Agenda UDB 2017

De missie van de UDB blijft in 2017 "verbinden, versnellen, verzilveren".
Voor zover we het jaar kunnen overzien willen wij werken aan:

 1. Allure van snelst groeiende stad van het land en meest vooroplopend in moderne economie zichtbaar maken
  UDB zoekt naar een passend icoon. Dat internationaal eruit springt, en tegelijkertijd past bij kleinschaligheid, huiselijkheid en bescheidenheid van de stad. We kijken naar de bibliotheek in postkantoor Neude en omstreken. Naar Cultureel Centrum Leidsche Rijn. Naar een combinatie van Domkerk, Domplein, Domtoren. Naar de viering van NS, Centraal Station, Inktpot.
 2. Stimuleren additionele arbeidsvoorziening (economisch en sociaal gecombineerd)
  Segregatie is ook een probleem is voor /van ondernemers, aldus een recent rapport van BCG. De Arbeidsmarktmonitor van de gemeente Utrecht laat zien dat het aantal banen voor afgestudeerden aan HBO en WO groeit, maar dat aan de onderkant minder banen erbij komen en daar ook sprake is van verdringing. Probleem voor de groeiende stad.
 3. Onderwijs verbinden met elkaar en met de stad
  MBO en HBO zouden naadloos aangesloten kunnen zijn. Ondernemers moeten weten wat de lokale ROC aflevert. Stages zouden geen probleem moeten zijn. Bij grote uitstroom van administratieve mensen denken aan opzetten van lokale omscholingsprogramma's. ‘Leven Lang Leren' vorm geven.
 4. Burgermacht versterken
  Monitoren en versterken experimenten met burger-raadplegingen door B en W. Ook verkennen hoe de breedte van de deelname bewaakt kan worden. Burgercoöperaties en zelfsturing burgers passen bij de geschiedenis en de stijl van de stad. We kunnen trots zijn dat Utrecht het voortouw nam in Nederland bij kleinschalige asielopvang met inschakeling van wijkbewoners. We hebben weinig zicht op de activiteiten van moskeeën op dit terrein. Er zijn initiatieven rond energiecoöperaties en zorgcoöperaties. Dit thema past bij het Internationale Congres over Commons, in Utrecht, juli 2017. Dat congres zou sporen in de stad moeten achterlaten. Ook het stimuleren van debat in de stad past onder deze kop.
 5. Gezondheidsagenda arme wijken
  Projecten van FC Utrecht uit 2016 vullen al iets in, maar dat kan groter. En gecombineerd met werkgelegenheid, samenbrengen beste docenten etcetera. Typisch probleem met heel veel aspecten. Meeste instituties doen slechts één ding.
 6. Schoonheid
  Creatieven (kunst, architectuur, design) laten meedenken over de stad en concrete voorstellen aandragen en vormgeven. Mogelijk daaraan een tentoonstelling wijden. Stimuleren dat het jaar van De Stijl goed wordt ingevuld.
 7. Verbinden van de Vermogensfondsen die Utrecht in hun doelstelling hebben


Utrecht, januari 2017

 »

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview