Meetlat langs het beleid

Appèl

De stad is zelf de school

Onderwijs wordt meer een coproductie. Meer samenwerking tussen instellingen en bedrijven, meer vraagstukken uit de stad als leerobject, meer gericht op verbeteringen in wijken.

Focus op taal

Taal is de verbinding tussen mensen, en het is onacceptabel dat een toenemend aantal stadgenoten onvoldoende vaardig is.

Utrecht stad van gastvrijheid

Hoe bejegenen we elkaar? Hoe ervaren buitenstaanders en nieuwkomers ons op dat punt? Houden we in de publieke ontmoeting echt rekening met elkaar? Gedrag verandert niet 1, 2, 3.

Mooie publieke ruimte van en voor ons allemaal

Vergeet kunst en cultuur niet. Schoonheid moet een rol spelen, en we moeten ons zelf ook meer betrokken voelen bij de inrichting van de openbare ruimte. Zeker nu hij schaarser wordt.

De stad beweegt

Georganiseerde en niet-georganiseerde sport, klassieke sporten dan wel nieuwe vormen. Maar ook gewoon lopen. Dat stelt eisen aan de inrichting van de straat en beschikbare faciliteiten.Utrecht Development Board » Meetlat langs het beleid

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews