Robert Koch

Robert Koch

UDB helpt grenzen verkennen, zoekend naar kansrijkheid van projecten, legt verbindingen

Directeur Tech-college van ROC Midden-Nederland, Robert Koch, profiteerde dikwijls van de verbindingskracht van de Utrecht Development Board. De opzet en groei van het medisch doorverwijzingssysteem PAZIO, toetsing van enkele projecten, oplossingen voor stageproblemen: de UDB dacht mee, zette haar netwerk in en er kwamen oplossingen of adviezen.

Koch zegt zonder reserve: "Trude Maas en haar mensen hebben ons herhaaldelijk fantastisch geholpen. Te gast bij de UDB wordt een goed debat gevoerd, samen verkennen we mogelijkheden. Het leidt tot creatief meedenken en het aanboren van de netwerken van de UDB-leden. Zo speelt de UDB een stimulerende rol: zij zorgen voor verbinding. En wat heel goed is: ze vragen later of die verbinding heeft gewerkt."

Zeven ROC's

Kan hij het voorbeeld van PAZIO uitleggen?  PAZIO is een elektronisch platform waarmee je snel contact kunt leggen met arts, verpleegkundige, doktersassistent, apotheek, maatschappelijk werk, kortom alle hulpverleners die je je denken kunt. Koch: "Het begon met een proef voor eerstelijns-zorg in Leidsche Rijn, en het belang dat wij als ROC hechten aan de rol van de doktersassistent: want die mensen leiden wij op. Al pratend bij de UDB groeide PAZIO uit tot een platform dat het ROC helpt om studenten online te helpen bij ondersteuningsvraagstukken. UDB heeft ons samengebracht met andere partijen, denkend: wie en wat kunnen wij in deze regio verbinden? Daardoor kon PAZIO een succes worden. Zeven ROC's in Nederland hebben het intussen overgenomen, zorgverzekeraar  Achmea steunt ons financieel. Er is een heel zichtbaar resultaat".

"Ik ga zelf wel even mee."

De UDB gaat volgens Koch altijd uit van "ja" en "er is kans". Nooit van een onmogelijkheid. Voor hem is van belang dat de UDB-mensen een goed gevoel hebben voor het MKB, en de aansluiting zoeken tussen opleidingen, MKB en de economische agenda van de regio.

"Het unieke aan de UDB is dat zij helpt grenzen verkennen, zoekend naar kansrijkheid van projecten, verbindingen legt. En dat alles in een prettige mix van pragmatisme en visie. Trude Maas en haar mensen zeggen dan: "Ik ga zelf wel even mee."

Lees ook:

https://www.utrechtdb.nl/zorgportal-pazio-succes-door-vertrouwen-in-elkaars-ambitie.html

Alle interviews

30-10-2022 | "Meer succesformules maken voor goede stedelijke debatten" - Tessa Hagen
01-03-2016 | "Nu kan het nog" - Maarten van Bottenburg
17-02-2015 | "Onafhankelijk legt de UDB contacten" - Nicoline Meijer
24-11-2014 | "UDB stimuleert sociaal ondernemen" - Cas van Arendonk
14-10-2014 | "UDB opent deuren" - Wilma Heideman
12-09-2014 | "Stimuleren en verbinden'" - Robert Koch


» »