Michiel Bodt

Michiel Bodt (1986) is co-founder en aanjager van Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs (SKB). Dit is een samenwerkingsverband van Petje af Nederland, JINC, Jong Ondernemen, Stichting Nederlands Debat Instituut en Stichting Move. Over de grenzen van deze organisaties werken zij aan kansengelijkheid voor kinderen.

Tijdens zijn studie (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen) zette Michiel Bodt Stichting Move op, en hij leidde de organisatie in de eerste vijf jaar.  Later, als directeur, was hij enkele jaren verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie, zowel strategisch als financieel. De sociale onderneming Move laat kinderen ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. In een kortlopend, praktijkgericht project bedenken kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren. In de jaren 2014 - 2018, toen Michiel Bodt senior consultant was bij Kirkman Company, was hij onder andere co-founder en co-director van de Social Impact Factory in Utrecht. Daarnaast heeft hij mogen werken voor bijvoorbeeld het Kadaster en Dance4Life op strategische vraagstukken.

Als vrijwilliger was hij o.a. lid van het bestuur van het Utrechts Universiteits Fonds en van roeivereniging Orca. Sinds 2012 is hij lid van de Utrecht Development Board.

 

 » » Michiel Bodt

Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"De culturele sector is hechter geworden"

Quinten Peelen, directeur K. F. Hein Fonds, ziet na de Corona-verlamming de levenslust van de culturele sector in en om Utrecht opleven. “Ik denk dat we een tijd ingaan van experimenteren, nieuwe vormen. En delen, via open source of fysiek” zegt hij in ons interview bij vertrek uit de Utrecht Development Board. “Corona maakt dingen mogelijk die heel moeilijk leken”.

> Lees het hele interview