Eric van Dorp

Eric van Dorp (1957), UDB-lid vanaf 2015. Hij is in het dagelijks leven sinds 2003 lid van het College van Bestuur van de scholenkoepel SPO Utrecht (Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht). Hieronder vallen de 35 openbare scholen voor primair onderwijs in Utrecht. Verdeeld over alle wijken werken er duizend personeelsleden voor tienduizend kinderen. Zelf woonde hij in Utrecht vanaf zijn zevende jaar, ging er naar school en studeerde aan de UU af in de onderwijskunde. Werkte enkele jaren bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (Huis van bewaring Dordrecht en Noordsingel in Rotterdam) en bij Cap Gemini.
Over zijn motivatie om in 2015 in de Utrecht Development Board te stappen: "Een organisatie als de UDB, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert, is goed voor de stad. Via de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht hebben wij met 30.000 mensen te maken. Niet alleen de kinderen, ook ouders en gezinnen. We staan voor een maatschappelijk belang van de hele stad. Daar wil ik op vele manieren aan werken. Want ik voel een verplichting naar de algemene middelen, ons belastinggeld. Naar de gemeente en het rijk, die het onderwijs financieren."

Eric van Dorp

"Gemeente, ontwikkel een visie en gá ervoor"

door Agnes Koerts

"Utrecht is een warme stad. Klein genoeg om behapbaar te zijn, met een overzichtelijk centrum. De universiteit geeft een enorme levendigheid. Helaas heeft de stad net niet de ambitie die zij zou moeten hebben. Utrecht kan een slag aantrekkelijker zijn. Nu is het de stad van het ‘net niet' ", zegt Eric van Dorp, sinds 2015 lid van de Utrecht Development Board. Volgens hem moet de gemeente "een visie ontwikkelen en ervoor gáán" .

De stad groeit snel, en wil ook groeien. "Maar ik ben bang dat de balans zoek raakt tussen wie waar woont en wat bouw je voor wie. Als ik het vanuit het onderwijs bekijk, zie ik overal nieuwe huizen, maar hoe houd je de stad daar leefbaar. Er ontstaan heel veel verstilde wijken. Je hebt ook variatie, vertier, leisure nodig."

Overvecht en Leidsche Rijn

De bevolkingssamenstelling in Utrecht dreigt wat te gaan wringen, aldus Eric van Dorp. "De middenklasse ontbreekt. We hebben veel hoogopgeleiden, en aan de andere kant armoede en steeds meer problemen. Natuurlijk is het goed dat wijken worden opgeknapt, maar je dringt mensen dan bij elkaar. Bijvoorbeeld Overvecht en misschien Leidsche Rijn worden eenzijdig, en wellicht bronnen van onrust."

conciërges nodig

Hij verlangt dat de gemeente de regie beter oppakt. "Dit kan je niet aan het bedrijfsleven overlaten. De gemeente moet clubs bedenken en ondersteunen, het onderwijs inzetten en zien waar banen te vergeven zijn. Bijvoorbeeld bij onze scholen: goede conciërges zijn belangrijk. Maar wij kunnen twee parttime conciërges per school zelf niet betalen. Coachen en opleiden doen we graag. Als de gemeente zou zeggen: wij betalen ze, dan snijdt het mes aan twee kanten. De scholen gaan vooruit. En we geven veel meer mensen het gevoel dat ze ertoe doen: je betekent wat."

Spiraal van niet meetellen

In zijn ogen is een tweedeling in de stad scherper geworden dan vroeger: "Toen was er de kloof tussen lage en hoge inkomens, een voornamelijk economisch probleem. Het onderwijs moest ‘verheffen'. Daar is een component bij gekomen. Die te maken heeft met andere culturen, met denken over islam, vluchtelingen, veranderde politieke houding. Wij zien een tweede probleem groeien: mensen belanden in een spiraal van buiten gesloten voelen, niet meetellen".

Onderwijs is de toekomst

Met zijn dagelijks werk voor scholenkoepel SPO en daarnaast via de verbindingen die de UDB legt, denkt Eric van Dorp iets bij te dragen aan het klimaat in Utrecht. Hij zegt: "Het onderwijs is de toekomst. Alles wat we aan de kinderen meegeven aan burgerschap, aan geestelijke bagage, aan mogelijkheden zodat ze voldoende geëquipeerd het leven ingaan, geeft hoop voor de toekomst."

 

Meer interviews

06-11-2023 | "Constructief, maar wel kritisch" - Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits
29-07-2020 | "De culturele sector is hechter geworden" - Quinten Peelen
26-05-2020 | ‘Besluit snel maar sta open’ - Remco van Lunteren
20-11-2018 | “Bewegen en sport in de buurt verdienen aandacht en geld” - Jan Willem Maas
11-12-2017 | "‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen" - Kees Rutten
07-01-2017 | "Leefbaar, gezond en uitdagend" - Richard Kraan
07-01-2017 | "Meer Utrechts ontwerp in de stad" - Quinten Peelen
22-07-2016 | "Hoe Utrecht kan profiteren van kunstenaars" - Jeroen Hermkens
24-03-2016 | "Utrecht is een warme stad" - Eric van Dorp
24-03-2016 | "Utrecht gezond houden" - Mirjam van Velthuizen
09-03-2016 | "Meer eenheid in de stad" - Steven de Waal


» » Eric van Dorp