Agenda UtrechtDB 2018

De missie van de UtrechtDB blijft in 2018 "verbinden, versnellen, verzilveren".

Wij versnellen in dit verkiezingsjaar onze acties uit 2017. Onze focus ligt op gezond stedelijk samenleven, met aandacht voor de ontwikkeling van jonge mensen, bewaking van de kwaliteit van de groei, een levendige en goed verankerde democratie en een stadsbestuur dat het oog strak richt op de langere termijn.

Gezond leven, jong en oud

Bewegen, gezondheid.
Gebrek aan beweging bij jong en oud is een probleem met heel veel aspecten. Meeste initiatieven, clubs, instituties doen slechts één ding. Nodig is combinatie met werkgelegenheid, samenbrengen beste docenten, initiatiefnemers, verenigingen, activiteiten op scholen. UtrechtDB bracht eind 2017 Utrechtse 'bewegers' bij elkaar, en gaat daarmee door. Onderlinge verbinding en inspiratie blijkt belangrijk. Eén van de centrale aandachtspunten voor 2018.

Onderwijs verbinden met elkaar en met de stad.
Mbo en hbo zouden naadloos aangesloten kunnen zijn. Ondernemers moeten weten wat de lokale ROC aflevert. Stages zouden geen probleem moeten zijn. Bij grote uitstroom van administratieve mensen denken aan opzetten van lokale omscholingsprogramma's. 'Leven Lang Leren' vorm geven. Voorbeeld hiervan: project renovatie Overvecht, dat ook economische en sociale belang combineert. Plussen en minnen bij alle partijen en deelnemers monitoren. Probleem van segregatie boven tafel houden.

Bewaking kwaliteit van de groei

Stimuleren additionele arbeidsvoorziening (economisch en sociaal).
Segregatie is een probleem. Ook voor en van ondernemers, aldus eerdere rapportages van o.a. adviesbureau BCG. De Arbeidsmarktmonitor van de gemeente Utrecht laat zien dat het aantal banen voor afgestudeerden aan hbo en wo groeit, maar dat aan de onderkant minder banen erbij komen. Daar is ook sprake van verdringing. Personeelstekorten, zoals in de ICT- en horeca, vormen een belemmering voor de groei van bedrijven. Probleem voor de groeiende stad.

Schoonheid in de stad, ruimte voor kunstenaars en creatieven.
Voldoende betaalbare atelierruimte voor beeldend kunstenaars ontbreekt. We missen broedplaatsen voor de creatieve sector. Utrecht zal kunstenaars en mensen in creatieve beroepen een uitnodigend langetermijnperspectief moeten bieden. Met garanties voor huisvesting. Creatieven (ruim gedefinieerd, niet alleen kunst, maar ook architectuur, design) moeten meer kans krijgen mee te denken over de stad en concrete voorstellen kunnen aandragen. Eind maart organiseren we "Ruimte voor kunstenaars". 

Levendige en goed verankerde democratie

Verkiezingen 21 maart, nieuwe gemeenteraad en college van B &W.
Aandacht voor bestuurscultuur en de noodzaak van een heldere visie van stadsbestuur, bedrijven, onderwijsinstellingen op de gewenste richting van de ontwikkelingen in stad en regio Utrecht.

Burgermacht versterken, meer participatie.
Monitoren en versterken experimenten met burger-raadplegingen door B & W.
Ook verkennen hoe de breedte van de deelname bewaakt kan worden.
Burgercoöperaties en zelfsturing burgers passen bij de geschiedenis en de stijl van de stad. Trots dat Utrecht het voortouw nam in Nederland bij kleinschalige asielopvang met inschakeling van wijkbewoners. Er zijn initiatieven rond energiecoöperaties en zorgcoöperaties. Dit thema past bij het Internationale Congres over Commons, in Utrecht, juli 2017. Dat internationaal druk bezochte congres heeft helaas te weinig sporen in de stad achtergelaten. Ook het stimuleren van debat in de stad past onder deze kop.

Bestuur met het oog strak op de langere termijn

Verdere verdieping van de Brede Welvaartsindicator, een coproductie van Universiteit Utrecht en Rabobank Nederland. Wij organiseren dit voorjaar een bijeenkomst over de ontwikkeling van de BWI en mogelijk gebruik van de BWI voor stad en regio Utrecht.

Verbinden van de Vermogensfondsen die Utrecht in hun doelstelling hebben. Samenwerking stimuleren tussen dit private kapitaal en de behoeften van de stad waar het publieke kapitaal niet aan kan voldoen. 

 »

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview