Juli 2021
Foto: Jan Jenner

Meetlat voor verkiezings-programma’s

UtrechtDB werpt zich in de raadsverkiezingen. Juist nu de partijen broeden op hun verkiezingsprogramma’s publiceren wij de Meetlat. Daarin staan ons ‘hoe’ en ‘wat’ voor de stad tot 2026. Dilemma’s genoeg, die zich openbaarden in lange Covid-maanden. Hoe verschillend zijn de Utrechtse wijken, bestaan er centraal-stedelijke antwoorden op buurtvragen? Eigen kracht verschilt per wijk. Wij speurden afgelopen maanden in Leidsche Rijn. Maar wat willen de inwoners van Zuilen, zo anders dan naburig Overvecht? Geld en huizenprijzen sturen snelle veranderingen in alle wijken. Wij zoeken mee naar de beste keuzes over ruimte maken voor samen wonen, werken, spelen, genieten van schone lucht.

Covid-verwarring

Corona laat zich voelen; daarom vroegen wij in een Brief aan de Burgemeester om in de zomerse Covid-verwarring stevig leiding te nemen. Wat kan wel in en om Utrecht, wat mag nog niet.

UtrechtDB- columnisten

In deze zomer-Nieuwsbrief verder onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. Bijna iedereen kijkt uit naar 2022: verkiezingsjaar voor de stad die dan ook nog eens 900 jaar bestaat. Een oppepper voor de politiek, met Brede Welvaart en Gezond Stedelijk Leven centraal, zeggen onze columnisten. Maar ook: hoe houden we de stad veilig met die snelle fietsgorilla’s? Er is oog voor vrijwilligers die zich jarenlang ‘met liefde en lef’ inzetten in de stad. Met aan het begin van de zomer het plan voor een Utrechtse Wetenschaps Agenda van de Universiteit en UMC Utrecht.

Onze Master Sport- en Beweeginnovatie


Petra Pluimers, lid van de Utrecht Development Board, tekent haar bul. Terwijl ze de afgelopen jaren Utrecht volop in beweging kreeg met urban sports en dance, studeerde ze in juni af als sport- en beweeginnovator aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Petra bouwt aan een voor alle bevolkingsgroepen gezond Utrecht. Niet alleen weet ze wat werkt op straat en in de sporthal. Maar tegelijkertijd voert ze met succes op het stadskantoor een gedreven beweeg-lobby met praktijkkennis over Utrechtse straatculturen en ‘anders georganiseerde’ sportaanbieders. Ook ondernemers die hun werknemers in gezonde beweging willen krijgen doen inmiddels een beroep op haar.

Columns van UtrechtDB-leden

Foto: Taal Doet Meer

Kompaskoers van Utrecht

Beklemd in coronatijd en toch met optimisme in beweging. Veel ‘doeners’ in Utrecht leerden Kees Rutten de afgelopen maanden waarom zij zó lang het goede doen. Hij ziet dat zij worden gestuurd door ‘liefde en lef’. Gefocust zonder naïef te zijn. Met de rug naar korte-termijnbeleid en het gezicht naar buiten. Zo vormen optimistische maatschappelijke vrijwilligers met lange adem en doorzettingsvermogen de bodem van de stad. Zij tonen ons de Utrechtse kompaskoers voor nu en na de coronatijd. (4 mei 2021)

Lees meer

Foto: Juri Hiensch

Oppepper voor raadsverkiezingen

De eerste pennenstreken van de politieke plannen voor Utrecht tussen 2022 tot 2026 verschijnen op het scherm en op papier. Onze adviezen staan binnenkort in de Meetlat Langs Verkiezingsprogramma’s. Trude Maas schetst het ideaal functionerende Utrechtse stadsbestuur. Graag luisterend naar lokaal verstand, volop aanwezig in de stad. Samenwerkend met maatschappelijke organisaties. Daarvoor heeft de stad ondanks de groei nog steeds een prettige schaal. (18 mei 2021)

Lees meer
Foto: Wolfram Bölte

Stop scheurende gorilla’s in de stad

Is er een actieve rol weggelegd voor de politiek om het nieuwe e-vervoer van flitsbezorgbedrijven zoals Gorillas in te dammen? Ja, zegt Jan Willem Steunenberg: ‘We kunnen er met z’n allen beter nu iets van vinden’. Hij vreest het voortwoekeren van e-bikes, e-scooters, e-stepjes en hun overlast. Juist nu Utrecht went aan het veilige leefklimaat van de autoluwe stad. (1 juni 2021)

Lees meer
Foto: Jan Jenner

Gezond Stedelijk Leven omarmd

Richard Kraan presenteert op 15 juni onze Meetlat Langs Verkiezingsprogramma’s:  (PDF) de hulplijn voor Utrechts politieke plannen vanaf 2022. Hij ziet één lijn tussen het recente SER-advies aan een nieuw kabinet over Brede Welvaart, het Utrechtse Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en de Meetlat. Daarbij bieden het Ondernemersfonds Utrecht en Utrechts maatschappelijke organisaties de stad unieke verbindende kansen. Corona bracht ‘meer aandacht en verantwoordelijkheid van ondernemers voor brede maatschappelijke opgaven’. (15 juni 2021)

Lees meer
Illustratie: Argibald

Delen als wapen

Monique Mourits zet de schijnwerper op vele initiatieven in Utrecht waarbij mensen hun tijd geven. Of geld, voedsel en ervaring delen. Delen van kennis staat in het vaandel van de stad, maar ook bij Universiteit Utrecht en het UMCU. Die roepen Utrechters op vragen over de stad in te dienen. ‘In 2022, als we 900 jaar Utrecht vieren, vormen die vragen samen misschien een Utrechtse Wetenschaps Agenda. En dragen ze bij aan een nog mooiere stad en aan minder tegenstellingen’. (30 juni 2021)

Lees meer

Hoe we werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Verbindingen zoeken

Begin 2020 maakten we een plan om op vijf thema’s te zoeken naar verbindingen en dus verbeteringen in Utrecht.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectieziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we leren omgaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?

In ons Appèl Ruimte voor een andere blik schetsen we de kansen die UtrechtDB zoekt op vijf centrale thema’s in de stad. Ter inspiratie voor burgers, bedrijven en bestuurders.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB bij OfU

Columns van UtrechtDB-leden verschijnen ook elders. Zoals op de site van Ondernemersfonds Utrecht. OfU publiceerde de blogs van voorzitter Trude Maas en van UtrechtDB-lid Richard Kraan. SER-agenda omarmt Gezond Stedelijk Leven en De Raad van Strate.

Onze meetlat langs de programma’s

Lees hier het noodzakelijke 'hoe' en 'wat' voor Utrecht tussen 2022 en 2026. Met deze Meetlat bieden wij deze maanden de Utrechtse politieke partijen een handreiking voor hun verkiezingsprogramma's.

Lees de Meetlat (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-