Column Richard Kraan

SER-agenda omarmt Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Investeer fors in echte brede welvaart. In een wendbare economie, zekerheid voor mensen en herstel van de samenleving. Dat adviseert de SER aan een nieuw kabinet. Belangrijke thema`s: duurzame arbeidsrelaties, innovatie, energietransitie, een sterke publieke sector, doorgroei van ondernemingen, terugdringen administratieve lasten en het aanpakken van de problemen rond wonen.
Wat betekent dit voor Utrecht, hoe vertalen we zo’n agenda naar onze stad en regio? Wat is de relatie met Gezond Stedelijk Leven? We moeten op zoek naar onze prioriteiten en investeringskeuzes. Maar bovenal hoe we dat aanpakken.

Brede welvaart

In het SER-ontwerpadvies herkennen we veel thema’s uit de ambitie Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen van stad en regio Utrecht. De Brede Welvaart als leidraad volgens de SER gaat over prioriteiten die veel verder gaan dan de traditionele thema’s van ondernemersverenigingen. Een mooi effect van de Coronacrisis: meer aandacht en verantwoordelijkheid van ondernemers voor brede maatschappelijke opgaven.

Utrecht loopt voorop

Ik zie dat onze stad en regio voorop lopen in het centraal stellen van maatschappelijke opgaven in de (economische) agenda voor de toekomst. Want de prioriteiten van het SER-advies komen eigenlijk één op één overeen met de agenda van ons Utrechtse Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. De uitvoering mag effectiever (meer samen) en vooral (nog) sneller. We merken dat de Coronacrisis structurele maatschappelijke opgaven enorm heeft uitvergroot.

Meetlat UtrechtDB als leidraad

Vandaag lanceren we ons UtrechtDB-advies over hoe het verder moet met Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen én met Brede Welvaart. Onze Meetlat langs Verkiezingsprogramma’s geeft tips aan politieke partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om hoe wij de stad samen maken. Welke verbindingen verdienen extra aandacht. Het belang van de rol van intermediaire en maatschappelijke organisaties. De meerwaarde van samenwerkingen over de sectoren en beleidsclusters heen en tot slot het meer bottom up benutten van (lokaal) aanwezige kennis en ervaringen.

Ondernemersfonds Utrecht draagt bij

Sinds de oprichting ben ik persoonlijk betrokken bij het Ondernemersfonds Utrecht (OfU). Ontstaan vanuit de behoefte om collectieve uitgaven ook collectief gefinancierd te krijgen en free-riders gedrag te verminderen. Uitgegroeid tot een organisatie die een sterke verbinding en bijdrage levert aan de publiek-private samenwerkingen in de stad. Onder invloed van het OfU verbeterde de organisatiegraad in de verschillende trekkingsgebieden enorm. Een verantwoordelijkheidsgevoel ontstond voor het verbeteren van leef- en werkklimaat van het eigen trekkingsgebied. De bestedingsuitgaven werden ook meer strategisch van aard. Lange termijn (ontwikkel)projecten zijn nu mogelijk aangezien het OfU voor onbeperkte tijd door de gemeente zal worden ondersteund. Dat is een goede en belangrijke beslissing geweest.

Leidraad voor OfU-besteding

OfU-bijdragen steunen de economie van Utrecht. Het belang van het OfU (en daarmee de diverse trekkingsgebieden) kan nog verder groeien door ook (meer) fondsbijdragen te leveren aan Gezond Stedelijk Leven. De Meetlat UtrechtDB kan hierbij een mooie leidraad zijn.
Ondersteun vanuit het fonds investeringen op gebied van gastvrijheid, ontwikkel een andere kijk op ruimte (wonen en werken) in trekkingsgebieden, geef natuur en cultuur de volle breedte in het (deel)gebied. Werk samen met onderwijsinstellingen om maakplaatsen in te richten en onderwijs de wijk in te brengen. Stimuleer de gezonde levensstijl en vitaliteit door sport- en beweegprogramma’s te faciliteren. Samen investeren we in herstel en groei van de Utrechtse economie.

Eén stem: Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Herhaling is de kracht van de boodschap. De SER adviseert om fors te investeren op echte Brede Welvaart. UtrechtDB adviseert aan de politiek in gemeente en provincie Utrecht om fors te investeren in Gezond Stedelijk Leven voor iedereen. Over het hoe en wat geven wij concrete suggesties en denkrichtingen.
Een sterke publieke ondersteuning is noodzakelijk. Intermediaire en maatschappelijke organisaties zoals het OfU hebben een belangrijke rol om verantwoordelijkheid te nemen en samenwerkingen te stimuleren. ‘Op z’n Utregs’!

Richard Kraan
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » SER-agenda omarmt Gezond Stedelijk Leven

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews

Utrecht