Agenda UtrechtDB 2023

De missie van UtrechtDB luidt in 2023 onverminderd ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. De Corona-pandemie met al zijn beperkingen ligt nog maar net achter ons. Maar overal zien we nog de gevolgen ervan. Het is wennen, nu er meer kan en mag.

Wij halen stadgenoten bij elkaar om lessen te leren voor actie. Bij veel (gemeentelijk) beleid moet de uitvoering gevonden worden op het niveau van de wijken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen jongeren hun talenten herkennen en ontwikkelen? Met een rol voor burgers, ouders, bedrijven en opleidingen. We helpen mee zoeken naar aandacht, stages, rolmodellen. Naar samenhang in buurten en op school. Zoals geschetst in ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ (aangenomen in de gemeenteraad eind 2021).

Wij legden voor de raadsperiode 2022 – 2026 speerpunten en verwachtingen vast in onze Meetlat. Het gemeentebestuur en andere betrokkenen zullen het motto ‘Gezond stedelijk samenleven voor iedereen’ opfrissen. Ook het streven ‘Utrecht maken we samen’ blijft. Op onderdelen moet het stadsbestuur hier nieuw leven inblazen. Maar ook wij inwoners zijn aan zet. Zeker nu de komst van vluchtelingen ongekend extra eisen stelt aan wonen, werken tot en met onderwijs.

Wij reiken een helpende hand. In ieder geval werken we verder aan ons pleidooi in Ruimte voor wonen (pdf). Dat is onze Open Brief die knopen ontwart in infrastructuur, wonen en werken. Eén van onze speerpunten zal ook dit jaar zijn: Utrecht moet gezond kunnen bewegen: ruimte voor lopen, fietsen, (on)georganiseerd sporten.»

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview