Column Cor Jansen

Toekomstbestendige topbestuurders verzamelt u!

Dit is een juichverhaal met een stevige en kritische kanttekening. Het gaat goed met Utrecht en de regio, maar het moet en kan nog veel en veel beter. Veel betere bereikbaarheid, veel slimmere mobiliteit en veel meer betaalbare huisvesting en gezond stedelijk leven voor iedereen zijn daarbij de grote opdrachten voor de stads- en regiobestuurders. Waarbij mijns inziens de grootste opdracht ligt in het écht gezamenlijk met elkaar aanpakken van deze bestuurlijke uitdagingen.

De wind mee

Eerst het goede nieuws. Het gaat goed, sterker nog, het gaat heel erg goed in Utrecht: de stad en de regio hebben met de wind mee vleugels gekregen. De economie draait op volle toeren. De werkgelegenheid groeit en bloeit in alle sectoren. De Utrechtse regio behoort tot de meest competitieve regio's van Europa. De onderwijs- en kennisinstellingen bulken van het jonge talent en zijn lokaal, nationaal en internationaal onderscheidend. Sportief zijn we heel goed bezig zowel in de breedte-  als in de topsport qua organisatie, participatie en prestaties.

Festivalstad

In de festivalstad Utrecht zijn we supertrots op ons diverse en onderscheidende culturele aanbod. In vorm en inhoud en met een geweldige diversiteit aan binnen- én buitenlocaties. Daarbij groeien stad en regio als kool en ontwikkelt de 'Utrecht region' zich meer en meer als een magneet voor nieuwe inwoners, innovatieve jonge startende en reeds bestaande snelgroeiende bedrijven en 'gewenste' bij de stad passende toeristen.

Forever young

Ook in het streven naar een 'gezond stedelijk leven voor iedereen' maken we grote stappen. Van de grote steden is Utrecht door tal van lokale initiatieven de stad die de noodzakelijke energie-transitie het snelst aan het realiseren is. Hoewel we er nog lang niet zijn, lijken ook zaken als de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ook de levensverwachting van de bewoners van wat zich nu al de jongste stad van Nederland mag noemen. En dat in een regio die zich tot oudste (inmiddels 8000 jaar oud) van Nederland mag bestempelen. Kortom: Utrecht is forever young.

Weg bescheidenheid

Voor mij zit de grootste groei in het gegroeide zelfbewustzijn van de Utrechter. Trots op stad en regio en inmiddels onder het motto 'goede wijn behoeft wel degelijk een krans' hard bezig de valse bescheidenheid van zich af te werpen. De Utrechter is bereid boven het maaiveld uit te steken en zo vol op de radar van de internationale buitenwereld te komen.

Mijn kanttekening, een appèl

Uiteraard heeft dit alles keerzijdes. En daar zit mijn kanttekening, die tevens een appèl is op de stads- en regiobestuurders. Al deze positieve ontwikkelingen vragen om een eigentijdse en toekomstbestendige aanpak en daarbij horende bestuursstijl. Die erop gericht is om aan de top te blijven, nu we er trots op kunnen zijn dat we aan de top zijn gekomen. Dat vergt ook bij politici en bestuurders een daarbij passende 'adel verplicht' houding en gedrag.

Lange termijn, op tafel en met elkaar

Gedrag dat vooral gericht moet zijn op gezamenlijke lange termijn inspanningen en duurzame resultaten. Spreek over onderwerpen op tafel en met elkaar. Dus niet op korte termijn, onder tafel en over elkaar, gericht op politiek gewin. De grote uitdagingen, of eigenlijk de grootste bedreigingen -slechte bereikbaarheid, eenzijdige mobiliteit, onbetaalbare huisvesting en een scherpe tweedeling tussen 'haves' en 'have nots' voor de regio Utrecht- vragen om een gezamenlijke, partijbelang overstijgende bestuursstijl. Spring over je eigen schaduw heen. 

Ondanks Uithoflijn toch positief

Hoewel -zie het Uithoflijndossier- onze bestuurders de laatste maanden niet in de pas hebben gelopen met de noodzakelijke topbestuursstijl, ben ik toch positief. Hier is bestuurlijk talent aanwezig en de Utrechtse bestuurscultuur is gericht op samenwerking.  

Time to act now!

Geen topbestuurder wil namelijk op zijn of haar geweten hebben niet duurzaam te hebben bijgedragen aan betere bereikbaarheid en daarbij passende slimme en baanbrekende mobiliteit. Aan betaalbare huisvesting voor iedereen: niet alleen studenten en jongeren maar juist ook voor de middeninkomens. Topbestuurders willen werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Willen we aan de top blijven dan vraagt dat ook om toekomstbestendige topbestuurders. En welke zichzelf respecterende bestuurder wil dat nu niet? Daarom, toekomstbestendige topbestuurders verzamelt u! It's time to act now!

Cor Jansen
Lid Utrecht Development Board

Toekomstbestendige topbestuurders verzamelt u!]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Toekomstbestendige topbestuurders verzamelt u!

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview