Column Quinten Peelen

Kracht van de stad, kracht van makers

In de oude industriegebieden van de stad, vooral het Werkspoorkwartier, is zich van alles aan het ontwikkelen. In en rond de Werkspoorkathedraal bruist het van creatief ondernemerschap, met binnenkort ook de opening van een 'lecker' biercafé. Even verderop aan de Nijverheidskade wil De Nijverheid zich manifesteren als nieuwe vrijhaven voor Utrechtse kunstenaars. Fantastisch. Toch lijkt in Utrecht een duidelijke visie op interessante combinaties van industrieel erfgoed en creatieve industrie vooralsnog te ontbreken.

Betaalbare ruimte

Naast geld gaat het vooral om ruimte. Het appèl van makers en ander creatief talent komt intussen helder door: er is onvoldoende betaalbare atelierruimte voor beeldend kunstenaars en we missen broedplaatsen voor de creatieve sector. Vooral jonge makers, die we hier net hebben opgeleid, trekken snel de stad weer uit. Noodgedwongen, en doodzonde. 

Das Spectrum, Kytopia

Zelfs collectieven, die samen een stuk sterker staan, kennen serieuze huisvestingsproblemen. Neem de beeldend kunstenaars van Das Spectrum of de 'vrije geesten' van Kytopia: voor beide is het enorm lastig om vervangende ruimte te vinden bij het aflopen van hun tijdelijke huur.

De stad profiteert

Vanuit de Utrecht Development Board juichen we ontwikkelingen in de richting van nieuwe plekken en verbindingen toe. Niet alleen omdat we makers goede en betaalbare werkplekken gunnen, maar ook omdat we zien welke meerwaarde dit heeft voor Utrecht als aantrekkelijke stad. De stad profiteert enorm, juist door het eigene en het verrassende van kunst en zijn makers. Ook bedrijven zien dat. Die vestigen zich ook liever waar van alles gaande is.

Niet altijd de hoogste bieder

Natuurlijk, gentrificatie - ofwel de verdringing van mensen met lagere inkomens in een gebied dat in opkomst is - ligt op de loer. Maar laat het ook geen dooddoener zijn. Zorgvuldig beleid, gelijk in de aanloop gemaakt, moet ervoor kunnen zorgen dat de positie van makers niet in het gedrang komt zodra een gebied een hoge vlucht begint te nemen. Namelijk door de bestemming van een creatieve plek van meet af aan een vaste te laten zijn, met bovendien de garantie van een stabiele huur.

Lange termijnvisie nodig

Onze stad laat een hoop gebeuren, daar zijn we goed in. We krijgen straks weer een aantal mooie nieuwe hotspots erbij. En die ontwikkeling zullen we, als alles goed gaat, in belangrijke mate aan onze makers te danken hebben. Maar dan zullen we hen ook wel een uitnodigend langetermijnperspectief moeten bieden. Met volop ruimte, voor nu én straks. 

Quinten Peelen
Lid Utrecht Development Board

Quinten Peelen

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Kracht van de stad, kracht van makers

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews

Utrecht