Column Trude Maas

Utrecht: onderwijs uit de negentiende eeuw

Een school met minder keuzestress, minder opgefokte ouders, minder segregatie. Met meer vertrouwen in het onderwijzend personeel en hun pedagogische kwaliteiten. Zo’n school voor nul tot zestien jaar hoort in Utrecht te staan. Maar nee, we houden liever het onderwijssysteem uit de 19e eeuw overeind, waar kinderen van 10 jaar onwijs vroeg al richting toekomst worden voorgesorteerd. Je kunt niet de mond vol hebben van inclusiviteit en gezondheid, terwijl je niet bereid bent iets aan ons segregerende onderwijssysteem te doen. Kennis in Utrecht over dat ongezonde systeem is er in overvloed. De stad wil graag beroemd worden met haar grote fietsenstalling en het verbod op oude dieselauto’s. Mooi. Maar waarmee bedienen we onze inwoners op lange termijn nu eigenlijk het best? Jammer, als we het echte grote werk laten liggen. Niet door gebrek aan kennis. Maar door gebrek aan moed.

> Lees meer   > Alle columns

NIEUWSBRIEF

Wat leeft en broeit

Foto Juri Hiensch

Na het eerste volle jaar van ons nieuwe gemeentebestuur peilen wij in onze zomer-Nieuwsbrief de temperatuur van 'gezond stedelijk leven'.
Utrecht groeit uit tot een grote stad, terwijl de digitale revolutie onzichtbaar door de straten waait. De geluiden van de UtrechtDB-leden wijzen naar wat leeft en broeit in de stad.

Lees er onze zeven wisselcolumns op na, die zij afgelopen maanden schreven. Zij zoeken naar kwaliteit: woonruimte voor onderwijzers, ontmoeten in de buurt, meer ruimte voor bewegen op veilige stoepen en pleinen, vaker iets wat oud is nieuw maken, ondernemerschap.
Ook als het gaat om ontdekte bouwgrond boven het spoor: niet de projectontwikkelaars of speculanten rapen het goud op. "Maar de burgers die de kwaliteit van de stad liefhebben, en daar 21e-eeuwse vormen willen zien". Zie columns.

APPÈL

Meer ruimte voor makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. De Utrecht Development Board pleit voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht. “Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren”. Op 14 juni presenteerde kunstenaar en UtrechtDB-lid Jeroen Hermkens de aanbevelingen bij de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad over de raadsbrief ‘Werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid’.

> Lees meer

SPEERPUNTEN

Meetlat UtrechtDB Verkiezingen Gemeenteraad 2018

De Utrecht Development Board wil langs de verkiezingsprogramma’s een meetlat leggen. Wij maken ons zorgen over onze snelgroeiende stad. Het gaat goed aan de ene kant. Maar daarnaast vereisen voor het oog niet direct zichtbare tendensen aandacht. Wij zien dat Utrecht staat op een kantelpunt in haar ontwikkeling, qua inwonertal, bevolkingsopbouw, economische vooruitzichten. De komende jaren is een nieuwe mentaliteit nodig in stad en regio. Weg van te kleinschalig denken, niet met alle winden meewaaien. Ook richting landelijke politiek.

> Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board

Agenda UtrechtDB 2019

De missie van de UtrechtDB blijft in 2019 “verbinden, versnellen, verzilveren”.

Onze focus ligt op gezond stedelijk samenleven:

  • met aandacht voor de ontwikkeling van jonge mensen
  • bewaking van de kwaliteit van de groei
  • levendige en goed verankerde democratie en
  • een stadsbestuur dat het oog strak richt op de langere termijn.


> Lees meer
> Alle berichten

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews

UtrechtDB leden


Jan Willem MaasCor Jansen COLUMN

Storm in mijn hoofd

Cor Jansen stond klaar met een tekst voor UtrechtDB over 'de gelukkige stad', toen de dag gitzwart werd. Het voelde op 18 maart 2019 compleet zinloos en ongepast om een juich-column in te leveren. In een handomdraai, zo schrijft hij nu, was zijn 'gelukkige' stad veranderd in een 'geschokte' stad. Er groeide aan de zwarte dag daarna een huilende gouden rand, met geweldige hulpverleners, een stille tocht, een bloemenzee en steun uit alle hoeken. "Zo richtte Utrecht zich op. In al haar verdriet en rouw toonde Utrecht haar veerkracht, haar binding, haar betrokkenheid, haar emotie en haar ratio. Haar vermogen om te delen en daardoor het vermogen zich weer op te richten: United we stand".

> Lees de hele column   > Alle columns

UtrechtDB Missie

Als onafhankelijke adviesraad wil de UtrechtDB de stad Utrecht helpen om haar potentieel ten volle te realiseren. De samenwerking tussen lokale leiders, gemeente en bedrijfsleven is daarbij cruciaal. UtrechtDB zal die samenwerking bevorderen en waar mogelijk versnellen. Met nieuwe invalshoeken en verfrissende ideeën.

Utrecht