Column Nicoline Meijer

Groeifonds voor talent

“Utrecht zit op goud maar moet het wel verzilveren.” Deze uitspraak was tien jaar geleden een belangrijke aanzet voor de oprichting van de Utrecht Development Board. De gedachte was dat de stad onvoldoende haar potentieel benutte. Inmiddels zijn we een decennium en vele ontwikkelingen verder. De stad groeit en bloeit en heeft het imago van een provinciestad van zich afgeschud. Een nieuwe standaard voor stedelijke ontwikkeling moet zelfs een voorbeeld stellen voor andere groeiende steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De stad introduceert de Utrechtse ‘barcode’ als een indicator voor Bruto Lokaal Geluk.

De lerende stad

Utrecht is niet alleen de snelst groeiende stad van Nederland, maar ook de jongste. Er volgen alleen al meer dan 90.000 jongeren een mbo-, hbo- of wo-opleiding en het aandeel jongeren tussen 12-17 jaar blijft de komende jaren groeien. Wat als je deze jongeren een stem geeft en hun denkkracht gebruikt voor de ontwikkeling van de stad waarvan zij mogelijk ook de toekomstige bewoners zijn? Misschien is dit wel het echte goud dat we moeten verzilveren. De stad als leer- en ontwikkelomgeving die een inclusieve arbeidsmarkt bevordert door mbo-, hbo- en wo-studenten reeds tijdens hun opleiding samen te laten werken aan stedelijke vraagstukken.

Eerste mbo-wethouder

Als eerste stad in Nederland had Utrecht de afgelopen vier jaar een eigen wethouder voor het mbo. Scheidend D66-wethouder Klaas Verschuure ontwikkelde met de Utrechtse mbo-instellingen een MBO Uitvoeringsagenda met als doel het mbo in de schijnwerpers te zetten en het belang van goede vakmensen voor de Utrechtse economie te onderstrepen. Ook was er werk aan de winkel om mbo’ers dezelfde kansen te bieden als studenten in het hbo en het wo. Een paar goede stappen zijn inmiddels gezet. Er is een overkoepelende Utrechtse mbo-studentenraad, inzet op extra leer-, stage- en werkplekken en mbo-studenten hebben toegang tot het huren van een studentenkamer bij de SSH.

Stad van vakmanschap en wetenschap

De kers op de taart van de MBO Uitvoeringsagenda was Skills The Finals. Op 31 maart en 1 april vond in de Jaarbeurs het grootste beroepenevenement van Nederland plaats: Skills The Finals. Ruim 700 (v)mbo-talenten gingen met elkaar de strijd aan om de beste van Nederland te worden in hun vakgebied. Gedurende twee dagen bezochten meer dan 15.000 mensen het evenement, waaronder veel vo-scholen uit het hele land. Met een knipoog naar de viering van 900 jaar stadsrechten dit jaar, ondertekenden bedrijven, ondernemers, branches, cultuur en overheid het Utrecht 900 Akkoord. Een pleidooi voor het verbinden van wetenschap en vakmanschap. Stad zonder Onderwijsmuren.

Groeifonds voor talent

Er liggen grote uitdagingen in het verschiet. Niet in het minst de grote bouwopgave, maar ook de steeds groter wordende kansenongelijkheid. Denk aan onderwijs, wonen, werken, gezondheid en participatie. Een stad zonder muren begint bij het bieden van gelijke kansen. Start bij de jongeren. Ontwikkel een groeifonds voor talent. Benut het menselijk kapitaal van het onderwijs. Laat talenten uit het mbo, hbo en wo groeien door hun werelden te verbinden. Betrek bij iedere stedelijke opgave structureel een groep studenten. Laten we de eerste stad zijn die onderwijsmuren afbreekt en gelijke kansen biedt voor al het aanwezige talent.

Drie adviezen voor de onderhandelaars nieuw Utrechts college

Utrecht zit op goud maar moet het wel verzilveren. De bal ligt bij de onderhandelaars voor een nieuw Utrechts college. Drie adviezen:

  1. Houd het mbo blijvend op de agenda. Want mbo’ers zijn hard nodig voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor wij staan. Stel daarom opnieuw een mbo-wethouder aan.
  2. Stel een groeifonds voor talent in en betrek jongeren structureel bij alle stedelijke opgaven.
  3. Maak van Utrecht een stad van wetenschap én vakmanschap door jongeren gelijke kansen te bieden.


Dit zou toch een mooi cadeau zijn voor de jarige stad.

Nicoline Meijer
Lid Utrecht Development Board

Utrechts groeifonds voor talent ]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Utrechts groeifonds voor talent

Utrecht
Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"De culturele sector is hechter geworden"

Quinten Peelen, directeur K. F. Hein Fonds, ziet na de Corona-verlamming de levenslust van de culturele sector in en om Utrecht opleven. “Ik denk dat we een tijd ingaan van experimenteren, nieuwe vormen. En delen, via open source of fysiek” zegt hij in ons interview bij vertrek uit de Utrecht Development Board. “Corona maakt dingen mogelijk die heel moeilijk leken”.

> Lees het hele interview