Rien Nagel

Kees Rutten

Monique Mourits

Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits bij hun vertrek uit de Utrecht Development Board:

Constructief, maar wel kritisch

‘Zo kunnen we het weefsel van de stad versterken’

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren. Eerst het burgerinitiatief, de coöperatie, de doeners en vrijwilligers in de stad. Met intussen een permanent en goed contact met Utrechtse instituties plus de professionals die onder meer vanaf het stadskantoor de stad draaiend houden.

We spreken Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits. In dit jaar 2023 besloten ze, los van elkaar, dat het tijd werd de Utrecht Development Board te verlaten. Rien Nagel na bijna 15 jaar, Kees Rutten na zes jaar en Monique Mourits na vier jaar. 

Eigenlijk alle drie met hetzelfde argument: niet meer dagelijks betrokken bij activiteiten in de stad Utrecht, de juiste snaar minder aanvoelen. En toevallig intussen ook net buiten de Utrechtse gemeentegrenzen (gaan) wonen.

Sterk in de niet-materiële economische indicatoren

‘Het cement van de stad versterken’ zegt Rien Nagel. Kees Rutten spreekt direct over ‘het weefsel van de stad’. Monique Mourits zag hoe de UtrechtDB zich sterk maakt voor ‘een inclusieve stad, waar ruimte is voor ieder om te zijn hoe en wie je bent’. Rien Nagel is één van de vijf mensen die vanaf het begin, in 2009, hoort bij deze onbezoldigde ‘Gideonsbende’.

Rien Nagel (toen eerste man van de lokale Rabobank): ‘Destijds kwam ook de Economic Board Utrecht op gang, die gericht op het Bruto Regionaal Product naar de hele regio kijkt. Vanaf het begin was duidelijk dat wij meer ‘stad’ waren. Krachtiger konden reageren wat er in de stad aan de hand was, minder diffuus in de regio. De niet-materiële economische indicatoren, zoals onderwijs, welzijn en verbindingen, daar zijn we sterk in. En nooit gaat het over politiek in de UDB. Daardoor lopen we geen enkel college van B&W in de weg’.

Op constructieve toon, maar wel kritisch

Een aanpak zonder azijn en zonder ander zuur, altijd op zoek naar verbinding waarmee we de stad verder kunnen helpen. ‘Op constructieve toon, maar wel kritisch’. Met een lichte lach haalt Rien Nagel de scherpe afkeuring aan die de UtrechtDB in een brief neerlegde toen de gemeente op de A-locatie centraal stationsgebied haar eigen stadskantoor plande. ‘Een super-A-locatie, die je kon laten aan bedrijven die daar de hoofdprijs voor hadden kunnen betalen. We suggereerden dat de gemeente haar kantoor zou vestigen in toen leegstaande gebouwen elders in de stad, passend bij haar dienstbare karakter. Er stonden veel kantoren leeg in die periode.’ Hij is het er nog steeds hartgrondig mee eens, maar hij weet hoe deze stellingname de gemeente niet blij maakte, om het zacht te zeggen.

Weg met belemmerende regels

‘We hebben regels aanhangig gemaakt waarvan we al vroeg zagen hoe belemmerend ze werken. Bijvoorbeeld over winkel-leegstand in het centrum. Of over de zogenaamd te dunne kantoorvloeren wanneer je daar woningen van wilde maken: die hadden zwaardere vloeren nodig, en dus was een nieuwe toekomst van zo’n leegstaand gebouw niet mogelijk. Terwijl de vraag naar woningen enorm was en is.”

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Kees Rutten, destijds lid Raad van Bestuur van ROC Midden Nederland, met kantoor in Overvecht, prijst de Utrecht Development Board voor het verbinden van tal van initiatieven rond het bij de haren uit het moeras trekken van jongeren. En het onvermoeibaar pleiten voor betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Dat mbo, hbo en universiteit naar elkaar moeten toegroeien, dat beroepsonderwijs niet het predicaat ‘laag’ en de universiteit ‘hoog’ onderwijs mag heten. Steun geven aan de olievlekwerking van Taal Doet Meer, aan Durf te Dromen. Het opengooien van het Science Park voor mbo-studenten.

Open Brief Bewegen

‘UtrechtDB heeft impact omdat de groep niet traditioneel is. Gevraagd en ongevraagd op de kar springt. Onverwacht en niet uit eigenbelang’, vat Kees Rutten samen. Opvallend vindt hij het, dat iedereen binnen de club elkaar de ruimte geeft, ook in de belangrijke tweewekelijkse columns. Na enig aandringen wil hij een advies kwijt voor nu en de toekomst . ‘Houd langer vast aan één onderwerp, neem niet teveel verschillende onderwerpen tegelijkertijd op je schouders. Houd focus, zodat je pleidooien kunnen landen.’

Goed voorbeeld vindt hij de Open Brief Bewegen; tot stand gekomen dankzij de inbreng van mensen die – zoals hij zegt- ‘in de hitte van de werkelijkheid staan’. Die het geluid van de straat kennen. Zij konden vertellen dat jongens op een pleintje willen skateboarden, en dat meiden onder de paraplu van school buiten zicht van lacherige toeschouwers lekker met dance uit hun dak durven gaan.

Dialoog

Monique Mourits kwam binnen bij de UtrechtDB toen ze directeur Communicatie & Marketing was van de Universiteit Utrecht. Eén van haar drijfveren daar: zoeken naar verschillende vormen van dialoog met en tussen stadsbewoners en -werkers. Het opengooien van wetenschap naar de burgers. Ze maakte recent de overstap naar Vogelbescherming Nederland als hoofd Communicatie. ‘Waar ik mijn steentje kan bijdragen aan natuurbescherming’.

Terugkijkend zegt ze: ‘Bij de Utrecht Development Board trok me het versterken van samenwerking in stad en regio’. Monique Mourits’ boodschap voor de toekomst: ‘Laat Utrecht inspirerend voorbeeld zijn. De stad waar we niet bang zijn om voor elkaar op te komen. Met het rood-wit van Sint Maarten tonen we dat we willen delen, en met de regenboogkleuren laten we zien dat we dat doen ongeacht wie je bent’.» » Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits bij hun vertrek uit de Utrecht Development Board: