December 2018
Foto: Sporters op velden Omnisport Zwaluwen 1911

Op zoek naar de bewegende mens

Utrecht maakt elke dag reuzensprongen. De roep om groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit klinkt luider en luider bij elk Utrechts bouwplan. Meer inwoners, meer kantoren, meer huizen, meer verkeer. Hoe verbinden we dat? Waar blijft ruimte voor ontmoeten en gezondheid? De zoektocht naar de bewegende mens duikt overal op. In het clubhuis van Omnisport Zwaluwen Utrecht 1911 organiseerde de Utrecht Development Board begin december een brainstorm met praktijkmensen. TivoliVredenburg hield een debat over De Stad als Sportschool: hoe richten we de publieke ruimte in om bewegen te stimuleren. En in een interview kijkt NOC*NSF vice-voorzitter (en vertrekkend UtrechtDB- lid) Jan Willem Maas naar sportgeld in het gemeentelijk Initiatievenfonds. Lees het in deze kwartaal-nieuwsbrief.
De kern van Utrecht

Wat heeft het Ondernemersfonds Utrecht te maken met de kern van onze stad? Prof. dr. Tine de Moor legt het haarfijn uit: alles. De hoogleraar gaf exclusief les als opmaat voor de evaluatie, in 2019, van de eerste zeven jaar OfU. Zij schetst de kern van ons karakter dat al te zien is bij de middeleeuwse gilden. Trude Maas reageert: "Onderlingen en coöperaties waren er eigenlijk altijd al, maar we waren ze een beetje vergeten. We vinden ze nu opnieuw uit". De voorzitter van UtrechtDB beluistert een mooie lijn tussen de trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds en de kracht van 'Utrecht maken we samen'.
Lees meer

Columns

Foto Timon Jacobh

Energieomwenteling leren

Utrecht gaat dapper en slim de energie-omwenteling in. De stad wil werkende weg leren. Voor deze keuze prijst Trude Maas het nieuwe college van B&W. Ook gedurfd start ROC Midden Nederland een nieuw Vakcentrum Energie voor de technici van de energie-omwenteling. Een unieke opleiding, in nauwe samenwerking met de energiesector en ander bedrijfsleven. Feestelijke opening: 24 januari 2019.
Lees meer
Foto Juri Hiensch

Utrechts groeistuipen

Alert op het mogelijk verlies van eigenheid van stad en regio Utrecht, ziet Richard Kraan de groeistuipen waarmee wij te maken hebben. Hij toont zich toch overtuigd van de noodzaak van 'groter denken'. Noodzakelijk om de stad aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te houden. Maar ook om ruimte te bieden voor echte innovaties zodat Utrecht - ondanks de groei - gezond blijft.
Lees meer
Vignet van Stichting Sint Maarten Utrecht

'Delen' motto voor 900 jaar stad

Delen. Dat moet het motto wel zijn voor de viering van Utrechts 900e verjaardag in 2022. Trude Maas ziet waarom Utrecht de stad van 'delen' is. Te beginnen bij schutspatroon Sint Maarten die zijn jas deelde. Tot en met FC Utrecht, dat krachten in de stad deelt met oud en jong. Het betekent ook welvaart eerlijk delen.
Lees meer
Jeroen Hermkens ziet
hoe trein 'de Blokkendoos'
een nieuw onderstel krijgt
op het emplacement
van het Spoorwegmuseum,
november 2018.s

Luie End bestaat niet meer

Dwalend door Utrecht ziet beeldend kunstenaar Jeroen Hermkens een prachtige stad. Die steeds mooier wordt, schetst hij in zijn column. Dank zij het Oosterspoorbaanpark wordt het Luie End een Actief End: "We hoeven niet meer naar New York of Chicago. Wij hebben ons eigen High Line Park".
Lees meer
Illustratie Artists Impression NRU

Tweedeling in actievoeren

Segregatie tussen wijken. Uit de pan rijzende huizenprijzen. Tweedeling in het onderwijs. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Verschillen in de stad groeien. Negatieve ontwikkelingen roepen om aandacht, aldus Trude Maas. Komt er activisme in Overvecht rond de Noordelijke Randweg, vergelijkbaar met de inzet bij de A27?
Lees meer
Foto Quinten en Steven
bij Monumentenfonds,
bron UMF

Burgermacht in monumentenzorg

Duizenden Utrechtse burgers zijn betrokken bij de zorg voor Utrechtse monumenten. Een grote burgerkracht, zeggen Quinten Peelen en Steven de Waal. Monumentenorganisaties kunnen die krachten bundelen en actiever helpen inzetten. Dat levert hen een nieuwe rol op. Mogelijk daarbij gesteund door de aanstaande maatschappelijke revolutie met disruptieve burgermacht die Steven de Waal schetste bij het 75-jarig bestaan van het Utrechts Monumentenfonds.
Lees meer
By Hans Dinkelberg - Taken on September 10, 2011 - https://www.flickr.com/photos/uitdragerij/6139559475/ Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
Foto Hans Dinkelberg
Appèl: Meer Ruimte voor Makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. Op initiatief van UtrechtDB-leden Jeroen Hermkens en Quinten Peelen pleiten wij in een breed appèl voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht.

"Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren". Op 14 juni presenteerde Jeroen Hermkens ons appèl bij de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad over de raadsbrief 'Werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid'.  

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Blik op 2019

De Utrecht Development Board bestaat in 2019 tien jaar. Tijd om te zien wat veertien mensen voor elkaar kregen met elk een groot netwerk en een hart voor de stad Utrecht. Dankzij onze persoonlijke, belangeloze inzet realiseren we (vaak achter de schermen) ons motto verbinden- versnellen - verzilveren. Altijd voorop in denken, zien en bijeenbrengen, waar anderen de knoop (nog) niet konden ontwarren.

Onze Meetlat langs het nieuwe beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board  |  www.utrechtdb.nl