Column Niek de Wit

Laat studenten meer bijdragen aan de gezonde stad

Gezond Stedelijk Leven voor alle bewoners. Die Utrechtse ambitie geldt in de volle breedte: een plezierige en veilige buurt, met een groene en gezonde leefomgeving. Prettige baan, bereikbaar onderwijs, goed contact in de wijk. Dat draagt immers allemaal bij aan gezondheid en levensgeluk.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen, doet de Utrecht Development Board suggesties hoe we die ambities kunnen helpen realiseren. Bijvoorbeeld door sectoren beter met elkaar te verbinden en meer over de hekken te kijken. De stad, die maken we immers samen. 

Health Hub Utrecht

In veel sectoren gebeurt dat gelukkig al. Door de Health Hub Utrecht bijvoorbeeld, een platform waarin bijna 30 gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen en kenniscentra uit Utrecht participeren. Zij willen dat in 2030 de gezondheidsverschillen Utrechters kleiner zijn geworden en dat iedereen kan genieten van meer gezonde jaren. Er zijn coalities gesmeed voor wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een gezonde arbeidsmarkt.

Grote uitdagingen

Maar de uitdagingen om dit te bereiken zijn groot. De vergrijzing vraagt om een gedegen ouderenbeleid. Gezondheidsverschillen kunnen we alleen terugdringen als we leefstijl en preventie echt op de voorgrond zetten. Een fijne woonomgeving voor iedereen is lastig door de beperkte stedelijke ruimte. En dat onder de continue druk van betaalbaarheid en de veranderende arbeidsmarkt, met steeds minder professionals beschikbaar in zorg en onderwijs.

Creatieve oplossingen

Daarom moeten we andere oplossingen bedenken. Hoe we bijvoorbeeld onderwijs kunnen inzetten om die uitdagingen aan te gaan. Utrecht is een kennisregio, met grote onderwijsinstellingen van academisch, hbo tot en met beroepsonderwijs. Daar treffen we bijna 100.000 studenten, veelal inwoners van Utrecht. Maar allemaal zijn ze betrokken bij de stad. Een belangrijk aantal wil er ook na hun studie blijven wonen.

Leren tijdens opleiding

Zij zouden tijdens hun opleiding veel meer kunnen leren van wat er in de stad gebeurt. Maar tegelijk ook kunnen bijdragen aan het oplossen van de stedelijke uitdagingen. Daar zijn al mooie voorbeelden van: vwo-scholieren die ouderen helpen met hun computervaardigheden. Hbo- en ROC-studenten die in de wijk helpen om preventie vorm te geven. Geneeskundestudenten die stage in de wijk lopen.

Onderwijs nog meer inzetten

Maar het kan structureler: laten we de kennis en creativiteit van studenten op grote schaal gebruiken voor de uitdagingen bij de realisatie van Gezond Stedelijk Leven. Zij kunnen oplossingen helpen bedenken voor het inrichten van de leefruimte, betere luchtkwaliteit, beheersen van verkeersdrukte, vergroenen van de omgeving, wijkgerichte beweegprogramma’s, bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, onderwijs aan kansarme groepen etc.

De opleidingsagenda van Utrecht is heel breed, en raakt aan al die maatschappelijke uitdagingen. Tijdens hun onderzoeksstages kunnen ze, in plaats van theoretische problemen op te lossen, hun kennis en creativiteit inzetten voor praktische problemen in wijken. Toegepaste kennisontwikkeling dus.

Interprofessioneel leren

Op deze manier kunnen ze leren van de stad, maar de stad ook helpen. Laten we daar dan nog een uitgangspunt aan toevoegen: dat leren dat doen ze gezamenlijk. Interprofessioneel leren tussen universitair-, hbo- en beroepsonderwijs, over de grote maatschappelijke uitdagingen in de stad.

Net als in de praktijk. Rondom de ouderenzorg in de wijk werken de wijkverpleegkundige, de buurtteam-medewerkers en de huisarts immers ook samen. Meer bewegen in de stad komt alleen echt van de grond als sportscholen, fysiotherapeuten en jongerenwerkers samen werken.
Interprofessioneel leren dus, ter voorbereiding op de latere samenwerking in de beroepspraktijk.

Verbinden dus!

Studenten vormen een belangrijk onderdeel van de stad, en we kunnen veel meer gebruik maken van hun kennis en creativiteit.
Liefst gezamenlijk, vanuit universiteit, mbo en hbo samen rondom een thema, net als in de praktijk. Zij leren daarvan, en de stad ook: een echte win-win. Verbinden dus! Koppel de Utrechtse onderwijsinstellingen aan de Gezond Stedelijk Leven uitdagingen, en laten we er een breed programma van maken. 

Niek de Wit
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Laat studenten meer bijdragen aan de gezonde stad

Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview

Utrecht