Column Niek de Wit

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

Al ruim een half jaar leven we in de ban van het Covid-virus. Ook Utrecht staat op zijn kop: lege kantoren en winkelstraten, onderwijs onder druk, studentenleven op een minimum stand. Zelfs de Galgenwaard blijft leeg. De enorme effecten van het virus reiken verder dan alleen onze gezondheid. Zwaar wegen de maatregelen om het te beteugelen. Vooral voor mensen die al op achterstand stonden. Nu het virus weer opvlamt, is een aanpak nodig met meer aandacht voor risicogroepen.

Breed regionaal Utrechts team

De maatregelen om de infectie te bedwingen vragen om balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting. We moeten op zoek naar een breed gedragen gezamenlijk antwoord, niet alleen gestuurd vanuit het OMT, de GGD en de ziekenhuizen. Ik pleit voor een eigen, breed samengesteld Regionaal Utrechts Outbreak Management Team dat maatregelen op maat aanpast aan de regionale situatie. Hierin overleggen mensen uit alle sectoren van de maatschappij. Ik zie gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals naast de infectieziekten-experts en de GGD. Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad.

Maatschappelijke brand

De eerste golf eerder dit jaar was voor iedereen enorm bedreigend: wat gebeurt hier, is er voor mij straks nog wel een bed op de IC, kan ik überhaupt bij de dokter terecht. Ook Utrechtse ziekenhuizen moesten massaal afschalen. De ‘gewone’ zorg bij de huisarts en op de poli’s werd even op de waakvlam gezet, om alle Covid-patiënten te kunnen opvangen. Met een enorme krachtsinspanning in de zorg lukte dat, maar net. Door de lockdown stond alles stil: in de cultuur, in de economie, op de scholen. Een maatschappelijke brand van ongekende omvang. Dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt.

Extra getroffen

Covid raakte juist de kwetsbaren in de samenleving: alleenwonende ouderen, kinderen met een leerachterstand, chronisch zieken, mensen op tijdelijke contracten werden nog een extra getroffen door de pandemie èn door de maatregelen.

Koude douche

We dachten in de zomer dat het bijna weg was. Bijna weer normaal: op vakantie, weliswaar in eigen land, maar toch. Terrassen open, scholen opstarten, weer een dagje naar kantoor. Maar de brand bleek niet uit. Covid smeulde als een veenbrand onder de oppervlakte, om vervolgens nu in de herfst weer op te vlammen. Een koude douche. Ook al lijkt het virus vooralsnog een wat ander patroon te volgen, met vooral infecties onder jongeren en iets minder druk op de IC, het blijft enorm bedreigend voor ouderen en kwetsbaren.

Mensen willen contact

Natuurlijk doet de overheid alles om het virus onder controle te krijgen. En nemen de zorginstellingen weer maatregelen om de stroom Covid-patiënten op te vangen met tegelijkertijd zoveel mogelijk doorgang van de gewone zorg. Maar dat is niet genoeg. Dat hebben we in de eerste golf wel geleerd. Een maatschappij kun je niet zo maar uitzetten. Mensen willen naar hun werk, sporten, winkelen. Kinderen moeten leren, en vooral: mensen willen contact met elkaar.

Balans tussen infectie bedwingen en welbevinden

Gecontroleerd het vuur laten uitbranden, zolang we het niet geblust krijgen. Dat vereist beperkingen, maar dan wel met zo min mogelijk schade voor mensen. Niet alleen schade aan hun gezondheid, maar aan hun hele welbevinden. Het gaat om meer dan testcapaciteit en IC-bedden.

Een breed gedragen maatschappelijk antwoord vereist naast noodzakelijke beperking ook ruimte. Begrip voor jongeren die zich beknot voelen, voor jonge ondernemers die hun toekomst in het water zien vallen en voor ouderen die vereenzamen. Een gebalanceerde aanpak dus, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen.

Daarom moeten we op zoek naar maatregelen om de infectie te bedwingen in de juiste balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting.

Niek de Wit
Lid Utrecht Development Board

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

Zorg goed voor elkaar
Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview