Column Cor Jansen

Van gevoelde politieke ballast naar gewenste maatschappelijke balans

En weer stormt het in mijn hoofd. Zijn we ons net aan het ontworstelen aan het juk van Covid, gaan we weer open en staan we klaar elkaar weer echt fysiek te ontmoeten in wat het prachtjaar 2022 moet worden. Met de viering van 900 jaar stadsrechten en een evenement als de Vuelta op komst. En juist nu speelt zich sinds 24 februari een oorlogsdrama af in de Oekraïne.
Een drama waarvan de uitkomst nog bijzonder ongewis is en mogelijk duister. Een drama dat grote impact heeft op de wereld om ons heen.

Om nu met perspectief, inspiratie en optimisme te schrijven over de gewenste ontwikkeling van onze stad, vraagt wel even om een andere mindset. Een switch die -wil je geloofwaardig blijven- vraagt om enig denkwerk en reflectie. Ik ga toch een poging daartoe wagen.

Honderd Russische burgemeesters

Die poging begint bij één van de weinige lichtpuntjes die ik las in de berichtgeving over Oekraïne. Ontketend door Poetin in de slechtste traditie van hoe in een dictatuur met niet op feiten gebaseerde legitimatie en met geschiedvervalsing de misdaden tegen de menselijkheid worden gelegitimeerd. Pfffff….
Zo donker en dan toch een lichtpuntje? Jazeker: niet één maar honderd. Het bericht dat ruim honderd Russische burgemeesters zich hebben uitgesproken tegen de oorlog en tegen de inval in Oekraïne. Een klein bericht maar heel eerlijk gezegd denk ik een bericht met hoop. En hopelijk grote impact.

Vreedzaam in de straat, de wijk, de stad

Deze burgemeestersactie sluit aan bij het enorme belang van een goed functionerende lokale bestuurlijke laag en de daarbij horende plaatselijke bestuurscultuur. Ik ben ervan overtuigd dat voor succesvolle en vreedzame samenlevingen daar de sleutel te vinden is. Het begint en eindigt met goed samenwonen en leven in de straat, in de wijk, in de stad en in de regio. Voor vele landen in een sterk veranderende wereld ligt juist lokaal de uitdaging om van die spannende reis en de ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn een succes te maken. Zie hier mijn persoonlijke motivatie om op dat lokale niveau me in de Utrecht Development Board in te zetten voor een duurzame toekomstbestendige ontwikkeling van de stad en de regio. Een reis waarop we ons moeten ontdoen van de ballast van ogenschijnlijk politieke en bestuurlijke tegenstellingen. Met als doel het realiseren van de juiste maatschappelijke balans, te beginnen op lokaal niveau.

Vele reisleiders beter dan één

Zijn we daar al in Utrecht? Het antwoord is nee, maar daarover dadelijk meer. Zijn we wel onderweg? Het antwoord is wat mij betreft volmondig ja! Ondanks een veelheid aan reisleiders, waarover ook dadelijk meer. En goh, wat gun ik de Russen, die nu te maken hebben met één op zelfdestructie gerichte potentaat, een reis met vele begeleiders. Reisleiders die oprecht eraan werken om het leven in de straat, in de wijk, in de stad en in de regio beter te maken.

Blij met twintig partijen

Dat brengt mij op de reis die wij in Utrecht maken en de vernieuwde keuze voor onze reisleiders bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.
En tsjaaa…. Hoewel het er best veel zijn, ben ik toch heel blij en trots dat er wat valt te kiezen. Maar liefst twintig partijen, een prachtig breed spectrum waarin de kracht van onze lokale democratie tot leven komt. Van links tot rechts, van groen, rood en blauw en een ook, het is zoals het is, een beetje bruin, nemen deel. Maar liefst 450 kandidaten, waarvan vier non-binair, ruim 40 procent vrouw en bijna 60 procent man. Uit alle wijken afkomstig en in alle leeftijdscategorieën tot en met 85 jaar. Met een meerderheid tussen de 18 en 35 jaar die past bij het profiel van de bevolking van onze stad, immers de jongste van Nederland.  

Prachtige democratische balans

Zo op het oog een fraaie lijst. Een lijst die misschien door de pluriformiteit voelt als ballast. Maar die wat mij betreft staat voor een prachtige democratische balans.
Uiteraard dreigt door de veelheid aan partijen een versnippering. Versnippering die -mooi! - een garantie lijkt voor divers geluid en een dynamisch en levendig debat. Maar ook ontstaat een zo divers politiek landschap dat kreunt en steunt door lange vergadertijden inclusief discussies over spreektijd, procedures, ordevoorstellen, vragen, Raadsinformatiebijeenkomsten en een vloedgolf aan moties. Tegelijkertijd koester ik deze democratische ‘vergaderballast’ als één van de grote verworvenheden van de vreedzame wijze waarin de besluitvorming bij ons in Utrecht tot stand komt. Een proces om trots op te zijn.

Nek-aan-nek race

De voorspellingen lijken te wijzen op een nek-aan-nek race tussen gevestigde partijen als D66 en Groen Links, met kort daarachter de VVD en daar weer achter de snelle opkomst van Volt. Ben benieuwd. Het wordt een spannend proces. Een proces waar echt wat te kiezen valt……
Hoewel we als Utrecht Development Board niet doen aan stemadviezen hebben we onze Meetlat beschikbaar om politici te helpen uit de rollercoaster van ‘de hype of the day’ weg te blijven. En zich te richten op een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van de stad.

Utrechts maatschappelijk goud

In de Meetlat staan wij stil bij ‘Hoe? Wat? En waar we de stad samen maken’. De Meetlat biedt daarbij een wat ons betreft passend instrument. Bedacht en geschreven vanuit onze betrokkenheid bij de stad. De Meetlat toont de door ons voorgestane ontwikkelrichting om Utrechts maatschappelijk goud via de juiste stappen te verzilveren. Geschikt om de richting te bepalen naar de gewenste en noodzakelijke maatschappelijke balans.
Mijn oproep aan de Utrechtse reisleiders: zie het realiseren van deze balans als dé maatschappelijke opdracht, ongeacht je politieke kleur. Cultiveer dus niet de verschillen maar sublimeer de maatschappelijke samenhang.

Yes you can!

Cor Jansen
Lid Utrecht Development Board

Van politieke ballast naar maatschappelijke balans]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Van politieke ballast naar maatschappelijke balans

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview