Agenda UtrechtDB 2022

De missie van UtrechtDB blijft in 2022 ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. Onze actie lijkt meer dan ooit nodig nu er meer kan en mag na de beperkingen in de Corona-pandemie.

Wij legden voor 2022 – 2026 speerpunten en verwachtingen vast in onze Meetlat. Het nieuwe gemeentebestuur en andere betrokkenen zullen het motto ‘Gezond stedelijk samenleven voor iedereen’ opfrissen. Ook het streven ‘Utrecht maken we samen’ blijft. Op onderdelen moet het stadsbestuur hier nieuw leven inblazen. Zeker nu de komst van vluchtelingen ongekend extra eisen stelt aan wonen, werken tot en met onderwijs.

Wij reiken een helpende hand. In ieder geval werken we verder aan ons pleidooi voor een Regeringscommissaris Wonen die knopen ontwart in infrastructuur, wonen en werken. Eén van onze speerpunten zal ook dit jaar zijn: Utrecht moet gezond kunnen bewegen: ruimte voor lopen, fietsen, (on)georganiseerd sporten.

Wij halen stadgenoten bij elkaar om lessen te leren voor actie. Bij veel beleid moet de uitvoering gevonden worden op het niveau van de wijken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen jongeren hun talenten herkennen en ontwikkelen? Met een rol voor burgers, ouders, bedrijven en opleidingen. We helpen mee zoeken naar aandacht, stages, rolmodellen. Naar samenhang in buurten en op school. Zoals geschetst in ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ (aangenomen in de gemeenteraad eind 2021).Utrecht Development Board » Agenda UtrechtDB 2022

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews