Quinten Peelen

Quinten Peelen (1972) was tot begin 2024 directeur van de K.F. Hein Stichting, een vermogensfonds in Utrecht dat het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friederich Hein beheert. De stichting heeft drie dochterstichtingen: het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Monumenten en het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Daarnaast is hij adviseur bij de Raad voor Cultuur en muziekadviseur bij het Erasmus Huis in Jakarta. 

Eerder was Quinten directeur van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, waarbij hij intensief samenwerkte met vele partners in de stad. Ook was hij bestuurslid bij diverse culturele stichtingen en initiatieven in Utrecht, zoals het Utrechts Comité 4 mei Herdenking. Quinten studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht en woont sinds zijn studietijd in Utrecht.

Quinten Peelen

"Meer Utrechts ontwerp in de stad"

door Agnes Koerts

"2017 is voor mij het Jaar van De Stijl. Dat biedt een geweldige kans om verhalen te vertellen, Utrecht op de kaart te zetten. Trots te zijn".

Quinten Peelen, tot begin 2024 directeur van het K.F. Hein Fonds, voegde zich in 2016 bij de UDB. Hij ziet eenzelfde motto in beide organisaties: met hart voor de stad, onafhankelijk de kansen verzilveren die in Utrecht liggen.

Peelen, tot voorjaar 2016 directeur van het Liszt Concours en 25 jaar lang bewoner van Utrecht, ziet in De Stijl een bewijs dat bijzondere ontwerpers juist in Utrecht kunnen gedijen. "Dat deze grond dat biedt, zien we ook nu, in de huidige tijd. Daarom steun ik van harte de gedachte van mede-UDB-lid Jeroen Hermkens, om Utrechtse kunstenaars meer zichtbaar te maken, ook in de openbare ruimte van de stad."

Zo concreet mogelijk

De UDB omarmde dit streven direct, en werkt het nu verder uit, in zo concreet mogelijke gevallen. Zoals zo vaak, begint zo'n initiatief in stilte. De UDB nodigt uit, stelt mensen aan elkaar voor, er wordt een plan geboren. En ineens liggen er gedachten op tafel die Utrecht gezonder, beter, socialer kunnen maken.

"De UDB heeft niet meer middelen dan de goede wil van diegenen die zij aanspreekt", zegt Quinten Peelen. Door meer betrekken van kunstenaars en andere dwarse denkers op belangrijke onderwerpen komen wellicht slimme oplossingen boven tafel. Hij zegt zelf heel praktisch te zijn ingesteld. "Om verschil te kunnen maken, moet je concreet zijn."

Spannende Neude

Zo stapten Peelen en Hermkens naar de nieuwe bibliotheek in postkantoor Neude en boden aan, mee te denken hoe het gebouw open kan komen te liggen voor iedereen in Utrecht.
Peelen roemt het prachtige gebouw, van buiten en van binnen. "Maar het is ook een burcht, een bolwerk. Je zoekt: waar is toch de ingang? Het K. F. Hein Fonds en enkele andere fondsen hebben steun toegezegd aan de gemeente om mee te betalen aan het weghalen van drempels om het gebouw te betreden. "Het moet spannend zijn daar binnen te gaan".

Kunstenaars meer inschakelen

Met zijn UDB-pet op werkt Quinten Peelen vervolgens mee om in en buiten het gebouw Utrechtse kunstenaars een rol te geven. "Zij komen in de stad eigenlijk nauwelijks aan bod" zegt hij. "Kijk bijvoorbeeld in het vernieuwde stationsgebied. Daar vind je redelijk wat kunstprojecten, maar juist van kunstenaars van buiten. Waar staan de Utrechtse kunstenaars? Zijn ze misschien niet genoeg georganiseerd om een vuist te maken? Wij willen betrokkenen hierop wijzen, en de kunstenaars meer actief betrekken bij de stad."

Inspiratie van deze stad

Destijds was Utrecht de bakermat van de Stijlkunstenaars, zegt Peelen: "Ze zijn -op Mondriaan na- allemaal hier geboren. En Mondriaan komt wel uit Amersfoort, heel dichtbij. Dat biedt ook een kans tot grotere verbinding tussen beide steden".

Het Jaar van De Stijl toont de inspiratie die uitging van sfeer, geluiden, geuren en kleuren van de stad. Dat klimaat voel je in Utrecht onverminderd, en daar moeten we vandaag goed oog voor hebben, aldus Quinten Peelen.

Lees ook
Quinten Peelen vertrekt bij K.F. Heinfonds  (okt 2023)
Interview 2020

 

Meer interviews

06-11-2023 | "Constructief, maar wel kritisch" - Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits
29-07-2020 | "De culturele sector is hechter geworden" - Quinten Peelen
26-05-2020 | ‘Besluit snel maar sta open’ - Remco van Lunteren
20-11-2018 | “Bewegen en sport in de buurt verdienen aandacht en geld” - Jan Willem Maas
11-12-2017 | "‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen" - Kees Rutten
07-01-2017 | "Leefbaar, gezond en uitdagend" - Richard Kraan
07-01-2017 | "Meer Utrechts ontwerp in de stad" - Quinten Peelen
22-07-2016 | "Hoe Utrecht kan profiteren van kunstenaars" - Jeroen Hermkens
24-03-2016 | "Utrecht is een warme stad" - Eric van Dorp
24-03-2016 | "Utrecht gezond houden" - Mirjam van Velthuizen
09-03-2016 | "Meer eenheid in de stad" - Steven de Waal


» » Quinten Peelen