Column Michiel Bodt

Verbinding is nu een levensbehoefte

Deze maand is Studentenhelpenscholieren.nl gestart. Een Utrechts initiatief om medestudenten contact te laten leggen met kinderen uit het voortgezet onderwijs. In twee weken zijn meer dan 600 studenten en leerlingen aan elkaar gekoppeld voor huiswerkbegeleiding.

Vanuit mijn eigen organisatie, Move, begonnen we met Move Maatje. Ook wij koppelen studenten of young professionals aan leerlingen. In ons geval veelal basisonderwijs en soms ook voortgezet onderwijs. Met behulp van een in sneltreinvaart ontwikkelde online lesmethodiek gaan studenten en kinderen in vier contactmomenten in twee weken samen op zoek naar de kwaliteiten van het kind en doen daar iets mee. Er ontstaat een mooie relatie tussen kind en student die ook na de corona-pandemie meerwaarde heeft.

Verder polariseren dreigt

In een tijd waarin we letterlijk afstand moeten houden, ligt het gevaar op de loer dat we mensen kwijtraken. Dat mensen niet mee kunnen komen en dat we als samenleving verder polariseren. Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds vraagt al meerdere malen aandacht voor de groeiende kloof van kansenongelijkheid tussen kinderen nu scholen gesloten zijn. Er zijn landelijk zeker vijfduizend kinderen 'kwijt'. Het onderwijs krijgt geen contact met ze. Schrikbarend snel en helder zien we dat in Nederland niet elke thuissituatie geschikt is voor thuisonderwijs.

Afstand is nu de norm

Niet alleen kinderen kunnen slachtoffer worden van de corona-pandemie. Er zijn veel meer 'doelgroepen' in de samenleving die ineens hun relaties met de buitenwereld verliezen. De ouderen in onze verpleeghuizen die hun kinderen en kleinkinderen niet meer mogen zien. De ouders die ineens hele dagen thuiswerken waar contact met collega's en vrienden ontbreekt. Of (internationale) studenten die alleen op hun kamer zitten en geen college meer hebben, familie en vrienden missen. Anderhalve meter afstand is de norm, maar laten we niet uit het oog verliezen wat dat doet met onze maatschappelijke relaties.

Schitterende initiatieven

Deze oproep is niet nieuw, is niet vernieuwend en is niet verrassend. Toch doe ik hem opnieuw omdat we juist nu echt moeten acteren om kansenongelijkheid niet te groot te laten worden en omdat polarisatie op de loer ligt. Daarom is het schitterend te zien wat voor initiatieven er allemaal opstaan.

Meedenken en helpen

Nog even over Move Maatje. De vrijwilliger (student of young professional) neemt via Skype of (video)telefoon contact op met de leerling, maakt een praatje en denkt waar nodig mee met schoolopdrachten. Ongeveer een half uur per keer. Daarnaast is er elke week een opdracht of challenge voor de leerling. Bijvoorbeeld: maak elke dag een foto van iets moois of leuks in je omgeving en deel die met elkaar. De opdrachten zijn luchtig en sluiten aan op de thema's van Move: verbinding en contact maken, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. Tijdens het tweede belmoment in de week worden de uitkomsten van de opdracht besproken.

In crisistijd samen optrekken

Verbinding op individueel niveau is nu noodzakelijk. Laten we er alles aan doen om zo veel mogelijk initiatieven te laten bloeien om die verbinding mogelijk te maken. Zie elk initiatief dus als aanvullend en absoluut niet als concurrentie. Als initiatiefnemers moeten we ook gezamenlijk zoeken naar versterking op organisatieniveau. Mijn ervaring in de sociale sector leert, dat we dit best wat meer kunnen doen. We moeten in de spiegel durven kijken wanneer het gaat om samenwerking met collega-initiatiefnemers. Laten we als maatschappelijk betrokken ondernemers niet streven naar maximaal succes als individuele organisatie. We kunnen deze tijd gebruiken om samen op te trekken richting de doelgroepen die we willen bereiken.

Eerste levensbehoefte

Als het goed is ben je als maatschappelijke organisatie namelijk op aarde om jezelf op te heffen zodra het maatschappelijk probleem dat je aanpakt, is opgelost. Of omdat iemand anders het beter kan oplossen. Laten we van de nood een deugd maken en juist nu ook de handen ineen slaan als sector en kijken hoe we de verbinding in de Nederlandse maatschappij collectief zo goed mogelijk kunnen aanjagen. Verbinding. Een buzz-woord en containerbegrip, maar in deze tijden is het een van de eerste levensbehoeftes om samen door deze coronacrisis te komen. 

Michiel Bodt
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Verbinding is nu een levensbehoefte

Kees RuttenKees Rutten INTERVIEW

"‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen"

“Ik ben een publieke-sector dier geworden”. Kees Rutten, een van de veertien leden van UtrechtDB, typeert zichzelf. Hij is in het dagelijks leven lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Daarnaast zet hij zich niet alleen in voor UtrechtDB, maar ook voor de Economic Board Utrecht (EBU). Een van zijn missies: betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

> Lees het hele interview

Utrecht