Agenda UtrechtDB 2024

De missie van UtrechtDB luidt in 2024 onverminderd ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. 2024 wordt voor ons het jaar van ‘bruggen slaan’. We zien veel te grote afstand tussen papier en praktijk, tussen groot en klein. Bij gezondheid en preventie, bij initiatieven rond de lokale arbeidsmarkt, bij het gebruik van de steeds schaarsere ruimte in de stad. Komen lokale initiatieven aan bod bij de gemeente in aanbestedingen voor het sociaal domein? Werken onderwijsmensen en beleid in dezelfde richting? Wij kijken dit jaar opnieuw wie wat kan doen om bruggen te slaan. Want aan meerdere kanten bruist positieve energie, en toch heerst een gevoel dat het verbinden te vaak niet lukt. En dat het ‘uiteraard’ de schuld van een ander is. Hoe verander je dat?

We brengen burgers, bedrijven, gemeente bij elkaar met de aansporing samen te werken met buren, zowel op je bedrijventerrein als in je straat. Zo kan een betere binding ontstaan tussen burgers en bedrijven en stadsbestuur. Het Utrechts collectief geheugen verdient een oppepper, belangrijk voor samenhang in de groeiende stad.

Wij legden voor de raadsperiode 2022 – 2026 speerpunten en verwachtingen vast in onze Meetlat. Het streven ‘Utrecht maken we samen’ blijft. Een taak voor het stadsbestuur, maar ook wij inwoners zijn aan zet. Zeker nu de komst van vluchtelingen extra eisen stelt aan wonen, werken tot en met onderwijs.

We reiken een helpende hand. In ieder geval werken we verder aan ons pleidooi in Ruimte voor wonen (pdf). Dat is onze Open Brief die knopen ontwart in infrastructuur, wonen en werken. Eén van onze speerpunten zal ook dit jaar zijn: Utrecht moet gezond kunnen bewegen: ruimte voor lopen, fietsen, (on)georganiseerd sporten. Zie Open Brief Bewegen (pdf) Tot slot: Bij veel (gemeentelijk) beleid moet de uitvoering gedaan worden op het niveau van de wijken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen jongeren hun talenten herkennen en ontwikkelen? Met een rol voor burgers, ouders, bedrijven en opleidingen. We helpen mee zoeken naar aandacht, stages, rolmodellen. Naar samenhang in buurten en op school. Zoals geschetst in ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. Aangenomen in de gemeenteraad eind 2021, maar actueler dan ooit.

De Utrecht Development Board is wel eens beschreven als ‘de thermometer van de stad’.
In 2024 willen we dat opnieuw waarmaken.

> Aanmelden nieuwsbrief

> Agenda UtrechtDB voor 2023

> Agenda UtrechtDB voor 2022

> Agenda UtrechtDB voor 2021

> Agenda UtrechtDB voor 2020

> Agenda UtrechtDB voor 2019

> Agenda UtrechtDB voor 2018

> Agenda UtrechtDB voor 2017

> Thema's UtrechtDB 2017

> Utrecht in 2016: Werken en wonen in een gezonde stad
Lees verder


»

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview