Column Richard Kraan

Extra energie om straks goud te verzilveren

De afgelopen tien jaar ontdekte Utrecht hoe je het goud van de stad verzilvert. Valse bescheidenheid hebben wij van ons afgeslagen. De stad verandert en groeit zowel fysiek als in kwaliteit. Utrecht kwam in een nieuwe fase waar het effecten van de grootschalige fysieke groei voelt.

Daarbovenop staan we voor grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en bereikbaarheid. We - bewoners, bedrijven, instellingen en overheid- staan er wel sámen voor. Juist nu moeten wij de kracht van onze unieke samenwerkingen, het 'goud van de stad' verzilveren, een extra duw geven. Dit vraagt om lef en een andere aanpak Niet de oude methodes als vanzelfsprekend beschouwen.

Utrecht zit op goud

De publicatie 'Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren' was tien jaar geleden de aanzet voor de oprichting van de Utrecht Development Board. Ik ben er zelf vanaf het begin bij betrokken geweest. Zo kon ik vanuit deze en andere rollen in stad en regio van dichtbij de enorme ontwikkeling van deze stad ervaren.

Trots

Ik ben trots op de stad: de ontwikkeling, de aantrekkelijkheid en de gastvrijheid. Binnen en buiten Utrecht worden de pluspunten ook steeds beter herkend en erkend. Utrecht werd een grote stad met bijbehorende grootstedelijke problemen waarop adequaat en tijdig gereageerd moet worden. De vraag is: zien we dat genoeg in?

Samen de stad maken

De afgelopen tien jaar ontstonden hele goede en onderscheidende samenwerkingen in Utrecht. Denk aan het Ondernemersfonds waar bedrijven, instellingen plus overheid gezamenlijke initiatieven betalen. Op het gebied van onderwijs vinden we mooie voorbeelden zoals Utrecht Smart Education, Tech Campus Utrecht, Health Hub Utrecht en Techniek Experience Center. 

Vuelta, Tour, Giro

De (financiering van de) start van de Vuelta volgend jaar in Utrecht is net als bij de Tour de France en Giro d'Italia een inspanning van bedrijven, instellingen en overheid. Een ander voorbeeld van samenwerking biedt de Economic Board Utrecht, die innovatie en economische groei aanjaagt in de regio en financieringsfondsen initieert.

Onderhoud nodig

Het unieke van Utrecht is dat de intrinsieke behoefte en motivatie van partners allesbepalend was om te willen samenwerken. Niet door iemand bedacht vanaf de een of andere tekentafel. Er zijn coalities gevormd die echt het verschil maken. Het commitment en de wil om te presteren is groot. Maar: het is niet vanzelfsprekend dat deze samenwerkingen blijven komen en blijven bestaan. Onderhoud is nodig.

Lef gevraagd

Alleen via het gesprek tussen bedrijven, instellingen en overheid, continu en toekomstgericht, komen we tot oplossingen. Dan stimuleren we innovatie. Koester deze samenwerking en zet actief beleid op de veranderingen die aan onze deur kloppen. Dat vraagt lef van de overheid en een andere rol: loslaten, meer faciliteren dan regisseren.

Voorkom vroege bestuurlijke inmenging

Zoek naar de energie van samenwerking, die ontstaat op basis van een gemeenschappelijk verhaal en een gezamenlijke ambitie. Geef volop vrijheid aan het proces van denken en innovatie en voorkom politiek bestuurlijke inmenging in een te vroeg stadium. Ga de schuurkanten niet uit de weg. Respecteer ieders belangen en streef naar gelijkwaardigheid door ieders specifieke expertise in te brengen.

'Anders Reizen'

'Gezond stedelijk leven' is het begin van het gemeenschappelijk verhaal dat kan leiden tot verdergaande samenwerking. Ter inspiratie: kijk naar het landelijk werkende platform 'Anders Reizen'. Daarin zetten instellingen, bedrijven en overheid (Natuur&Milieu, NS, VNO/NCW, ministerie van Infrastructuur) zich in voor minder auto, meer fiets en trein of elektrisch vervoer. 'Anders Reizen' biedt onder meer ruimte voor innovatie. Jonge professionals krijgen podium om hun inzichten te presenteren.

Voor Utrecht een interessant voorbeeld. Zeker gezien de opgave die wij als regio hebben op gebied van gezonde en slimme mobiliteit. Ik wens Utrecht veel van dit soort samenwerkingen. 

Richard Kraan 
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUDB missie » Columns » Extra energie om straks goud te verzilveren

Kees RuttenKees Rutten INTERVIEW

"‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen"

“Ik ben een publieke-sector dier geworden”. Kees Rutten, een van de veertien leden van UtrechtDB, typeert zichzelf. Hij is in het dagelijks leven lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Daarnaast zet hij zich niet alleen in voor UtrechtDB, maar ook voor de Economic Board Utrecht (EBU). Een van zijn missies: betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

> Lees het hele interview

Utrecht