Column Trude Maas

Gemeente, leer van de buurtconciërge

Vlak achter elkaar krijg ik twee berichten over participeren. Een van de gemeente in onze wijkbrief. Het andere bericht komt van de buurtconciërge van Puur Oost.

De gemeente legt uit wat 'Samen stad maken op de Utrechtse manier' betekent. Kort gezegd: waarom participatie en hoezo. Geschreven vanuit gemeentelijk perspectief. Er staat wat ambtenaren anders zullen gaan doen. En welke mogelijkheden voor participatie er komen.

Buurt krijgt geld

We lezen dat buurten de beschikking krijgen over eigen budgetten.

Dat maakt nieuwsgierig natuurlijk, want daarmee zouden we steeds meer 'zelf over je buurt gaan'. Er wordt flink ingezet op komende online tools, met verwijzing naar de successen die daarmee al geboekt zijn in bijvoorbeeld Amsterdam. Mooi en hoopvol.

Buurtconciërge

Veel overeenkomst maar ook veel verschil met de aanpak in de rapportage die binnenkwam van de buurtconciërge Puur Oost.

Rondom de Adriaen van Ostadelaan rijdt conciërge Sterre Hijlkema sinds een jaar rond met een bakfiets. Iedereen ziet haar. Ze houdt elke week spreekuur bij Brasserie Ostade. En ze loopt regelmatig binnen bij ondernemers, gezondheidsinstellingen en kerken.

Gastvrije Van Ostadelaan

Na haar eerste jaar rapporteert zij onder andere over het installeren van AED's en het opleiden van mensen die een AED zouden kunnen gebruiken. Onder het motto 'Loop mee met de buurtconciërge' leidde ze een grote clean-up samen met drie scholen, jongerenwerk en de politie: jeugd ruimt al lopend zwerfvuil op, ijsje toe. Ze zette de Parade Puur Oost op, een door duizend bewoners bezocht evenement. Deze samenwerking met 50 organisaties liet van de zomer zien hoe gastvrij de Van Ostadelaan inmiddels geworden is.

Ondernemersfonds Utrecht

En de buurtconciërge is nu alweer druk met het organiseren van de Lichtjestocht, half december. Ook het financiële plaatje verschilt met de schets van de gemeente. Sterre is aangesteld door de Ondernemersvereniging Puur Oost. Haar werk wordt bekostigd uit het Ondernemersfonds Utrecht (OfU).

Te aards en te Utrechts?

Als je het succes van Sterre van nabij hebt gezien, vraag je je af waarom de term buurtconciërge niet in de teksten van de gemeente voorkomt. Is contacten leggen per bakfiets te aards en te Utrechts? Voelt het woord online meer sexy?

Maken we eigenlijk wel voldoende gebruik van de ervaring die her en der opgedaan wordt?

Lokale keuzes

Omgekeerd is het natuurlijk de vraag in welke mate het Ondernemersfonds richting kan geven aan de bestedingen van de zogeheten 'trekkingsgebieden'. Per gebied worden lokale keuzes gemaakt, dat is het mooie van het OfU-systeem. Zo geven de ondernemers in Rijnsweerd liever hun beschikbare geld uit aan een strak plan voor een energie neutrale kantoorwijk, dan aan een rondrijdende bakfiets. Terecht.

Initiatieven verbinden

Zoals zo vaak blijf je als lid van de UtrechtDB zitten met een puzzeltje. Veel initiatieven, allemaal interessant op zich. Maar zouden ze niet sneller schaal en tempo krijgen als er een verbinding was?

Bij de -positieve- evaluatie van het Ondernemersfonds, onlangs, deed de gemeenteraad daar wel een poging toe. Toen werd vastgelegd dat het OfU bij voorkeur ondersteuning zou moeten geven aan projecten die passen bij het langetermijnbeleid dat geldt voor de hele gemeente. Maar in het gemeentelijk actieplan 'Samen stad maken' komt het Ondernemersfonds dan weer helemaal niet voor.

Ervaring conciërge benutten

Twee vragen blijven voorlopig op een antwoord wachten.

Hoe kan de gemeente de ervaringen in Puur Oost benutten? Moet de buurtconciërge misschien eens een klein jaarverslag voor de gemeente maken en voorstellen doen? Tenslotte ondersteunt ze buurtevenementen met aanvragen van gemeentelijke vergunningen. Dat levert vast interessante feedback op. Maar ook: hoe ziet ze de toekomst van dit type functies voor andere buurten.

Advies aan OfU van Sterre

Ten tweede: we weten nog niet hoe het Ondernemersfonds invulling wil geven aan de eis die de gemeenteraad formuleerde. Volgende week woensdag, op het OfU-jaarcongres horen we wellicht het antwoord. Misschien kan Sterre daar ook eens een lichtje over laten schijnen? Per bakfiets uiteraard.

 

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

 

> Aanmelden nieuwsbriefUDB missie » Columns » Gemeente, leer van de buurtconciërge

Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"Meer Utrechts ontwerp in de stad"

“2017 is voor mij het Jaar van De Stijl. Dat biedt een geweldige kans om verhalen te vertellen, Utrecht op de kaart te zetten. Trots te zijn”.

Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds, voegde zich afgelopen jaar bij de UtrechtDB. Hij ziet eenzelfde motto in beide organisaties: met hart voor de stad, onafhankelijk de kansen verzilveren die in Utrecht liggen.

> Lees het hele interview

Utrecht