Column Kees Rutten

Overvecht toont passie, lange adem en verbreding

Het programma ‘Samen voor Overvecht’ zit in haar vijfde jaar onder gepassioneerde en kundige leiding van Marco van den Berg. De vaart zit erin. Het buurtoordeel over buurtaanpakken steeg, veel initiatieven ontstaan van onderop door en voor bewoners. De werkloosheid daalde sinds lange tijd, de werkgelegenheid in Overvecht nam toe. De sociale renovatie van wooncomplexen werkt en heeft impact.

Geleerde lessen

Mooi dat tijd en moeite is genomen lessen te leren uit de afgelopen vier jaar. De ervaringen ogen zo anders dan elders, waar vaak korte termijn en haast de boventoon voeren. En daar dreigt procesoriëntatie het te winnen van mensoriëntatie. Hier zien we dat het programma een lange adem vraagt. Er is nog veel te doen. Ik noem vijf van de twintig lessen.

Werk vanuit optimisme en maak krachtiger wat al kracht heeft (Stichting Taal Doet Meer).
Durf voor de lange termijn te gaan en houd vol (projecten Themadreven en Zambesidreef). Focus op wat kansrijk is (1200 fietsdeals ‘Project O’). Werk vanuit een kleinschalig en menselijk niveau (Stichting Durf te Dromen). En tot slot: ruimte ontstaat voor succesvolle beweging vanuit het experiment en soms even een moment van stilstand nemen (project Vulcanodreef).

Een kans tot verbreding

Aan die lessen is een kans toe te voegen. Verbreed coalities, verbind subsidies aan elkaar en beloon het weghalen van verkokering. Verkokerde subsidies en suboptimale netwerken leiden tot versnippering. Samenwerking voorkomt navelstaarderij en concurrentie om subsidiepotten.

City Deal Kennis Maken

Een  goed voorbeeld van verbreding. Utrecht doet mee aan de City Deal Kennis Maken, die een vervolgstart maakte in november met in het midden minister van onderwijs Dijkgraaf. De stad is één van de twintig steden die gericht willen werken aan betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen. Het draait daarbij om stedelijke maatschappelijke opgaven, die ‘multidisciplinair en multilevel’ moeten aangepakt. Er is niet in al die steden sprake van een brede coalitie waarin ook het mbo meedoet. In Utrecht wel dankzij de gegroeide samenwerking tussen hbo en mbo en het verbrede netwerk mbo, hbo en universiteit. Chapeau!

Maatschappelijke dienstverlening

Met als initiator en trekker ‘Project O’ hebben in Utrecht meer dan 900 jongeren de laatste twee jaar ervaring opgedaan in maatschappelijke dienstverlening. Recent werd door Arjen van Ree en zijn team een forse rijkssubsidie binnengehaald om in vijf jaar tijd zesduizend (!) jongeren deze maatschappelijke dienstverlening te laten ervaren.

Ligt hier misschien een kans om ‘Kennis Maken’ te koppelen aan duizenden jongeren om samen maatschappelijke ervaring op te doen?
Een pleidooi dus om het mooie Utrechtse City Deal-netwerk van universiteit, hbo en mbo nadrukkelijk te verbinden aan de challenge van 6000 jongeren in maatschappelijke dienstverlening. Een andere vorm om op de Utrechtse manier coalities te verbreden.

Kees Rutten
Lid Utrecht Development Board

Overvecht toont passie en lange adem ]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Overvecht toont passie en lange adem

Utrecht
Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview