November 2020
Foto: Jurjen Drenth
TivoliVredenburg tweet: “Goedemorgen kabinetsleden, gaat het sluiten van de theaters, musea en bioscopen echt het verschil maken? Laat ons alsjeblieft de sector op een waakvlam houden. Zo voorzien we artiesten, musici en zzp-ers van werk en blijven we een lichtpunt voor publiek.”

Samen volhouden in Corona-marathon

UtrechtDB klopt op alle mogelijke deuren, aansporend tot actie. Het virus moet bestreden, zeker. Maar zoek voor die strijd draagvlak in de stad, zeggen wij. Raadpleeg bedrijven, sleutelfiguren in wijken, verenigingen, kunst en cultuur.

Stel een Utrechts Corona Advies Netwerk in dat adviseert hoe Utrecht een balans bereikt tussen gezondheidsmaatregelen en werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting.

Het Covid-virus dwingt Utrecht en al zijn inwoners een marathon vol te houden. Voor hoe lang en tot welke prijs, dat weet niemand. De leden van de Utrecht Development Board tonen zich in hun tweewekelijkse columns bezorgd. Houdt de stad de rust en de noodzakelijke adem?

Creativiteit en solidariteit

Rond de zomer leek het virus een sprint te zijn geweest, met na de finish hoop op een snelle opstart van economie, cultuur, samenzijn en gezondheid. Waarbij we niet alleen met hulpvragen naar de overheid zouden kijken: burgers en bedrijven toonden immers verrassende creativiteit en solidariteit.

Maar dit najaar veranderde de sprint in een marathon. Onze prioriteit de komende weken: helpen het draagvlak in Utrecht te vergroten voor de tocht vóór ons. In deze najaars-nieuwsbrief leest u in alle columns ons ongevraagd advies: meer interactie, meer overleg, meer zoeken naar rustpunten tijdens deze marathon.

Columns

Dick Bruna tekening "Zorg goed voor elkaar"

Oefenen in ‘Denk aan de ander’

In onze zomer-column schrijft Trude Maas eind juli: ‘Gelukkig leren we bij, misschien wel door Corona’. Hopelijk kijken we goed naar de ander. En een beetje beter dan vóór het virus toesloeg. Of het nu gaat over de bezorgdheid om groter geworden verschillen in gezond stedelijk samenleven. Of over het op gang helpen van de economie.

Lees meer

Mobiliteit in en om de stad
Foto: Jurjen Drenth

Iets positiefs overhouden aan dat vermaledijde virus

Werkgelegenheid, vakkennis en een betere stad kunnen een Utrechts Corona-resultaat zijn. Want aanpak van de tweedeling in de stad wordt meer dan tevoren urgent. Werkloosheid en economische schade stapelen zich op. In onze eerste column na de zomervakantie zegt voorzitter Trude Maas : 'Een mooie uitgangspositie voor aanpak van om- en bijscholing, maar wie zet het op poten?'.

Als op Prinsjesdag extra inzet komt voor infrastructurele werken, moet Utrecht daarvan profiteren en de mobiliteit in en om de stad aanpakken. Nodig: een nieuwe openbaar-vervoersstructuur die de druk verlicht op ons centrum.

Lees meer
Eerste Urban Dance Ground, Kanaleneiland
Foto: pm-dance.nl

Kickboksen in de aula

Meer dan ooit zien we het belang van de openbare ruimte, waar buiten gesport kan worden volgens corona-richtlijnen. Petra Pluimers is oprichter van PM Dance en stichter van de Urban Dance Grounds, met dit jaar de primeur op Kanaleneiland. Oproep in haar column: bezuinig niet op beweeglessen in het middelbaar en hoger onderwijs. ‘Maak juist nu ruimte voor deze groep jongeren en hun levensstijl’. Koppel onderwijs aan sport. ‘Misschien in de pauze een half uurtje kickboksen in de aula van school?’. Aandacht is nodig voor stoepen, wandel- en fietspaden, voor urban sports. ‘Fantastisch dat al die sportende mensen ploegen en zweten in hun eigen wijk’.

Lees meer
Oud-Amelisweerd
Foto: Ramon Mosterd

Vakkenvullers, voetballers en ondernemende kunstenaars

Wijzen we in deze Corona-tijd niet te gemakkelijk naar de overheid? Partijen buiten de overheid kunnen immers ook van alles. In onze column kijkt Trude Maas naar de ondernemers in de sport, het preventie-fruit van de supermarkt, de kunstenaars in de Bieb. Het kan. Mits overheid, burgers en ondernemers elkaar weten te vinden. En als ze ruimte durven pakken voor andere dan gebruikelijke oplossingen.

Lees meer
AD/UN over Niek de Wits brede Netwerk

Breed Utrechts Covid-team voor maximaal draagvlak

Nu het Covid-virus weer opvlamt, pleit UtrechtDB-lid en huisarts Niek de Wit in zijn column voor een breed samengesteld Utrechts Covid-team. Hierin overleggen mensen uit alle sectoren over effecten van maatregelen, aanpast aan de regionale situatie. Hij ziet gedragswetenschappers, lokale ondernemers, onderwijsmensen en welzijnsprofessionals naast de infectieziekten-experts en de GGD.

Een pleidooi om de infectie te bedwingen in balans met werken, leren, cultuur, sport en ontmoeting. ‘Zo krijg je maximaal draagvlak in de stad’.

Lees meer

Niek de Wit in AD/UN:

> Vang gevolgen Covid op
> Zoek ruimte via adviesraad
> Veenbrand

Covid-marathon vraagt begrip
Foto: Juri Hiensch

Utrechts Corona Advies Netwerk

Betrokken, weten dat je gezien wordt en niet overgeslagen. Zo kan de inwoner van Utrecht de strijd tegen het Covid-virus volhouden. Deze marathon vraagt om ingrepen die rust kunnen brengen en begrip. Zoek daarom maatwerk per stadswijk. Trude Maas geeft in haar column  voorbeelden waar een Utrechts Corona Advies Netwerk goed zal uitwerken op de samenhang in de stad.

Lees meer
Coronacompas SCP
Foto: SCP

Coronakompas SCP in Utrecht

De maatschappelijke gevolgen van Corona voor Utrecht kunnen beheersbaar blijven, als de stad meer verbindingen maakt. In zijn column wijst Richard Kraan op het Coronakompas van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat zich richt op onderwijs, werk en zorg: ‘Maak met bedrijven en samenleving een vertaalslag van dit kompas’. Daarbij kan het in vorige UtrechtDB-columns voorgestelde Utrechts Corona Advies Netwerk een belangrijke rol vervullen.

Lees meer
Quinten Peelen
Foto: Allard Willemse

“Corona maakt dingen mogelijk die heel moeilijk leken”.

Quinten Peelen vertrok dit jaar uit de Utrecht Development Board. De directeur van het K .F. Hein Fonds zag deze zomer na de eerste Corona-verlamming de levenslust van de culturele sector in en om Utrecht opleven. ‘Ik denk dat we een tijd ingaan van experimenteren, nieuwe vormen. En delen, via open source of fysiek’. In zijn afscheidsinterview noemt hij met trots de voorspoedige geboorte van het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. Peelen: ‘De culturele sector is hechter geworden’. 

Lees meer
Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB bij OfU

Columns van UtrechtDB-leden verschenen ook elders. Zoals op de site en in de september-nieuwsbrief van Ondernemersfonds Utrecht (OfU). Trude Maas over ‘Vakkenvullers, voetballers en ondernemende kunstenaars’.

Onze meetlat langs het beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-