Column Anko van Hoepen

Van leerplicht naar ontwikkelrecht!

Sinds kort maak ik onderdeel uit van de Utrecht Development Board. Een adviesraad ‘die de stad Utrecht helpt om haar potentieel ten volle te realiseren’, zo zegt de website. En laten nu al die geweldige onderwijscollega’s in de stad Utrecht daar nu iedere dag aan werken!
Als het ergens draait om ‘development’ dat is het wel het onderwijs. Het gaat er namelijk om dat ieder kind de gelegenheid krijgt zich ten volle te kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft dat recht! En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan….

Ontwikkeling

In het coalitieakkoord van Utrecht staat het mooi verwoord: ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Want als ieder kind het recht moet hebben om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, dan moeten we ongelijk durven investeren. Want niet ieder kind heeft dezelfde uitgangspositie. Als je op achterstand begint, haal je die heel moeilijk in. Daarom besteden we in Utrecht veel aandacht aan het ‘jonge kind’.

De ‘Koers 2040’, die het Utrechtse onderwijsveld, verenigd in de Utrechtse Onderwijsagenda, onlangs presenteerde aan de gemeenteraad, wil dat er in 2040 één doorlopende ontwikkellijn ligt voor ieder kind in Utrecht. Dit koersdocument richt zich op gelijke kansen en op een inclusieve samenleving waarin ieder kind meedoet. Een lijn waarin alle kinderen worden voorbereid op een waardevolle plek in de samenleving. En dat start wat ons betreft al vanaf het eerste levensjaar.

Grote stappen en kleine

We zien al prachtige voorbeelden. Kijk naar diverse Kindcentra, waar ononderbroken leer- en ontwikkelingslijnen worden aangeboden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Of Academie Tien (met het zogenaamde 10-14 onderwijs) en de International School Utrecht: een IB World school voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar.
Daarin willen we de komende jaren nog vele stappen zetten. Grote stappen, als we kijken naar het onderwijs in heel wat andere plekken in Nederland. Maar als het ergens zou moeten kunnen, dan is dat in Utrecht!

Maar ook in het klein nemen we belangrijke stappen. Zo biedt bijvoorbeeld SBO Sint Maarten in Overvecht betaalbare en gezonde lunches aan zijn leerlingen en kunnen kinderen van OBS De Panda in Kanaleneiland ontbijten met elkaar. Met steun van de gemeente Utrecht kunnen we dat straks op veel meer scholen doen.

Samenwerking

De Utrecht Development Board draait om ‘potentieel realiseren’, maar ook om ‘samenwerking’ in de stad. Om gelijke kansen te realiseren voor ieder kind zullen we niet-vrijblijvend moeten samenwerken. We staan met elkaar voor forse opgaven in Utrecht. Die kunnen we alleen te lijf als we samenwerken. Binnen een school, tussen scholen in een wijk, tussen kinderopvang en alle onderwijssoorten in Utrecht. Maar ook met alle partners om de school en in de wijk.
Als we alleen al kijken naar al die schoolgebouwen in onze stad, dan liggen hier talloze samenwerkingskansen voor het oprapen. Een verdichtende stad vraagt om die kansen snel te benutten. In het belang van de ontwikkeling van alle inwoners!

Anko van Hoepen
Lid Utrecht Development Board

Van leerplicht naar ontwikkelrecht]]

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Columns » Van leerplicht naar ontwikkelrecht!

Utrecht
Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"Meer Utrechts ontwerp in de stad"

“2017 is voor mij het Jaar van De Stijl. Dat biedt een geweldige kans om verhalen te vertellen, Utrecht op de kaart te zetten. Trots te zijn”.

Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds, voegde zich afgelopen jaar bij de UtrechtDB. Hij ziet eenzelfde motto in beide organisaties: met hart voor de stad, onafhankelijk de kansen verzilveren die in Utrecht liggen.

> Lees het hele interview