Column Trude Maas

De toekomst aan de groene stad

Bouwen, bouwen, bouwen is het parool dezer dagen, kriskras in de stad.
Daarbij hoort natuurlijk ook werk, werk, werk voor al onze inwoners. Voldoende reden om goed na te denken over de manier waarop we verder bouwen.

Welke eisen stellen bedrijven aan hun vestigingsplek?
In de eerste plaats: slimme energieke mensen. Nu, die zijn hier wel. Mits we zorgen dat we de opleidingen bieden die nodig zijn in deze tijd en de nabije toekomst.

Bewuster weggebruik

Je moet bereikbaar zijn, zo duurzaam mogelijk. Niemand kickt meer op extra asfalt, en met fietsen alleen komen we er ook niet. Goed nadenken dus over gebruik van de bestaande infrastructuur. Ook het taboe bespreekbaar maken van de leaseauto van de baas. Want die leidt niet tot bewuster gebruik van de weg.

Voor vele smaken

Er moet ook wat te beleven zijn. Of het nu festivals zijn, goede winkels, mooie musea, klassieke muziek of toneel. Reuring en voor elk-wat-wils maken een stad aantrekkelijk.
Bovendien moet het sociaal klimaat prettig zijn. Geen grote verschillen tussen wijken. Gezond leven voor iedereen, sport en bewegen in een gewone mix. Recreatiemogelijkheden voor vele smaken.

Parkje bedenken

We zien hier een mooie opdracht voor bestuurders. Veel meer dan voorheen moeten al deze eisen meegenomen worden in bouwplannen. Waarbij de afwegingen een andere volgorde krijgen. Niet eerst steen en dan openbaar vervoer. Niet eerst steen en dan pas speelplekken voor kinderen. Niet eerst steen en dan nog even een parkje bedenken.
We weten immers inmiddels veel beter hoe die hele infrastructuur de kwaliteit van de stad bepaalt.

Gericht groenbeleid

Vorige week presenteerde de provincie Utrecht haar jaarlijkse rapport de 'Staat van Utrecht'.
Dat is een brede scan op vele aspecten. Met dit jaar de focus op 'Groen in en om de stad'. Vanuit een aantal perspectieven wijst de provincie op de urgentie van groen. Van klimaat tot geestelijk welzijn, van ecologisch evenwicht tot lichamelijke gezondheid. Conclusie: groen is veel belangrijker dan we dachten. Reden genoeg om daar gericht beleid op te maken.

Overvloedige regen

Is het groen voldoende gespreid over de stad? Maken we er ook gespreid gebruik van? In Amelisweerd kun je in het weekeind over de hoofden lopen, het Noorderpark is vaak nog een oase van rust.
Dan de straten en onze eigen tuinen. Veel steen. Het landelijke Project Steenbreek moedigt aan tegels te lichten en daar planten of bomen neer te zetten. Dringend nodig voor afvoer van overvloedige regenbuien.

Minder belasting

Aanmoediging via de portemonnee zou best effectief kunnen zijn. Nederlanders kicken ook op geld. Waarom speelt groen eigenlijk nog geen rol bij de bepaling van de WOZ? Des te groener, des te minder belasting.
Heel verstandig overigens om als showcase een groen gebouw neer te zetten in het stationsgebied. Wonderwoods maakt alle passanten straks duidelijk dat wij vinden dat groen ertoe doet.

Bewonersactie

Het goede nieuws zit in de vele initiatieven van bewoners. Van verticale moestuinen bij scholen tot eigen beheer van het groen in de buurt. Maar burgers kunnen niet zomaar besluiten dat de speelplaats van de school ook meteen kan dienen als parkje voor de buurt. Daar gelden andere regels voor. En die regels moeten nodig groener worden, is de conclusie uit de rapportage van de provincie.

Groen bouwen

Kortom, de provincie heeft al heel wat voorwerk gedaan voor de nieuwe coalitie die binnenkort de stad Utrecht bestuurt. Groen bouwen, dat wordt de kunst.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

 

Toekomst aan de groene stad]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Toekomst aan de groene stad

Utrecht
Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"De culturele sector is hechter geworden"

Quinten Peelen, directeur K. F. Hein Fonds, ziet na de Corona-verlamming de levenslust van de culturele sector in en om Utrecht opleven. “Ik denk dat we een tijd ingaan van experimenteren, nieuwe vormen. En delen, via open source of fysiek” zegt hij in ons interview bij vertrek uit de Utrecht Development Board. “Corona maakt dingen mogelijk die heel moeilijk leken”.

> Lees het hele interview