Agenda UtrechtDB 2022

De missie van UtrechtDB blijft in 2022 ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. Onze actie lijkt meer dan ooit nodig nu er meer kan en mag na de beperkingen in de Corona-pandemie.

Wij legden voor 2022 – 2026 speerpunten en verwachtingen vast in onze Meetlat. Het nieuwe gemeentebestuur en andere betrokkenen zullen het motto ‘Gezond stedelijk samenleven voor iedereen’ opfrissen. Ook het streven ‘Utrecht maken we samen’ blijft. Op onderdelen moet het stadsbestuur hier nieuw leven inblazen. Zeker nu de komst van vluchtelingen ongekend extra eisen stelt aan wonen, werken tot en met onderwijs.

Wij reiken een helpende hand. In ieder geval werken we verder aan ons pleidooi voor een Regeringscommissaris Wonen die knopen ontwart in infrastructuur, wonen en werken. Eén van onze speerpunten zal ook dit jaar zijn: Utrecht moet gezond kunnen bewegen: ruimte voor lopen, fietsen, (on)georganiseerd sporten.

Wij halen stadgenoten bij elkaar om lessen te leren voor actie. Bij veel beleid moet de uitvoering gevonden worden op het niveau van de wijken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen jongeren hun talenten herkennen en ontwikkelen? Met een rol voor burgers, ouders, bedrijven en opleidingen. We helpen mee zoeken naar aandacht, stages, rolmodellen. Naar samenhang in buurten en op school. Zoals geschetst in ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ (aangenomen in de gemeenteraad eind 2021).»

Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"De culturele sector is hechter geworden"

Quinten Peelen, directeur K. F. Hein Fonds, ziet na de Corona-verlamming de levenslust van de culturele sector in en om Utrecht opleven. “Ik denk dat we een tijd ingaan van experimenteren, nieuwe vormen. En delen, via open source of fysiek” zegt hij in ons interview bij vertrek uit de Utrecht Development Board. “Corona maakt dingen mogelijk die heel moeilijk leken”.

> Lees het hele interview