Column Richard Kraan

Coronakompas SCP vertalen voor Utrecht

Opnieuw grijpen coronamaatregelen diep in op ons leven, hoe we werken, leren en zorgen. Vrijheidsbeperkingen zijn vooral gericht op het temmen van het virus in afwachting van een succesvol vaccin. Maar de weerstand tegen deze maatregelen stijgt.

Wij missen perspectief en houvast. We lezen en horen veel over de gezondheids- en economische crisis als gevolg van het virus. Met veel aandacht voor getroffenen, druk op de gezondheidszorg, economisch hard geraakte sectoren en (toenemende) werkloosheid. De overheid tracht de effecten voor zover mogelijk enigszins te verzachten. Maar zijn dit geen tijdelijke oplossingen en krijgen wij de echte impact nog te verwerken?

Maatschappelijke crisis

Naast de gezondheids- en economische crisis ontstaat een enorme maatschappelijke crisis als we niet tijdig proberen bij te sturen. De maatschappelijke effecten worden namelijk duidelijker en voelbaar. Opvattingen verschillen over de overheidsmaatregelen tot zelfs ontkenning van de gezondheidscrisis waarin we zitten.

Kloven groeien tussen meer en minder kwetsbare groepen. Eenzaamheid en psychische druk nemen sterk toe mede als gevolg van de vrijheidsbeperkingen. Een groot risico is dat wij bezig zijn met veel verzachtende maatregelen, dus vooral met symptoombestrijding. We zien nog geen oplossing voor de onderliggende sluimerende maatschappelijke problemen. Dat is ook niet zo gek want deze tijd hebben we nog nooit meegemaakt.

Veerkracht in Utrecht

Er bestaat geen handboek met oplossingen. Maar wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we de weerbaarheid en veerkracht van onze samenleving in Utrecht versterken? Het begint met onderkennen en erkennen van de maatschappelijke risico’s op gebied van onderwijs, werk en zorg. ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’ betekent immers (ook) het in stand houden van onze kwaliteit van leven en bij elkaar houden van de samenleving als geheel.

Regie bij de overheid

Steunmaatregelen worden in snel tempo uitgerold. Bij de verdere detaillering van de maatregelen worden (aanvullende) eisen gesteld aan de ontvangende bedrijven en instellingen. De situatie met de KLM dient daarbij als zeer recent voorbeeld. Kortom, we zien een overheid die veel naar zich toe trekt, de regie neemt en meer invloed uitoefent op diverse geledingen in de maatschappij.

Samen Stad Maken

Veel waardering overigens voor de handelingssnelheid en omvang van het pakket van maatregelen, afkomstig uit Den Haag en de gemeente Utrecht. Maar deze (regie)rol van de overheid straks terugdraaien na Covid-19 zal lastig worden. Vanuit de gedachte ‘een betere wereld begint bij jezelf’ is het stimuleren van het zelf meedenken en onderzoek doen naar mogelijke oplossingen een belangrijke richting. De gemeente Utrecht kan dit denk- en onderzoeksproces aanjagen in interactie met diverse doelgroepen (bedrijven en de samenleving) uit wijken en clusters. Bij het Actieprogramma Samen Stad Maken heeft de gemeente daar veel ervaring mee opgedaan, op de Utrechtse manier.

Utrechts Corona Advies Netwerk

Utrecht ambieert ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’. Juist in Utrecht moeten wij – ondanks de veranderende tijden – in staat zijn oplossingen te vinden om de effecten van een maatschappelijke crisis te verminderen. Door nu kennis te bundelen, ervaringen te delen, ideeën uit te wisselen en afspraken te maken. Daar kan het in vorige UtrechtDB-columns voorgestelde Utrechts Corona Advies Netwerk een belangrijke rol bij vervullen.

Coronakompas op de Utrechtse manier

Afgelopen vrijdag, 30 oktober, publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis. Dit kompas brengt inzichten samen over de maatschappelijke effecten, hoe die zich door de tijd ontwikkelen, en wat de mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen. Het SCP benoemt hierin ook mogelijkheden voor beleid.

Het tijdig bijsturen door de stad Utrecht om de maatschappelijke effecten te verminderen is cruciaal, willen wij onze ambitie van ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’ kunnen waarmaken. Het SCP-kompas richt zich op onderwijs, werk en zorg. Mijn aanbeveling: maak met bedrijven en samenleving een vertaalslag van dit kompas naar de Utrechtse manier.

Zoek verbindingen, denk samen na en bepaal wat we gezamenlijk kunnen beïnvloeden. Zodat de maatschappelijke gevolgen van corona voor Utrecht beheersbaar blijven. Vervolgens kunnen wij Den Haag adviseren over hoe je ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’ ook tijdens de coronacrisis in praktijk brengt.

Richard Kraan
Lid Utrecht Development Board

Coronakompas SCP in Utrecht]

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Coronakompas SCP in Utrecht

Utrecht

Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview