Maarten van Bottenburg

Maarten van Bottenburg

Maarten van Bottenburg, een jaar na begin Tourstart-feest:
"Benut de kennis en kracht van dit evenement: nu kan het nog"

door Agnes Koerts

"De gemeente Utrecht moet dit soort evenementen herhalen, en voortbouwen op de opgedane kennis. Dan zullen dergelijke evenementen steeds gemakkelijker gaan, en telkens beter. Dan ziet iedereen sneller het voordeel voor de stad". Dat zegt Maarten van Bottenburg, hoogleraar aan de UU en verantwoordelijk voor de officiële evaluatie van de Tourstart Utrecht in 2015.
Het is deze maand een jaar geleden dat de eerste Tour de France-vlaggen in Utrecht werden gehesen, om de 100 dagen voorafgaand aan de start te vieren. Tweehonderdvijftig evenementen en initiatieven telden van Bottenburg en zijn team. Dat alles leverde de stad meer op dan verwacht: 138.000 actieve deelnemers en 570.000 bezoekers. Dat uiteindelijk niet iedereen profiteren kon, vindt Maarten van Bottenburg logisch. "Natuurlijk, de ene keer profiteert de ene helft van de detailhandel van een evenement, de andere keer de andere helft. Daarom moet Utrecht hiermee doorgaan."

Hele stad doet mee

"Als de gemeente Utrecht het er nu bij laat zitten, verdwijnt de ervaring en de kennis. Het idee, dat de hele stad zou mee-organiseren, bottom up, heeft uitstekend gewerkt. Het opschalen vanaf eind maart naar 100 dagen in plaats van alleen die drie echte startdagen leverde een schat aan activiteiten op, voor iedereen. En onderlinge contacten, die tot dan er niet waren. Houd dat vast."

Impact groter dan je denkt

Iets als de Tourstart herhalen, hoeft niet op sportgebied. Van Bottenburg: "Het was een oefening in organisatievermogen. Het levert waardevolle kennis op over het organiseren van een grootschalig evenement met complexe vraagstukken op het gebied van veiligheid, mobiliteitsmanagement en crowd control. Bewezen is dat je met een betrekkelijk beperkt budget en een kleine organisatie plus veel vrijwilligers een schaalsprong kunt maken. Nu vonden mensen elkaar, organisaties kennen elkaar. Dat was zonder deze Tourstart niet gebeurd".
Van Bottenburg: "Het gaat soms om kleine dingen, maar de impact is groter dan je denkt. De cursussen fietsen voor allochtone vrouwen, de fietsreparatiewerkplaatsjes, het was er ineens allemaal. Op een ander niveau: het imago van Utrecht als fietsstad is gegroeid. Dat helpt bij het nemen van besluiten over fietspaden, fietsenstallingen, de prioritering van de fiets boven de auto".

Elkaar weten te vinden

"Op sportgebied zie je dat de Ronde van de Maliebaan, georganiseerd door de wielerverenigingen, een jaarlijks evenement wordt. Ik verwacht ook dat de toerversie van de Tour wordt herhaald. Initiatieven die zonder de Tourstart er niet waren geweest. Ook de gemeente, de sponsors en het bedrijfsleven dat meebetaalde weten elkaar makkelijker te vinden".

Band met kennis, kunst, cultuur

Maar er is meer gebeurd in Utrecht in de aanloop naar zomer 2015. Er ontstond een bijzondere kruisbestuiving tussen de sport en kennis, kunst en cultuur. Tot ieders verrassing kwamen uit die hoeken de meeste initiatieven in de 100 dagen-periode. Nieuwe netwerken ontstonden.
In de wereld van universiteit, hogescholen, musea, muziek en theater was men aanvankelijk sceptisch. Maar Utrecht blijkt uitzonderlijk goed te zijn in de verbinding met kennis, kunst en cultuur. Die unieke verdieping werpt vruchten af, aldus Van Bottenburg. Hij zegt: "Andere steden, denk bijvoorbeeld aan Rotterdam, kiezen echt voor topsport, prestatiesport. In Utrecht is sport ook een middel om iets anders te doen".

Tijdelijk op hotspots in de stad

De hoogleraar Sportontwikkeling (focus: "Sport & Society") ziet een sportevenement in Utrecht zó de straten en pleinen weer in beslag nemen. Met een slimme opzet wordt het een gebeurtenis voor iedereen. Voorbeeld: "Net als met beach volleybal gebeurt, waar tijdelijke stadions worden aangekleed op hotspots in een stad. Waar iedereen kan komen kijken. Zulke innovatieve acties zouden goed passen in Utrecht."

Alle interviews

30-10-2022 | "Meer succesformules maken voor goede stedelijke debatten" - Tessa Hagen
01-03-2016 | "Nu kan het nog" - Maarten van Bottenburg
17-02-2015 | "Onafhankelijk legt de UDB contacten" - Nicoline Meijer
24-11-2014 | "UDB stimuleert sociaal ondernemen" - Cas van Arendonk
14-10-2014 | "UDB opent deuren" - Wilma Heideman
12-09-2014 | "Stimuleren en verbinden'" - Robert Koch


» »