Column Trude Maas

Oppepper voor raadsverkiezingen

UtrechtDB werkt op dit moment aan onze ‘Meetlat Langs Verkiezingsprogramma’s’.
Want de gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan, op 16 maart 2022 is het zo ver. Alle partijen bereiden zich voor, ze peilen de prioriteiten van ons burgers. We zien al de eerste pennenstreken van de politieke plannen voor 2022 tot 2026 op het scherm en op papier.
Op enig moment gebruikt de volgende coalitie die plannen. Altijd spannend natuurlijk. Vooral als er grotere bewegingen komen in prioriteiten en aanpak.

Hoger op de agenda

In onze columns maken we -als verbindende denktank van betrokken vrijwilligers -regelmatig duidelijk waar onze prioriteiten liggen voor stad en regio Utrecht.
Verwacht niet allemaal hemelbestormende onderwerpen. We zijn meer van de evolutie. Zie bijvoorbeeld onze pleidooien in de Meetlat 2018 – 2022. Die leidden tot aandacht in de gemeenteraad, met zichtbaar resultaat. Hoger op de agenda kwam bijvoorbeeld ‘Ruimte voor makers’. Veel navolging kreeg onze vroege oproep om bewegen op straat en samen spelen ruimhartig kansen te geven.

Houd de grote lijn

Kleine belangrijke stappen, dicht bij de grond. Om die stappen goed te kunnen richten heb je wel een paar grote lijnen nodig. Onze nieuwe Meetlat zal de verkiezingsprogramma’s langs twee grote lijnen leggen. We zien de kracht van de overkoepelende slogan van het huidige gemeentebestuur: Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Elke nieuwe beleidsmaatregel zou je moeten toetsen op de bijdrage die daaraan geleverd wordt. Met een check achteraf. Ook het streven naar Brede Welvaart is zo’n prima toetssteen. Wat ons betreft: houd die kaders maar vast, Utrecht is nog lang niet klaar daarmee. Ontwikkel wel een transparante manier om ze te monitoren.

De komende periode

Hoe kijken we tegen de komende periode aan?
We denken aan vijf thema’s, die allemaal scherper werden door de ervaringen met Corona. Ik noem ze kort.

Ruimte, schoonheid, cultuur

Allereerst het gebruik van de beperkte ruimte in de stad. De mix van wonen en werken is voor velen veranderd. We kampen met nieuwe leegstand en de druk op de woningmarkt is zo langzamerhand onacceptabel.
Verder: we hebben behoefte aan schoonheid en cultuur. Ergernis groeit over het gebruik van de openbare ruimte als parkeerplaats, vuilnisopslag en soms de overbelasting van groen.
Ons derde thema: Bewegen. Broodnodig voor onze gezondheid. Er is meer aandacht voor de relatie met straatinrichting en informele sporten. Maar we zijn er nog lang niet.

Leren, open armen

Ten vierde: in Utrecht kun je zo ongeveer elke opleiding volgen, maar er is nog te weinig connectie tussen onderwijs en de stad. Meer praktisch werk in de stad, en meer samenwerking tussen de verschillende types onderwijs zou de studenten en de stad ten goede komen.
Tenslotte valt er wel wat te winnen op het gebied van gastvrijheid en wellevendheid. Voor de loketten, voor de horeca, voor de raggende fietsers, en voor de manier waarop we de buitenlandse studenten ontvangen.

Het hoe en het wat

Maar de politiek zou eigenlijk niet voornamelijk moeten focussen op het WAT. Volgens ons is het HOE minstens zou belangrijk. De politiek en de overheid functioneren niet eenzaam en alleen. Integendeel. Dus: luister naar lokaal verstand, volop aanwezig in de stad. Aanspreken van die kennis gebeurt wel, maar het moet en kan structureler. Zoek verbinding met en tussen burgers. En respecteer en gebruik bestaande maatschappelijke organisaties. Groot en klein. Daag ze uit tot samenwerking onderling, en help daarbij.
Wees je ook zeer bewust van de verkokering. Zoek manieren om samen te werken. Cultuur, retail, gastvrijheid, sport, bedrijven, ze kunnen meer als ze elkaars kracht gebruiken. De stad heeft ondanks de groei daarvoor nog steeds een prettige schaal.

Dit kunnen OfU en ROM

Kijk eens hoe het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) veel interessante initiatieven ontplooit. Ook die dragen bij aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Wij volgen nieuwsgierig en belangstellend de nieuwe Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM). De mensen in de ROM kunnen met hun keuzes en beslissingen een concrete bijdrage leveren aan Brede Welvaart. Kijken ze goed naar de lokale arbeidsmarkt? Creëert de ROM samenwerking met de vele onderwijsinstellingen? Want Brede Welvaart gaat verder dan winst en rendement op vermogen. Investeren in stad en regio Utrecht vereist nadenken over gewenste impact.

Meetlat 2022

De Utrecht Development Board staat klaar om deze agenda voor de stad te bespreken met de kandidaten voor de raadsverkiezingen. Wij gaan –liefst live- dit voorjaar bij hen langs met onze aansporingen in de Meetlat 2022 – 2026. Voor alle anderen: lees de Meetlat binnenkort op onze site en via LinkedIn.


Trude Maas

Voorzitter Utrecht Development Board

Oppepper voor raadsverkiezingen]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Oppepper voor raadsverkiezingen

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview