Column Trude Maas

Op weg naar een stad zonder muren

Mensen blijken bereid hun tijd, expertise en ervaring te delen voor het algemeen belang. Variant op het motto van Utrechts schutspatroon Sint Maarten: deel je rijkdom. Bestaande instituties, van onderwijs en zorg tot gemeente zijn nog niet echt slim in het gebruik van deze belangeloze inzet. Begrijpelijk. Want dat betekent je eigen muren slechten, en anderen binnenlaten in wat je als jouw domein beschouwde. Maar vooral jammer. Zo blijft teveel ervaringsdeskundigheid ongebruikt.

> Lees verder   > Alle columns

RECENTE COLUMNS

Column Steven de Waal

Haast je met Utrechtse energie-transitie

Column Steven de Waal, 28 juni 2022

Steven de Waal: Haast je met Utrechtse energie-transitie
> Lees verder

Column Monique Mourits

De nieuwe coalitie: daar zit muziek in

Column Monique Mourits, 14 juni 2022

Monique Mourits: Muziek in de nieuwe coalitie
> Lees verder

Nieuwsbrief mei 2022

Benut mogelijkheden, kijk niet weg

Wij burgers mogen niet wegkijken van groeiende (jeugd)criminaliteit en handel in verdovende middelen.
> Lees meer

OPEN BRIEF

Regeringscommissaris Wonen voor Utrecht urgent

Illustratie: Jeroen Hermkens

Krappe ruimte, energie en klimaat zetten de extreem populaire woon- en werkstad Utrecht klem, omringd door snelwegen met doorgaande autostromen. Stad en regio lossen dat niet zelf op. Er moet een Regeringscommissaris Voor Wonen komen, die Utrecht als pilot inzet. Utrecht kan nieuwe Haagse wetten en regels rondom bouwen en wonen toetsen op praktische uitvoerbaarheid. Daarmee helpt Utrecht de knoop ontwarren van urgente kwesties die spelen in de Randstad. Zie onze Open Brief ‘Ruimte Maken Voor Mensen. Verstop autostromen onder de grond’ (Pdf).

APPÈL

Meer ruimte voor makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. De Utrecht Development Board pleit voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht. “Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren”.

> Lees meer

VIDEO

“Wij zijn de Utrecht Development Board” in anderhalve minuut.

Kijk en luister hoe wij, vogels van divers pluimage, onze stad Utrecht zien. En samenwerking bevorderen tussen burgers, bedrijven en gemeente.

In beeld gebracht door Frame Order Coöperatie in Utrecht.

We gebruiken de video vanaf 2021 als introductie bij onze bijeenkomsten.

Niek de WitNiek de Wit COLUMN

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

In najaar 2020 pleitte UtrechtDB-lid Niek de Wit voor lokale afweging van belangen rond Covid-maatregelen. Gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals zitten naast de infectieziekten-experts en de GGD. Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad. Want we moeten de infectie bedwingen in balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting.

> Lees verder

Niek de Wit in AD/UN:

> Vang gevolgen Covid op
> Zoek ruimte via adviesraad
> Veenbrand

OPEN BRIEF

Brief aan de Burgemeester

Griftpark. Foto Juri Hiensch

In een Brief aan de Burgemeester vraagt UtrechtDB-voorzitter Trude Maas om in de zomerse Covid-verwarring leiding te nemen. Wat kan wel in en om Utrecht, wat mag nog niet.

Lees verder

VERSLAG

Hoe jong Leidsche Rijn een weg zoekt in de pandemie

Foto Jan Jenner

Hoe zoeken jongeren hun weg in de pandemie? UtrechtDB speurde naar activiteiten in de verschillende buurten van Leidsche Rijn. Een duw in de goede richting, wie weet bruikbaar voor heel Utrecht. Lees hier onze indrukken (pdf).

OPEN BRIEF

Maak meer ruimte voor lopen, samen spelen en urban sports

Griftpark. Foto Juri Hiensch

Waarom en hoe Utrecht bewegen moet koesteren  voor betere gezondheid en meer inclusiviteit

Utrecht groeit, de stad is ongekend populair. Meer inwoners, meer kantoren, meer huizen, meer verkeer.

De roep om groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit klinkt bij elk Utrechts bouwplan en in bestaande wijken. We fietsen veel, zeker, en dat betekent vanzelfsprekend bewegen.

Maar blijven we elkaar letterlijk in de ogen zien? Waar blijft ruimte voor ontmoeten en gezondheid? Hoe verbinden we oud en nieuw?

Zie onze Open Brief (pdf) met antwoorden op deze vragen.

SPEERPUNTEN

Meetlat UtrechtDB langs verkiezingsprogramma’s

UtrechtDB agendeert de hoofdpunten voor Utrecht 2022-2026. Samenwerking tussen lokale leiders, gemeente en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde en welvarende stad zonder diepe kloven. Dus weg met het verschil van 3 à 6 jaar in gezonde levensjaren tussen Overvecht en Tuindorp. Samen maken we die gezondheidsverschillen kleiner, door meer aandacht voor preventie, leefstijl en stadsinrichting. Het draait om Gezond stedelijk leven voor Iedereen en Brede Welvaart

> Lees de Meetlat over Samen Stad Maken: Hoe? Wat en waar?

UtrechtDB Missie

Utrecht groeit! Dat betekent:

Groei moeten we accepteren, maar groei moet wel gerichte groei zijn en niet in het wilde weg. De Utrecht Development Board streeft naar:

  • een eerlijke stad, met gelijke startposities voor iedereen in wonen en onderwijs;
  • een gevoel van ‘thuis’ en ‘veilig’, waar iedereen elkaar verstaat;
  • behoud en sterker maken van Utrechts grote kwaliteiten;
  • trotse betrokken burgers


Daarom geven wij mede richting aan de groei in Utrecht op het gebied van onderwijs, zorg voor de publieke ruimte, toegankelijkheid en gezondheid. Utrecht is van ons. Dit doen we door te verbinden, te beïnvloeden en te inspireren. Partijen bij elkaar te brengen die niet vanzelfsprekend dit doen. En wij durven te dromen.