Jan Willem Maas

 

Jan Willem Maas (1959) heeft 26 jaar voor het Nederlandse kantoor van de Boston Consulting Group (BCG) gewerkt, waarvan 20 jaar als partner. BCG is een wereldwijd opererend adviesbureau. Het adviseert grote organisaties over lastige keuzevraagstukken op het gebied van strategie, operationele verbeteringen en organisatie. In 2010 startte hij BCG's overheidspraktijk in Nederland. Hij is getrouwd met Ariane de Ranitz en woont in Utrecht. Samen hebben ze drie volwassen kinderen. Van 2003-2011 was hij voorzitter van SV Kampong Hockey. Sinds 2010 is hij als vrijwilliger bestuurslid van NOC*NSF, het Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sportfederatie. In 2016 werd hij vice-voorzitter.

Over Utrecht:
"Utrecht is het best bewaarde geheim van Nederland."

"Utrecht kan haar grote potentie en onderscheidende vermogen nog beter waarmaken. Hiervoor zijn een heldere richting nodig, duidelijke keuzes in de prioriteiten en een voortvarende uitvoering. UtrechtDB is een mooi platform om daar een bijdrage aan te leveren. Eén van de belangrijke doelstellingen voor Utrecht zou moeten zijn om een hoge en groeiende levensstandaard te bereiken voor al haar inwoners. In de nieuwe economie moet je vooral een aantrekkelijke woonomgeving bieden. Dan volgt bedrijvigheid vanzelf. Hoe kan Utrecht die het beste voor elkaar krijgen? Welk instrumentarium staat daarvoor tot onze beschikking? Wat zijn de prioriteiten? Met veel genoegen zal ik mijn bijdrage proberen te leveren bij het beantwoorden van deze vragen."

Jan Willem Maas

"Focus op bewegen mooie doorstart Initiatievenfonds"

door Agnes Koerts

Hij snelt op een oude stadsfiets naar alle afspraken in de stad. Ook nu we de voormalig vicevoorzitter van sportkoepel NOC*NSF vragen om een visie op bewegen en sport in Utrecht. De fiets gaat in een rek, ter voorbereiding gemaakte aantekeningen komen uit de binnenzak.

Jan Willem Maas: "De snelle groei van Utrecht vraagt tijdige reactie van het stadsbestuur op de behoefte aan vierkante meters voor de georganiseerde sport en andere beweeginitiatieven. Misschien nog belangrijker zijn voetpaden, wandel- en fietspaden om de bewoners in beweging te houden. Georganiseerd bewegen hoeft niet iedereen".

In beweging houden

Hij citeert het motto van NOC*NSF: "We winnen veel met sport".

"Dan bedoelen we dat sport en bewegen gezond zijn voor iedereen. Het gaat niet alleen over medailles winnen. Het zegt dat bewegen winst oplevert voor ieder mens en elk kind. Overal, ook in Utrecht."

Acht jaar UtrechtDB

Jan Willem Maas is acht jaar lid van de Utrecht Development Board, maar daar stopt hij mee. Ruimte maken voor jong talent, zegt hij. Hij was voorzitter van Kampong, in 2011, toen hij toetrad tot UtrechtDB. In die tijd waren zijn dagen al overvol met het partnerschap van BCG, de Boston Consulting Group. "Na dertig jaar BCG ben ik sinds begin dit jaar vrij, met pensioen", zegt hij. Maar sport blijft hem fascineren.

De Utrecht Development Board probeert in en tussen Utrechtse buurten verbindingen te leggen via sport en bewegen. Is dat een haalbare kaart, hoe kunnen mensen en initiatieven elkaar versterken?  

Op zoek naar wijktalent

"Ik zou tegen de gemeente willen zeggen: stel je niet paternalistisch op. Kijk goed naar de burgerparticipatie: wanneer je weet dat ergens een of twee of drie individuen rondlopen met een initiatief, dan bereiken zij in hun buurt meer dan iemand van buiten. Als er 10.000 mensen in een wijk wonen, dan zijn er altijd een paar met organisatietalent. Er wordt gelopen, gedanst, gespeeld. Anderen maken een stadswandeling, een fietstocht. Bekijk wat deze initiatieven nodig hebben om te groeien".

Bewegen via Initiatievenfonds

"Heel verstandig dat de gemeente Utrecht een Initiatievenfonds heeft opgericht. Dat fonds kan een mooie doorstart krijgen als het duidelijk beweeg-ideeën in de wijken helpt. Want subsidie om iets op te starten en tot wasdom te laten komen is belangrijker dan subsidie om iets aan de gang te houden".

Versterk bestaande initiatieven

Jan Willem Maas: "Sluit dus aan bij initiatieven en organisaties. Help die enkelingen een volgende stap maken. Met professionele ondersteuning ontstaat structuur waarin vrijwilligers met kleine tijdsbesteding volop kunnen meedraaien. Dat houdt het betaalbaar en zorgt voor binding met de buurt. Als de gemeente startsubsidies geeft voor tijdelijke ondersteuning, dan gaat zo'n initiatief lopen."

Familievereniging

Hij gelooft in de noodzaak van een bepaalde schaal, omdat je dan meer kwaliteit krijgt. "Dan kan je twee trainers aantrekken, met ieder een eigen focus, in plaats van één met een heel brede focus." Groei wil zeggen: meer elan en reuring, meer leden, meer budget, betere bemensing, minder fouten, betere kwaliteit.

Het zijn lessen die hij ook leerde bij Kampong: dank zij de steeds professioneler vereniging kwamen er extra velden, de nieuwe (verplaatste) atletiekbaan, het betere clubhuis, vaste krachten die vrijwilligers ondersteunen. "Je moet vasthouden aan de sfeer van de familievereniging, maar aan de achterkant moet je het organiseren als een fabriek."

Geen lobbyclub

Adviezen voor de Utrecht Development Board? "Na onze bijeenkomsten kom je altijd buiten met nieuwe inzichten. Er zit een stel mensen met veel verstand en vol oorspronkelijke ideeën. Ik vind dat de gemeente Utrecht te weinig waarde uit de UDB haalt. Het is een groep met unieke samenstelling, geen lobbyclub voor een deel- of bedrijfsbelang. Puur maatschappelijk georiënteerd, en van een andere orde dan de economic boards in zoveel steden".

Onderzoek nodig

"Het zijn burgers, geen belangenjagers. Dat maakt de UDB zo bijzonder. De gemeente lijkt de grote waarde niet te zien, zou meer moeten steunen. Want nu is het een puur expertisemodel, zonder echte onderzoeksmogelijkheden. Mijn idee, na deze jaren: als de Utrecht Development Board af en toe eens een onderzoekje kan uitzetten of helpen definiëren, dan groeit de kwaliteit van het inzicht en vervolgens de besluitvorming van de gemeente. Waarom niet ook voor kort en snel projectmatig onderzoek het Initiatievenfonds aanspreken?"

 

 

Meer interviews

06-11-2023 | "Constructief, maar wel kritisch" - Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits
29-07-2020 | "De culturele sector is hechter geworden" - Quinten Peelen
26-05-2020 | ‘Besluit snel maar sta open’ - Remco van Lunteren
20-11-2018 | “Bewegen en sport in de buurt verdienen aandacht en geld” - Jan Willem Maas
11-12-2017 | "‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen" - Kees Rutten
07-01-2017 | "Leefbaar, gezond en uitdagend" - Richard Kraan
07-01-2017 | "Meer Utrechts ontwerp in de stad" - Quinten Peelen
22-07-2016 | "Hoe Utrecht kan profiteren van kunstenaars" - Jeroen Hermkens
24-03-2016 | "Utrecht is een warme stad" - Eric van Dorp
24-03-2016 | "Utrecht gezond houden" - Mirjam van Velthuizen
09-03-2016 | "Meer eenheid in de stad" - Steven de Waal


» » Jan Willem Maas