Mei 2020
Foto: Ramon Mosterd

Samenwerking en sprankjes vernieuwing

De hevige Corona-schaduw valt over ons plan om in 2020 rond vijf thema’s stadgenoten bij elkaar te brengen. Uit hun praktijkervaringen lessen trekken staat nu in heel ander daglicht. Scherp zien we dat ‘Utrecht maken we samen’ verder vorm kan en moet krijgen.

De toegenomen digitale vergaderexpertise biedt extra kansen voor dat ‘samen maken’ en ‘verbinden’. Nu en misschien blijvend. Per thema organiseren wij de komende maanden een call, waar de UtrechtDB-leden één van onze vijf thema’s toelichten. Zij vertellen hoe ze vorderen en vragen geïnteresseerden op dit specifieke thema mee te denken en te werken. Volg ons in onze columns, nieuwsbrieven en via andere kanalen.

Lees meer

Columns

Foto: Jurjen Drenth

Gevraagd: zomerscholen.

Trude Maas pleit voor zomerscholen, waar leerlingen na de lockdown bijgespijkerd worden door studenten van hogeschool en universiteit. Daarmee verdienen die een stage of studiepunten.

Lees meer

Foto: Jurjen Drenth

Fit voor straks

We zullen onze samenleving anders moeten inrichten zegt Nicoline Meijer. Dat vraagt buiten de gebaande kaders denken. ‘Omdenken’ over onderwijs, mobiliteit, gezondheid en bedrijfsleven. Als we nu goed trainen, zijn we fit voor morgen.

Lees meer
 

Verbinding is nu een levensbehoefte

Niet elke thuissituatie is geschikt voor thuisonderwijs. Studentenhelpenscholieren.nl en Move Maatje vechten tegen de groeiende kloof van kansenongelijkheid en toenemende polarisatie.

Daarbij moeten we elk initiatief zien als aanvullend en niet als concurrentie, waarschuwt Michiel Bodt. Want juist nu moeten maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan om verbindingen aan te jagen.

Lees meer

Zorgen voor elkaar

Scholen kregen in maart tweeduizend laptops cadeau, te beginnen in Overvecht. Meer kinderen kunnen online naar school. Maar dat is niet genoeg, nu velen thuis de structuur daarvoor missen. Trude Maas denkt aan de oproep van Jan van Zanen, een stad te zijn ‘waar we ook in tijden van tegenspoed elkaar vasthouden. En als we vallen, elkaar helpen op te staan’. Zo belangrijk is het werken aan verbinding. Soms heb je een harde confrontatie nodig om te leren.

Lees meer
Foto: Jurjen Drenth

Kansen na deze crisis

Door de corona-crisis staat het leven op z’n kop. In zijn baan bij SPO Utrecht, het bestuur van 38 openbare scholen in Utrecht en werkgever van 1100 onderwijs-professionals, uit Eric van Dorp zijn zorgen: “Gesloten scholen zullen de ongelijke kansen tussen leerlingen doen toenemen”  Toch: “Maar misschien leiden de ervaringen in de crisis tot vondsten om in de toekomst het probleem van de ongelijke kansen in deze stad op te lossen.”

Lees meer
Foto: Ramon Mosterd

Maak de stad fietsluw

Utrecht ‘beste fietsstad van de wereld’?  Kampioen stedelijke mobiliteit worden, dat is pas goud waard! We bezitten mega-stallingen, maar je breekt je nek over de fietsen, en de fietsers over jou. Suggesties van Trude Maas: vrij baan voor de lopende mens en het openbaar vervoer in een fietsluwe stad. Met beter fietsgedrag. “Wat meer wellevendheid zou de chaos nog wel een tijdje draaglijk houden. Hoe lanceren we zo’n trend?”

Lees meer
 

Taalachterstand de wereld uit, te beginnen in Utrecht

Hoe maken we de droom waar dat in 2030 alle taalachterstand bij jongeren tussen de 8 en 23 jaar is gestopt? Cor Jansen ziet een aanpak. Buurt voor buurt, wijk voor wijk. Met een rijk leesaanbod dat aansluit bij de leefwereld van jongeren met diverse achtergronden. Door de inzet van aansprekende lees-ambassadeurs zoals spelers van FC Utrecht en verbreding en intensiveren van de VoorleesExpress.

Lees meer
Foto: Juri Hiensch

Utregse Dromen Board

Utregse Dromen Board, dat is even de nieuwe betekenis van de Utrecht Development Board, voorziet Rien Nagel. De veertien leden nemen bij vijf thema’s het jaartal 2030 in gedachten om los te komen van beperkingen en restricties. Want we hebben vaak te veel begrip voor allerlei argumenten waarom iets niet kan. Rien Nagel: “Ik droom over autovrij Utrecht en betaalbaar wonen in het hart van Nederland”.

Lees meer
Foto: Juri Hiensch

Dromen van Utrecht

‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Aan het begin van 2020 nodigt Steven de Waal iedereen uit om vijf UtrechtDB-thema’s aan te scherpen en uit te werken. Ze gaan over bewegen, publieke ruimte, gastvrijheid, onderwijs buiten het leslokaal en bestrijden van taalachterstand. Groei en ontwikkeling benutten we om van Utrecht een slimmere, mooiere, warmere, intelligentere en sportievere stad te maken.

Lees meer

Nieuwe leden

Wij verwelkomen bij de Utrecht Development Board twee nieuwe leden: Petra Pluimers en Niek Amelink. Zij zetten hun schouders onder de actiepunten uit onze Open Brief over bewegen Maak meer ruimte voor lopen, samen spelen en urban sports. Extra urgent in coronatijd: hoe we Utrecht in beweging krijgen en houden.

Petra Pluimers

Petra Pluimers is directeur van PM-dance dat wekelijks danslessen biedt voor honderden jongeren op veertien locaties in Utrecht. Als mede-eigenaresse en oprichtster van het Fight Dance Cardio-centre zegt ze: "Ondernemen in de sport zal blijven toenemen. En daarbij moeten we krachten bundelen". Petra Pluimers zet zich in voor 'anders-georganiseerde-sport' en 'voor-en-door-de-buurt-bewegen'. Via Urbandanceground wil ze nog meer jongeren bereiken.

Niek Amelink

Niek Amelink is bij FC Utrecht verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling en realisatie van de Sportcampus. Eerder was hij het gezicht van FC Utrecht Maatschappelijk. In zijn verschillende rollen legt Niek graag verbindingen en sport vindt hij hierin een mooi inspirerend middel. Naast zijn baan is hij actief als voetbaltrainer bij amateurclubs. Hij zet zich vrijwillig in voor Stichting Moving Culemborg. Deze stichting brengt via sport en educatie bewoners letterlijk en figuurlijk in beweging.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Blik op 2020

De Utrecht Development Board bestaat tien jaar. Tijd om te zien wat veertien mensen voor elkaar kregen met elk een groot netwerk en een hart voor de stad Utrecht. Dankzij onze persoonlijke, belangeloze inzet realiseren we (vaak achter de schermen) ons motto verbinden- versnellen - verzilveren. Altijd voorop in denken, zien en bijeenbrengen, waar anderen de knoop (nog) niet konden ontwarren.

Ondernemersfonds Utrecht en Universiteit

De columns van voorzitter Trude Maas staan, soms in wat aangepaste vorm, ook hier:

DUB UU en OfU

Onze meetlat langs het beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-