Mirjam van Velthuizen

"Utrecht gezond houden"

door Agnes Koerts

"Utrecht is een heel diverse stad, met veel mogelijkheden. Een ondernemende stad ook. Maar wat opvalt, is de bescheidenheid van de mensen hier."
Dat zegt Mirjam van Velthuizen - Lormans, sinds 2015 één van de veertien leden van de UDB. Haar keus om zich in te zetten voor verbindingen in de stad Utrecht wordt vooral ingegeven door haar werk voor het academisch ziekenhuis.

‘Connecting U'

"Een jaar geleden zijn we gestart met onze nieuwe strategie ‘Connecting U'. Deze strategie kent twee hoofddoelen: verbinden met de mensen en realiseren van toegevoegde waarde voor de maatschappij. De gezondheid van mensen wordt voor 95 procent bepaald buiten het ziekenhuis. Als wij een goede bijdrage willen leveren aan die gezonde mensen en gezonde maatschappij, dan moeten we met die buitenwereld in nauw contact staan. Bijvoorbeeld: ik heb ICT in mijn portefeuille, dat willen we benutten om mensen meer te ondersteunen en meer regie over hun eigen gezondheid te geven."

Veranderen van gewoontes

Als iemand bereid is gewoontes te veranderen, is dat al een hele stap. Mensen helpen die bereid zijn tot verandering, vindt Mirjam van Velthuizen een belangrijke opdracht voor het UMC Utrecht. Waarbij ze weet dat het veranderen van gewoontes niet eenvoudig is.
"Het academisch ziekenhuis is traditioneel niet hierop gericht, en ook niet voor ingericht. Maar dit is een inzicht van de afgelopen jaren. Wij richten meer de blik op knelpunten en problemen in de samenleving. En dan moet je een connectie maken met je directe omgeving, voor ons de regio Utrecht. Wij vervullen ook een lokale rol, naast de nationale en internationale functie op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Veel verschillende achtergronden

In de UDB trekt haar het zoeken naar verbindingen in de stad tussen mensen, instellingen, gemeente en bedrijven. Door een groep mensen die veel verschillende achtergronden en gezichtspunten vertegenwoordigen. Zelf ziet ze in eigen huis een uiterst divers patroon aan mensen langskomen én werken: "Bij ons werken 12.000 mensen, en dat zijn heus niet allemaal professoren. Belangrijke onderdelen van het ziekenhuis zijn de keuken, de schoonmaak, de elektriciteitsvoorziening en dergelijke. Ons personeelsbestand is breed, en het reikt van hoog tot laag. Ook als werkgever zijn wij belangrijk voor Utrecht, en Utrecht voor ons."

 

Meer interviews

12-09-2014 | "Stimuleren en verbinden'" - Robert Koch
08-10-2014 | "UDB opent deuren" - Wilma Heideman
24-11-2014 | "UDB stimuleert sociaal ondernemen" - Cas van Arendonk
17-02-2015 | "Onafhankelijk legt de UDB contacten" - Nicoline Meijer
01-03-2016 | "Nu kan het nog" - Maarten van Bottenburg
09-03-2016 | "Meer eenheid in de stad" - Steven de Waal
24-03-2016 | "Utrecht gezond houden" - Mirjam van Velthuizen
24-03-2016 | "Utrecht is een warme stad" - Eric van Dorp
22-07-2016 | "Hoe Utrecht kan profiteren van kunstenaars" - Jeroen Hermkens
07-01-2017 | "Meer Utrechts ontwerp in de stad" - Quinten Peelen
07-01-2017 | "Leefbaar, gezond en uitdagend" - Richard Kraan
11-12-2017 | "‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen" - Kees Rutten
19-11-2018 | “Bewegen en sport in de buurt verdienen aandacht en geld” - Jan Willem Maas
25-05-2020 | ‘Besluit snel maar sta open’ - Remco van Lunteren
29-07-2020 | "De culturele sector is hechter geworden" - Quinten Peelen
30-10-2022 | "Meer succesformules maken voor goede stedelijke debatten" - Tessa Hagen


Utrecht Development Board » Interviews » Mirjam van Velthuizen

Mirjam van Velthuizen

Mirjam van Velthuizen - Lormans (1972) is lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht, het academisch ziekenhuis. Afkomstig uit het zuiden van Nederland. Na een studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is zij werkzaam in de zorg. Sinds 2000 werkt ze in en rond Utrecht.
De missie van het UMC Utrecht richt zich niet alleen op "ziekte en zorg" maar nadrukkelijk ook op "gezondheid". Hier kan in haar visie alleen invulling aan worden gegeven door heel nauw samen te werken met partners buiten het academisch ziekenhuis. Het gezond houden en gezond maken van Utrecht hoort tot de centrale taken van het academisch ziekenhuis. Dat betekent: ook kijken naar gezondheid bepalende factoren als bijvoorbeeld het wonen, het bewegen.
"De UDB geeft me de kans aan te haken op de ontwikkelingen in de hele stad" luidt haar motivatie om in 2015 in de UDB te stappen.