Column Trude Maas

Utrecht voor beginners: een snelcursus

Actieve inburgering van zij-instromende nieuwe bestuurders is nodig. Des te sneller nieuwelingen bij organisaties en op het stadskantoor weten hoe de Utrechtse hazen rennen, des te beter kunnen ze hun bijdrage leveren. Dat betekent inwerken in de stad, kennismaken met het collectief geheugen en de stijl van Utrecht. De gemeente heeft daarbij een stimulerende rol te vervullen. Zij is immers ook de hoeder van de kwaliteit van de stadse gemeenschap.

> Lees verder   > Alle columns

RECENTE COLUMNS

Column Jop Bertels

Geen enkel kind in Utrecht heeft honger!

Column Jop Bertels,
14 mei 2024

> Lees verder
Column Bouchra Dibi

Bruggen bouwen in Krachtwijken

Column Bouchra Dibi,
23 april 2024

> Lees verder
Column Joost van Hoorn

Schaduwzijden van groei en bloei

Column Joost van Hoorn,
09 april 2024

> Lees verder
SAMENWERKING

Kersverse Utrechtse Onderwijs Agenda

Onderwijs betekent allang niet meer ‘in de schoolbanken zitten’. Hoe pakken we verbreding en verruiming aan? De Utrecht Development Board roept op tot samenwerking om de kersverse Utrechtse Onderwijs Agenda te laten neerdalen als brede en langjarige ontwikkeling voor iedereen. Verslaglegger Atta de Tolk maakte een gesproken verslag van onze brainstorm.

NIEUWSBRIEF MAART 2024

Bruggen tussen praktijk en papier

Meer samenwerking in de stad. Vooral op het gebied van gezondheid, arbeidsmarkt, onderwijs en schaarse ruimte.
> Lees meer

Tessa HagenTessa Hagen INTERVIEW

"Meer Utrechts debat in de stad"

Zoek succesformules voor goede stedelijke debatten. Daarvoor zijn een redactieteam, partners en sponsors nodig

> Lees het hele interview

OPEN BRIEF

Regeringscommissaris Wonen voor Utrecht urgent

Illustratie: Jeroen Hermkens

Krappe ruimte, energie en klimaat zetten de extreem populaire woon- en werkstad Utrecht klem, omringd door snelwegen met doorgaande autostromen. Stad en regio lossen dat niet zelf op. Er moet een Regeringscommissaris Voor Wonen komen, die Utrecht als pilot inzet. Utrecht kan nieuwe Haagse wetten en regels rondom bouwen en wonen toetsen op praktische uitvoerbaarheid. Daarmee helpt Utrecht de knoop ontwarren van urgente kwesties die spelen in de Randstad. Zie onze Open Brief ‘Ruimte Maken Voor Mensen. Verstop autostromen onder de grond’ (Pdf).

APPÈL

Meer ruimte voor makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. De Utrecht Development Board pleit voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht. “Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren”.

> Lees meer

VIDEO

“Wij zijn de Utrecht Development Board” in anderhalve minuut.

Kijk en luister hoe wij, vogels van divers pluimage, onze stad Utrecht zien. En samenwerking bevorderen tussen burgers, bedrijven en gemeente.

In beeld gebracht door Frame Order Coöperatie in Utrecht.

We gebruiken de video vanaf 2021 als introductie bij onze bijeenkomsten.

OPEN BRIEF

Maak meer ruimte voor lopen, samen spelen en urban sports

Griftpark. Foto Juri Hiensch

Waarom en hoe Utrecht bewegen moet koesteren  voor betere gezondheid en meer inclusiviteit

Utrecht groeit, de stad is ongekend populair. Meer inwoners, meer kantoren, meer huizen, meer verkeer.

De roep om groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit klinkt bij elk Utrechts bouwplan en in bestaande wijken. We fietsen veel, zeker, en dat betekent vanzelfsprekend bewegen.

Maar blijven we elkaar letterlijk in de ogen zien? Waar blijft ruimte voor ontmoeten en gezondheid? Hoe verbinden we oud en nieuw?

Zie onze Open Brief (pdf) met antwoorden op deze vragen.

SPEERPUNTEN

Meetlat UtrechtDB langs verkiezingsprogramma’s

UtrechtDB agendeert de hoofdpunten voor Utrecht 2022-2026. Samenwerking tussen lokale leiders, gemeente en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde en welvarende stad zonder diepe kloven. Dus weg met het verschil van 3 à 6 jaar in gezonde levensjaren tussen Overvecht en Tuindorp. Samen maken we die gezondheidsverschillen kleiner, door meer aandacht voor preventie, leefstijl en stadsinrichting. Het draait om Gezond stedelijk leven voor Iedereen en Brede Welvaart

> Lees de Meetlat over Samen Stad Maken: Hoe? Wat en waar?

Niek de WitNiek de Wit COLUMN

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

In najaar 2020 pleitte UtrechtDB-lid Niek de Wit voor lokale afweging van belangen rond Covid-maatregelen. Gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals zitten naast de infectieziekten-experts en de GGD. Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad. Want we moeten de infectie bedwingen in balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting.

> Lees verder

Niek de Wit in AD/UN:

> Vang gevolgen Covid op
> Zoek ruimte via adviesraad
> Veenbrand

VERSLAG

Hoe jong Leidsche Rijn een weg zoekt in de pandemie

Foto Jan Jenner

Hoe zoeken jongeren hun weg in de pandemie? UtrechtDB speurde naar activiteiten in de verschillende buurten van Leidsche Rijn. Een duw in de goede richting, wie weet bruikbaar voor heel Utrecht. Lees hier onze indrukken (pdf).

OPEN BRIEF

Brief aan de Burgemeester

Griftpark. Foto Juri Hiensch

In een Brief aan de Burgemeester vraagt UtrechtDB-voorzitter Trude Maas om in de zomerse Covid-verwarring leiding te nemen. Wat kan wel in en om Utrecht, wat mag nog niet.

Lees verder

UtrechtDB Missie

Utrecht groeit! Dat betekent:

Groei moeten we accepteren, maar groei moet wel gerichte groei zijn en niet in het wilde weg. De Utrecht Development Board streeft naar:

  • een eerlijke stad, met gelijke startposities voor iedereen in wonen en onderwijs;
  • een gevoel van ‘thuis’ en ‘veilig’, waar iedereen elkaar verstaat;
  • behoud en sterker maken van Utrechts grote kwaliteiten;
  • trotse betrokken burgers


Daarom geven wij mede richting aan de groei in Utrecht op het gebied van onderwijs, zorg voor de publieke ruimte, toegankelijkheid en gezondheid. Utrecht is van ons. Dit doen we door te verbinden, te beïnvloeden en te inspireren. Partijen bij elkaar te brengen die niet vanzelfsprekend dit doen. En wij durven te dromen.