Utrecht in 2016: Werken en wonen in een gezonde stad

"Werk, werk, werk" stond in 2016 bij de UDB centraal. Wij verbinden, en bevorderen samenhang in de stad. Voor alle burgers, zonder uitzondering. Een indruk van ons werk staat elke twee weken in de column van UDB-voorzitter Trude Maas op DUIC.nl.
Dit deden wij, zichtbaar. Soms achter de schermen:

  • Stimuleren van werkgelegenheid voor minder hoog opgeleiden. Start ups helpen in hun doorgroei. Aandacht voor vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk (valorisatie). Het verdienmodel van de stad met omringende regio toont aan dat Utrecht op deze terreinen beter moet en kan presteren.
  • Bevorderen dat Utrecht een ‘gezonde stad' wordt, met bewegen, schone lucht, groen en ruimte voor alle leeftijden.
  • Verdere stimulering van het sociaal ondernemen, gericht op de volgende stap na de startfase van de onderneming. In het verlengde daarvan focus op het groeiend aantal zzp'ers.
  • Er is behoefte aan experimenten met nieuwe vormen van lokale democratie. De UDB wijst daarop en legt suggesties in de week.
  • Zoeken naar nieuwe grote evenementen. Zij zijn magneten, die breed in de stad kleine en grote krachten opwekken, waardoor nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Zie het voorbeeld van de Grand Départ van de Tour de France in de eerste week van juli 2015. De UDB maakt zich sterk voor blijvende resultaten in de stad: Utrecht zal moeten profiteren van een nieuw klimaat. Beweging stimuleren in alle wijken, veilig en met grote gezondheidswinst.


De UDB kent de sterke kanten van de stad Utrecht. Sterk in logistiek en hoogwaardige kennis. Vele en perfecte opleidingen van alle niveaus. Binnen de stadsgrenzen opereert het hoogste percentage startende ondernemers van Nederland. Veel zzp'ers. Snelgroeiende kleine ondernemingen, gazellen. Utrecht geldt als een van de meest competitieve regio's van Europa. Een favoriete woonstad. Herkenbaar zijn ook de zwakke kanten. Daar stimuleert de UDB verbetering.

Kwaliteitssprong

Wie afstand neemt, ziet dat Utrecht tot de crisis van 2008 enorm groeide met Leidsche Rijn, Papendorp, veranderend Rijnsweerd, een Uithof die zijn nieuwe naam Utrecht Science Park waarmaakt. Een schaalsprong. Uitstekend bereikbaar midden in Nederland, met een wegen- en spoorwegnet aan alle kanten. Het woonklimaat van Utrecht hoort tot de top van Nederland en is dé stimulans voor economie en werkgelegenheid. Een favoriete woonstad, niet alleen vanwege de centrale ligging in het land, maar ook door zijn schoonheid, culturele en wetenschappelijke sfeer, opleidingen, winkels, voorzieningen voor sport, muziek, zang, film. Na de snelle groei in ruimte en aantallen inwoners moet nu de sprong volgen in kwaliteit van voorzieningen en leefbaarheid. En dan verbetert uiteindelijk de mentaliteit: de trots groeit en daarmee de samenhang en betrokkenheid. Weg is de angst voor internationalisering.

Stad van diversiteit

Het ene Utrecht omhelst een top-icoon. Het andere Utrecht kijkt ervan weg. Wat moet Leidsche Rijn in Tivoli Vredenburg? Komt Kanaleneiland vaak in de gebouwen aan de Heidelberglaan? De UDB gaat door met verbinden, versnellen, verzilveren. Resultaat telt. Bijvoorbeeld: scholieren kunnen overal stage lopen of een leer-werkplek vinden. Studenten bouwen met buurtkinderen een speelplaats. De vele handen die de Tour-start mogelijk maakten, gaan door. Utrecht als "stad van kennis en cultuur" is een stad van vrijheid en grote diversiteit.

De UDB-leden trachten op sociaal-maatschappelijk en sociaal-economisch gebied de stad mee te krijgen naar ‘groter denken, durven, doen'. In samenhang, van hoog tot laag, groot en klein, oost en west en alle culturen. Motto: het gaat goed, maar dat blijft niet vanzelf zo. En sommige zaken kunnen sneller.

De UDB helpt mee om de verbinding tussen de verschillende leefomgevingen overeind te houden. Die samenhang komt niet vanzelf. Wij zien die samenhang als noodzakelijk voor de kwaliteit van de stad. Voor alle burgers, niemand uitgezonderd.

> Aanmelden nieuwsbrief» » Utrecht in 2016: Werken en wonen in een gezonde stad

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview