Appèl: Ruimte voor een andere blik

In de anderhalve-meter-samenleving knelt de stad meer dan ooit. Op vijf thema`s werkt de Utrecht Development Board aan nieuwe verbindingen, zoekend naar ademruimte voor alle Utrechters en hun bezoekers. 

De stad is zelf de school

Onderwijs wordt meer een coproductie. Meer samenwerking tussen instellingen en bedrijven, meer vraagstukken uit de stad als leerobject, meer gericht op verbeteringen in wijken.
> Lees verder

Focus op taal

Taal is de verbinding tussen mensen, en het is onacceptabel dat een toenemend aantal stadgenoten onvoldoende vaardig is.
> Lees verder

Utrecht stad van gastvrijheid

Hoe bejegenen we elkaar? Hoe ervaren buitenstaanders en nieuwkomers ons op dat punt? Houden we in de publieke ontmoeting echt rekening met elkaar? Gedrag verandert niet 1,2,3.
>Lees verder

Mooie publieke ruimte van en voor ons allemaal

Vergeet kunst en cultuur niet. Schoonheid moet een rol spelen, en we moeten ons zelf ook meer betrokken voelen bij de inrichting van de openbare ruimte. Zeker nu hij schaarser wordt.
> Lees verder

De stad beweegt

Georganiseerde en niet-georganiseerde sport, klassieke sporten dan wel nieuwe vormen. Maar ook gewoon lopen. Dat stelt eisen aan de inrichting van de straat en beschikbare faciliteiten.
> Lees verder

Hoe wij werken

De inmiddels standaard geworden werkwijze van de UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf. Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectie ziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we om leren gaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?


> Acht dilemma'sUtrecht Development Board » Appèl: Ruimte voor een andere blik

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews