Column Trude Maas

Volhouden en wat daarvoor nodig is

Betrokken, weten dat je gezien wordt en niet overgeslagen. Zo kan de inwoner van Utrecht de strijd tegen het Covid-virus volhouden. De hamer die het virus moet plat slaan werkt alleen als iedereen de maatregelen begrijpt en accepteert. Zoek daarom per wijk maatwerk, richt een Utrechts Corona Advies Netwerk op. Een netwerk dat nadenkt over meer dan alleen het virus zelf, want daarvoor hebben we het landelijk werkende OMT.

Draagvlak onder de meest kwetsbare inwoners, kinderen, studenten, clubs, winkeliers, bedrijven en de verdere lokale economie ontstaat als je weet dat per wijk zorgzaam, zakelijk en praktisch naar hun belangen wordt gekeken. Deze marathon vraagt om ingrepen die rust kunnen brengen en begrip.

Ongeduld en wanhoop

Zeker nu veel ongeduld en ook wanhoop de kop opsteken. Sommige mensen begrijpen niet wat er allemaal over ze heen komt. Dat kan aan taalgebruik liggen, maar het is ook véél wat gebeurt. Net als je denkt dat je het snapt verandert er immers weer wat.

In zijn column als UtrechtDB-lid schetst huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde Niek de Wit dit netwerk: “Hierin overleggen mensen uit alle sectoren van de maatschappij. Ik zie gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals naast de infectieziekten-experts en de GGD. Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad”.

Ongewenste bijwerkingen

Natuurlijk, sommige maatregelen moeten top down genomen worden, in het Haagse.
Maar hier in Utrecht kunnen we best zelf goed nadenken over de lokale implementatie. En over het beperken van de ongewenste bijwerkingen. Ook met oog voor de grote verschillen tussen wijken. Daarom: raadpleeg per wijk de sleutelfiguren die weten wat daar speelt, wat er knelt. Zet de wethouder erbij die de focus op deze wijk heeft. Pak de suggesties op, doe wat aan een gerezen probleem en bundel die kennis in een stadsbreed Netwerk.

School, corporatie, wijkmanager

Nadenken over de effecten gaat dwars door de klassieke lijnen heen. We moeten breder kijken.

Voorbeelden? Onderwijs op afstand is niet iets voor scholen alleen. Woningcorporaties en wijkmanagers weten evengoed wat wel en niet mogelijk is in de praktijk. Bedrijven zien hun praktijkstagiaires niet op de werkvloer. Het beroepsonderwijs zakt door het ijs. Samen kunnen ze een Utrechtse oplossing vinden.

Quarantaine, studentenflat

Nog een voorbeeld. Quarantaine in een studentenflat organiseer je beter met oog en aandacht voor de manier van samenleven daar, dan met schande spreken over jongeren die de afzondering niet kunnen volhouden. Ook hier kunnen weldenkende studenten, de Stichting Studenten Huisvesting en werkplek-verhuurders samen een oplossing vinden.

Lopen, samen spelen, urban sports

Een derde les. Parken die zuipplekken worden, gaan dicht. Maar hebben we nagedacht hoe we gezond bewegen op de persoonlijke agenda houden? En waar dat buiten kan als alles dicht is, of populaire parken vol zijn? Dan ben je er niet met crisishulp aan sportclubs. Dan moet je connecties zoeken buiten gangbare, vertrouwde en traditionele lijnen. Zoals UtrechtDB-lid Petra Pluimers het ‘andere bewegen’ van dance tot vechtsport en hiphop van de grond weet te krijgen. Zie ook onze Open Brief van vorig jaar: “Maak meer ruimte voor lopen, samen spelen en urban sports”.

Meer lokaal werken

We hoorden dat ouders na het sluiten van de scholen in het voorjaar kinderen vier maanden op een driekamerflat opgesloten hielden. Bang, heel erg bang. Dat die kinderen best buiten mochten spelen, had hen gewoon nooit bereikt. Hadden we op wijkniveau toen meer moeten doen aan communicatie? Met actiever inschakeling van lokale huisartsen en wijkmanagers? Zij voelen de temperatuur in de wijk. Net als woningcorporaties. Zij weten hoe woningen bewoond worden, en dat er helemaal geen ruimte was voor thuiswerkende kinderen. Waar geen wifi is, geen laptop of een pc.

Luister naar zorgverleners

Dat ‘foutje’ rondom verpleeghuizen was vast sneller gecorrigeerd, als we in een vroeg stadium naar mantelzorgers hadden geluisterd. Mantelzorgers die slechts achter ramen mochten zwaaien. Of zelfs wanhopig hoogwerkers inhuurden om hun ouders te zien. Waarom was er geen kanaal toen voor al die zorgen?
En hadden we niet beter de thuiszorg moeten volgen? Die zorgverleners komen achter alle voordeuren van kwetsbare mede-burgers. Waren zelf niet beschermd, en konden ook nergens gestructureerd kwijt wat ze zagen.

Dwars door oude patronen

Er zijn meer terreinen waarover we moeten nadenken. Dwars door vele ‘afdelingen’ heen. We moeten oog en oor hebben voor de belemmeringen die inwoners voelen. Wijk voor wijk. Interessante oplossingen die aan het ontstaan zijn moeten ergens kunnen landen en bredere verspreiding krijgen.

Werken aan een Covid implementatie netwerk om meer draagvlak te krijgen, is nu een uitdaging. UtrechtDB wil stappen zetten naar een ‘Utrechts Corona Advies Netwerk’.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Volhouden en wat daarvoor nodig is  ]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Volhouden en wat daarvoor nodig is

Zorg goed voor elkaar
Utrecht
Tessa HagenTessa Hagen INTERVIEW

"Meer Utrechts debat in de stad"

Zoek succesformules voor goede stedelijke debatten. Daarvoor zijn een redactieteam, partners en sponsors nodig

> Lees het hele interview