December 2021
Illustratie: Jeroen Hermkens

Regerings-commissaris Wonen met pilot Utrecht

Krappe ruimte, energie en klimaat zetten de extreem populaire woon- en werkstad Utrecht klem. De stad ligt omringd door snelwegen met doorgaande autostromen. Stad en regio lossen de problemen rond wonen, luchtvervuiling, schaarse openbare ruimte niet zelf op. Daarom pleiten wij in onze Open Brief (pdf) voor een Regeringscommissaris Voor Wonen, die Utrecht als pilot inzet. Utrecht kan nieuwe Haagse wetten en regels rondom bouwen en wonen toetsen op praktische uitvoerbaarheid. Daarmee helpt Utrecht de knoop ontwarren van urgente kwesties die spelen in de Randstad.

We konden ons in deze Covid-luwe nazomer samen veelal live buigen over deze Open Brief, wat leidde tot een sprankelende uitwisseling van gedachten en stellingen. RTV Utrecht en AD/UN besteedden aandacht aan onze oproep.

UtrechtDB-columnisten

In deze najaars-Nieuwsbrief onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. De columns zijn een voorbode van de Open Brief Ruimte die eind oktober verscheen. We zien dat de UtrechtDB-leden zich zorgen maken over de krapte in de stad. Stimuleer veel sterker de sport, leer gezamenlijk hoe Utrecht gezond kan worden, beleef bewust natuur en schoonheid. Het stadsbestuur van Utrecht kan snelgroeiende ontwikkelingen niet in haar eentje sturen en beteugelen. Of het nu de kwesties rond wonen, verkeer, lucht betreft, maar ook rond jeugdcriminaliteit of heroïnehandel. Steeds klinkt door: ‘Luister naar lokaal verstand’.

Columns van UtrechtDB-leden

Foto: FC Utrecht

Rellen bleven uit

Rellen bleven uit in Utrecht. Hoe kwam dat? Dankzij betrokken initiatiefnemers. Niek Amelink beschrijft hun inzet en de hoopvolle resultaten. Trek deze lijn van de afgelopen dagen en weken door, zegt hij: ‘Onderwijs, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen jongeren vroegtijdig perspectief bieden, zodat zij zich onderdeel voelen van de stad en weten dat ze onmisbaar zijn.’ (30 november 2021)

Lees meer

Illustratie: Jeroen Hermkens

Levensgeluk in crisistijd

Niet in woorden, maar in zijn eigen beeldtaal (een gouache) levert Jeroen Hermkens zijn mening in onze Open Brief. Hij wil de wirwar van wegen om onze stad ontrafelen, de auto’s onder de grond verstoppen. Want hij proeft de behoefte aan natuur en schoonheid. ‘Verwen jezelf met muziek, literatuur, beeldende kunst en theater’. En: ‘Verruim je wereld en geniet’. Soms krijgt hij het idee dat mensen veranderden door hun ervaringen met corona. Dat ze meer zoeken naar zaken die wezenlijk zijn. (16 november 2021)

Lees meer
Illustratie: Jeroen Hermkens

Het gaat best goed met Utrecht. Of niet?

De roep om een Regeringscommissaris voor Wonen in de Randstad, met Utrecht als pilot, diende eind oktober als knuppel in het hoenderhok. Niks tevreden achteruit leunen, zegt onze Open Brief. Trude Maas: ‘Méér droom en daadkracht heeft Utrecht nodig. Anders werken en wonen we binnenkort in een openluchtmuseum’. Versnel transformatie van gebouwen, pak leegstand aan, overkluis ons beklemmende snelwegen. Weg met die 20e eeuwse stadsmuren, auto’s onder de grond! (2 november 2021)

Lees meer
Foto: CC by nc sa 2.0 Nightlife of revelry

Help Utrecht in strijd tegen drugshandel

Goed plan van het stadsbestuur om drugscriminaliteit echt aan te pakken, zegt Ad Sanders. Utrecht herbergt veel cocaïnehandel, wat jongeren verleidt tot criminele carrières. Maar de gemeente kan de dure strijd niet alleen voeren. Het kabinet moet te hulp schieten. ‘Anders is de aanpak van onze jeugd op straat dweilen met de kraan open’. (19 oktober 2021)

Lees meer
Foto: Juri Hiensch

Luister naar lokaal verstand

Praat mee, luister scherp. Goed overleg met de inwoners ligt voor het grijpen over de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Politiek en stadskantoor kunnen dilemma’s over stadsgroei en stadsdelen niet in hun eentje oplossen. Een pleidooi van Trude Maas voor ‘luisteren naar lokaal verstand’. En: ‘het gaat niet alleen om stadsrechten, maar ook om stadsplichten voor iedereen’. (5 oktober 2021)

Lees meer
Foto: Jurjen Drenth

Student werkt aan gezonde stad

Niek de Wit ziet kansen voor gezamenlijk leren van studenten aan ROC, universiteit en hbo. In plaats van theoretische problemen oplossen, leren zij samenwerken zoals in de latere beroepspraktijk. Utrecht moet gebruik maken van hun kennis en creativiteit bij praktische problemen in de wijken en zo profiteren stad en student van elkaar. ‘Koppel de Utrechtse onderwijsinstellingen aan de Gezond Stedelijk Leven uitdagingen, en laten we er een breed programma van maken’. (21 september 2021)

Lees meer
Foto: Jelle Verhoeks

Stimuleer de sport extra, juist nu

Sporten en bewegen lijden enorm onder de corona-crisis. Terwijl bewegen en gezonde voeding recepten zijn om welvaartsziekten buiten de deur te houden. Petra Pluimers beschrijft verschuivingen, waarvan zij de effecten nu nog niet kan inschatten. ‘Maar anderzijds bleek de crisis ook een kans om het preventieve belang van sport en bewegen voor de gezondheid veel nadrukkelijker te profileren’. (7 september 2021)

Lees meer

Utrecht gedwongen tot keuzes

In onze eerste column na de zomervakantie zet Trude Maas de schijnwerper op de Ruimtelijke Strategie 2040 die de gemeenteraad deze zomer aannam. Hier staan de behoeftes voor Utrecht richting 2040 op een rij. En zie je tegenstrijdige belangen die om voorrang vechten. Er zijn niet veel andere steden met zo’n model dat duidelijk maakt hoe drukken op de ene knop gevolgen elders heeft. ‘Helemaal niet gek dus dat er reuring ontstaat, die best wel eens tot een referendum kan leiden’. (24 augustus 2021)

Lees meer

Hoe we werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Verbindingen zoeken

Begin 2020 maakten we een plan om op vijf thema’s te zoeken naar verbindingen en dus verbeteringen in Utrecht.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectieziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we leren omgaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?

In ons Appèl Ruimte voor een andere blik schetsten we de kansen die UtrechtDB zoekt op vijf centrale thema’s in de stad. Ter inspiratie voor burgers, bedrijven en bestuurders.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB bij OfU

Columns van UtrechtDB-leden verschijnen ook elders. Zoals op de site van Ondernemersfonds Utrecht. OfU publiceerde de blog van voorzitter Trude Maas

Onze meetlat langs het beleid vanaf 2022

Lees hier het noodzakelijke ‘hoe’ en ‘wat’ voor Utrecht tussen 2022 en 2026. Met deze Meetlat bieden wij deze maanden de Utrechtse politieke partijen een handreiking voor hun verkiezingsprogramma’s.

Lees de Meetlat (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-