Wilma Heideman

Wilma Heideman

UDB bevordert handdruk van bedrijven met jong talent

"Talent Meets Top kon ontstaan doordat de UDB ons de weg wees", zegt Wilma Heideman.  "Op zoek naar contacten in de stad kwam ik de UDB tegen. Zij kennen het maatschappelijk speelveld van Utrecht, zij brachten met ons de sleutelfiguren bij overheid en bedrijfsleven in kaart".

Onderneemster Wilma Heideman van Talent Meets Top organiseerde in 2013 voor het Ondernemersfonds de 'Stadstafels'. Een middag van snelle ontmoetingen tussen onderwijs, bedrijven, gemeente om te zoeken naar betere verbindingen in het Utrechtse economisch leven.

De juiste partijen

Daar werd het idee van Talent Meets Top geboren. Dat maakt de handdruk mogelijk tussen werelden die elkaar nodig hebben: Utrechtse bedrijven en getalenteerde jonge mensen.

Om haar idee vleugels te geven, kon zij via de UDB contact leggen met  de Utrechtse wethouder van Economischer Zaken Jeroen Kreijkamp en met burgemeester Aleid Wolfsen. Hun enthousiasme bij de Stadstafels hielp andere mensen over de brug. "Gesprekken vooraf met voorzitter Trude Maas en met UDB-lid Richard Kraan zetten mij enorm aan het denken", zegt Wilma Heideman.  "Zo kwam het dat ik de juiste partijen wist te vinden. Zonder de contacten kom je niet door deuren heen".

Werkervaringsplekken

TMT startte in februari 2014.  Acht bedrijven en 65 studenten snuffelden aan elkaar op een pittig in elkaar geschoven kennismakingsprogramma. Rabobank, ABNAmro, PwC, Capgemini, KPMG, gemeente Utrecht, provincie Utrecht en Baker Tilly Berk deden mee. Resultaat: een werkervaringsplaats voor 21 leerlingen van ROC Midden Nederland, twee studenten van Hogeschool Utrecht en twee studenten van Universiteit Utrecht. Plus voor alle deelnemers een echte kennismaking van studenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Talent Meets Top krijgt een vervolg in 2015. "Op de volgende TMT bijeenkomst maken we een nieuwe stap: die dag wordt georganiseerd door een klas van ROC MN. Zij krijgen studiepunten voor dit werk, het levert werkervaringsplekken op."

Uitbreiding naar zorg en bouw

TMT concentreerde zich op bedrijven en studenten geïnteresseerd in ICT en economie, maar Wilma Heideman wil de kennismaking uitbreiden naar zorg-opleidingen en de bouw. Ook van buiten Utrecht wordt gekeken naar het project: komend voorjaar organiseert Wilma Heideman in Amsterdam een TMT. Ze breidde haar zzp-bedrijfje al uit met  human resources-deskundige Anke Dijkstra en een studente communicatie die stage loopt.

"Wij rollen het concept verder uit", zegt ze. "Ik weet zeker dat we op gezette tijden, ongeveer eens per drie maanden, contact houden met de UDB. En ik wil graag ons businessplan aan de UDB voorleggen. Daarin staat onze gedachte, niet alleen studenten over de drempel van bedrijven te helpen. Ook andersom: bedrijven laten binnen wandelen bij de opleidingen. Binnen TMT willen we ook 'stadstafels' organiseren, om partijen met elkaar te verbinden en de dialoog over 'aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' op gang te houden. Om zorgen en problemen te formuleren en oplossingen te vinden."

Lees ook:

https://www.utrechtdb.nl/talent-meets-top-in-8-bedrijven.html

www.talentmeetstop.nl

 

Alle interviews

30-10-2022 | "Meer succesformules maken voor goede stedelijke debatten" - Tessa Hagen
01-03-2016 | "Nu kan het nog" - Maarten van Bottenburg
17-02-2015 | "Onafhankelijk legt de UDB contacten" - Nicoline Meijer
24-11-2014 | "UDB stimuleert sociaal ondernemen" - Cas van Arendonk
14-10-2014 | "UDB opent deuren" - Wilma Heideman
12-09-2014 | "Stimuleren en verbinden'" - Robert Koch


» »