en klimaat zetten de extreem populaire woon- en werkstad Utrecht klem, omringd door snelwegen met doorgaande autostromen. Stad en regio lossen dat niet zelf op. Er moet een Regeringscommissaris Voor Wonen komen, die Utrecht als pilot inzet. Utrecht kan nieuwe Haagse wetten en regels rondom bouwen en wonen toetsen op praktische uitvoerbaarheid. Daarmee helpt Utrecht de knoop ontwarren van urgente kwesties die spelen in de Randstad. Zie onze Open Brief ‘Ruimte Maken Voor Mensen. Verstop autostromen onder de grond’ (Pdf).

RECENTE COLUMNS

Column Trude Maas

Het gaat best goed met Utrecht. Of niet?

Column Trude Maas, 2 november 2021

Trude Maas: Regeringscommissaris voor Wonen in Utrecht
> Lees verder

Column Ad Sanders

Help Utrecht in strijd tegen cocaïnehandel

Column Ad Sanders, 19 oktober 2021

Ad Sanders: Kabinet, help Utrecht in strijd tegen drugshandel
> Lees verder

SPEERPUNTEN

Meetlat UtrechtDB langs verkiezingsprogramma’s

UtrechtDB agendeert de hoofdpunten voor Utrecht 2022-2026. Samenwerking tussen lokale leiders, gemeente en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde en welvarende stad zonder diepe kloven. Dus weg met het verschil van 3 à 6 jaar in gezonde levensjaren tussen Overvecht en Tuindorp. Samen maken we die gezondheidsverschillen kleiner, door meer aandacht voor preventie, leefstijl en stadsinrichting. Het draait om Gezond stedelijk leven voor Iedereen en Brede Welvaart

> Lees de Meetlat over Samen Stad Maken: Hoe? Wat en waar?

NIEUWSBRIEF JULI 2021

Hoe en wat voor verkiezingsprogramma’s

UtrechtDB werpt zich in de raadsverkiezingen. Juist nu de partijen broeden op hun verkiezingsprogramma’s publiceren wij de Meetlat. Daarin staan ons ‘hoe’ en ‘wat’ voor de stad tot 2026.
> Lees meer

VIDEO

“Wij zijn de Utrecht Development Board” in anderhalve minuut.

Kijk en luister hoe wij, vogels van divers pluimage, onze stad Utrecht zien. En samenwerking bevorderen tussen burgers, bedrijven en gemeente.

In beeld gebracht door Frame Order Coöperatie in Utrecht.

We gebruiken de video vanaf 2021 als introductie bij onze bijeenkomsten.

OPEN BRIEF

Brief aan de Burgemeester

Griftpark. Foto Juri Hiensch

In een Brief aan de Burgemeester vraagt UtrechtDB-voorzitter Trude Maas om in de zomerse Covid-verwarring leiding te nemen. Wat kan wel in en om Utrecht, wat mag nog niet.

Lees verder

Niek de WitNiek de Wit COLUMN

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

In najaar 2020 pleitte UtrechtDB-lid Niek de Wit voor lokale afweging van belangen rond Covid-maatregelen. Gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals zitten naast de infectieziekten-experts en de GGD. Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad. Want we moeten de infectie bedwingen in balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting.

> Lees verder

Niek de Wit in AD/UN:

> Vang gevolgen Covid op
> Zoek ruimte via adviesraad
> Veenbrand

VERSLAG

Hoe jong Leidsche Rijn uit de pandemie kruipt

Griftpark. Foto Juri Hiensch

Hoe kruipt jong Leidsche Rijn deze zomer uit de pandemie? UtrechtDB probeert plannen voor gezond begin een duw in de goede richting te geven. Wie weet bruikbaar voor heel Utrecht. Lees hier de eerste ideeën. Wat kunnen en willen jongeren zelf?

OPEN BRIEF

Maak meer ruimte voor lopen, samen spelen en urban sports

Griftpark. Foto Juri Hiensch

Waarom en hoe Utrecht bewegen moet koesteren  voor betere gezondheid en meer inclusiviteit

Utrecht groeit, de stad is ongekend populair. Meer inwoners, meer kantoren, meer huizen, meer verkeer.

De roep om groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit klinkt bij elk Utrechts bouwplan en in bestaande wijken. We fietsen veel, zeker, en dat betekent vanzelfsprekend bewegen.

Maar blijven we elkaar letterlijk in de ogen zien? Waar blijft ruimte voor ontmoeten en gezondheid? Hoe verbinden we oud en nieuw?

Zie onze Open Brief (pdf) met antwoorden op deze vragen.

APPÈL

Meer ruimte voor makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. De Utrecht Development Board pleit voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht. “Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren”.

> Lees meer

UtrechtDB Missie

Utrecht groeit! Dat betekent:

Groei moeten we accepteren, maar groei moet wel gerichte groei zijn en niet in het wilde weg. De Utrecht Development Board streeft naar:

  • een eerlijke stad, met gelijke startposities voor iedereen in wonen en onderwijs;
  • een gevoel van ‘thuis’ en ‘veilig’, waar iedereen elkaar verstaat;
  • behoud en sterker maken van Utrechts grote kwaliteiten;
  • trotse betrokken burgers


Daarom geven wij mede richting aan de groei in Utrecht op het gebied van onderwijs, zorg voor de publieke ruimte, toegankelijkheid en gezondheid. Utrecht is van ons. Dit doen we door te verbinden, te beïnvloeden en te inspireren. Partijen bij elkaar te brengen die niet vanzelfsprekend dit doen. En wij durven te dromen.