Column Michiel Bodt

Kansen ieder kind centraal

De verkiezingen voor de Tweede Kamer schudden het politieke veld door elkaar. Een nieuw kabinet wacht op de juiste verloskundige. Helaas verloopt de bevalling niet zonder complicaties. We kunnen na de geboorte aannemen dat ‘Herstel na corona’ een van de hoofdthema’s zal zijn. Maar laten we niet alleen repareren wat corona heeft kapotgemaakt. Juist nu ligt er de kans, structurele problemen aan te pakken en echt vernieuwing door te voeren.

Hoe moet de starter nog een betaalbare woning vinden? Hoe zorgen we met z’n allen voor betaalbare zorg? En hoe lossen we gezamenlijk het klimaatprobleem op? Vragen waarop ik het antwoord ook niet weet. Maar wel allemaal zaken die ten grondslag liggen aan een nog grotere uitdaging: het aanpakken van de kansenongelijkheid in ons land.

Klassen

In Nederland verdienen alle mensen gelijke kansen. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, in het onderwijs of in de buurt. Iedereen zal hiervoor tekenen, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. De tv-documentaireserie ‘Klassen’ van omroep Human bracht dit treffend in beeld. Het ontbreken van kansengelijkheid speelt niet alleen in onze hoofdstad, ook hier in Utrecht is het aan de orde van de dag.

Grootste effect extra 8,5 miljard

Grijp als gemeente, als school, als maatschappelijke organisatie en als burger de gelegenheid aan om goedbedoeld geld te laten landen op de plek met het grootste effect. Denk aan de 8,5 miljard euro die het kabinet via een meerjarig Nationaal Programma Onderwijs in februari klaarlegde. Maar ook veel private fondsen stellen miljoenen ter beschikking aan initiatieven die werken aan het vergroten van kansengelijkheid.

Het meisje, de jongen

Stap dan niet in de oude valkuil door allemaal los van elkaar achter het geld aan te rennen. Nee, sta op als overheid, als onderwijs en als maatschappelijke sector. Zorg voor een holistische aanpak gericht op de ontwikkeling van de jongen of het meisje. Kijk verder dan het reguliere rekenen- en taalonderwijs en heb oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Kijk naar de thuissituatie, doe wat aan de financiële positie van de ouders.

Deze holistische aanpak kan alleen slagen door echt te luisteren naar het kind. Wie betrokken is bij dat meisje en die jongen, trekt samen op. Breek muren tussen organisaties af, zorg voor verbinding en durf over je eigen schaduw heen te stappen. Allianties die het kind en zijn kansen centraal stellen, durf als overheid daarmee eens te experimenteren!

Stadsnetwerk Taal & Huiswerk

Utrecht kan op kleine schaal beginnen met innovatieve vormen van samenwerken. We kunnen het zeker, kijk bijvoorbeeld naar ‘Taal doet Meer’ van het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk/Gelijke kansen. Maar nu moet er actie in de taxi. Zorg voor samenwerking in de projecten. Verwijs naar de ander in plaats van elkaar beconcurreren. Steun als overheid samen met private financiers geen losse projecten, maar het collectief.

Laten we in Utrecht het goede voorbeeld geven en van deze crisis wel echt een kans maken. ‘Never waste a good crisis’ en ‘alleen ga je harder, maar samen kom je verder’, misschien een beetje jeukerig, maar juist nu belangrijk! Door herstel nu echte kansengelijkheid voor iedereen!

Michiel Bodt
Lid Utrecht Development Board

 

Kansen ieder kind centraal]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Kansen ieder kind centraal

Utrecht
Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews