Column Joost van Hoorn

Ruim baan voor kinderopvang door ouders

Utrecht blijft de komende jaren groeien. In de wijk Merwede komen veel nieuwe woningen en ook op andere plekken in de stad wordt flink doorgebouwd. Hoe kan Utrecht zorgen dat de stad leefbaar blijft en er voldoende voorzieningen voor bijvoorbeeld kinderopvang beschikbaar zijn? Een beproefde optie is om ruim baan te geven aan een typisch Utrechts fenomeen: Kinderopvang Door Ouders (KDO).

De bevolking van Utrecht zal de komende jaren nog fors blijven toenemen. De verwachting is dat er in de komende tien jaar ruim 60.000 nieuwe Utrechters bij zullen komen, een toename van 368.000 (nu) naar 430.000. Daar zullen ook veel ouders met kinderen tussen zitten. Door personeelstekorten in de kinderopvang krijgen veel ouders echter moeite om een opvangplekje voor hun kroost te bemachtigen en dreigt de kwaliteit achteruit te hollen. Zo is het afgelopen jaar het aantal incidenten in de kinderopvang rap toegenomen. Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, geeft in de Volkskrant aan dat “er soms sprake is van een structureel onveilige situatie”.

Aanbod schiet tekort

Op andere plekken in het land zoals in Weesp (gemeente Amsterdam) lukt het niet om in nieuwbouwwijken voldoende kinderopvanglocaties te realiseren. B&W van Amsterdam geven aan niet verantwoordelijk te zijn voor voldoende aanbod van kinderopvang. Die situatie moeten we in Utrecht toch zien te voorkomen?! Daarom pleit ik ervoor ruim baan te geven aan nieuwe initiatieven van ouders die zelf de opvang van hun kinderen willen vormgeven.

Vijf ouderparticipatiecrèches

Utrecht heeft hier met vijf van de landelijk zeven erkende Kinderopvang Door Ouders (ook wel bekend als ouderparticipatiecrèches) ruime ervaring mee. Een KDO is een door de wet erkende vorm van opvang waarbij de ouders zelf alles regelen.

Na zeven jaar meedraaien bij De Oase in Transwijk (nu in Rivierenwijk), kan ik zeggen dat het één van de beste beslissingen in mijn leven is geweest om met onze kinderen hieraan deel te nemen. Zelf heb ik jarenlang – naast een drukke baan – een halve dag per week luiers verschoond en voor een groep van maximaal tien kinderen gezorgd. De schoonheid van dit concept bestaat eruit dat alle ouders voor elkaars kinderen zorgen zoals zij zouden willen dat er voor hun eigen kind wordt gezorgd.

Ouders worden betere opvoeders

Kwaliteit verzekerd dus. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. Participeren in een KDO maakt van ouders betere opvoeders. Het zorgt ervoor dat er een netwerk is waar je op kunt terugvallen. In het licht van preventie en het stimuleren van de saamhorigheid zijn KDO’s een enorme impuls voor de leefbaarheid van Utrecht.

Utrecht heeft dus goud in handen. Maar dan moet de gemeente samen met vastgoedpartijen nieuwe initiatieven wel van harte ondersteunen. Een initiatief dat momenteel in Leidsche Rijn voet aan de grond probeert te krijgen verdient een kans om een passende en betaalbare plek te vinden. Steun hen en maak Utrecht nog mooier, gezonder en leefbaarder.

Joost van Hoorn
Lid Utrecht Development Board

Ruim baan voor kinderopvang door ouders]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Ruim baan voor kinderopvang door ouders

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview