Column Trude Maas

Elk jaar een kampioen Gezond Samenleven

Utrechtse bestuurders kozen de laatste jaren duidelijk voor Healthy Urban Living. Door mij vertaald in Gezond Samenleven in de Stad. Dan denk je aan schone lucht, lekker bewegen, zonnepanelen. Maar ook aan burenhulp, betaalbaar wonen, muziek van Leidsche Rijn tot in TivoliVredenburg. Maar waar staan we nu precies? UtrechtDB wil weten of we de goede kant uitgaan. Dus: op zoek naar een indicator.

Van ziekte tot mobiliteit

Met eigen visie en divers vertrekpunt komen steden tot specifieke invulling van gezond samenleven en lokale prioriteiten. Binnen elke stad klinken uiteenlopende geluiden die bestuurders moeten afwegen. Kijk je door de bril van het UMCU, dan draait het om technologie rond ziekte en gezondheid. Denk je vanuit de samenleving dan werk je aan bestrijding van segregatie tussen wijken, en aan buren die elkaar kennen en ondersteunen. Wie fijnstof wil beperken, wenst schonere mobiliteit. Gespitst op energie, dan gaat het om huizen isoleren en zonnepanelen plaatsen. Staat modern burgerschap hoog op de lijst, dan moeten er stevige burgerinitiatieven ontstaan.

Gezocht: indicator

Nu zijn die elementen allemaal nodig voor Gezond Samenleven in de Stad. Kiest het stadsbestuur hier vanuit buikgevoel, of geldt wellicht een ideologische keus? Omdat we niet weten aan welke elementen we het hardst moeten trekken, ligt een meetlat of een indicator voor de hand. Zodat we weten waarop gestuurd moet worden in het Utrechtse. Mooie rol voor onze kennisinstellingen. Die bulken immers van de cijfers. Makkie dus?

Bedrijfsbijdrage

Ik zie nog een andere rol voor deze indicator Gezond Samenleven. We kunnen ermee beoordelen welke bijdrage bedrijven en organisaties leveren aan onze lokale gezonde samenleving. We weten dan wie meer betekent dan de eigen 'core business'. Zo zouden UMCU, Rabobank of TivoliVredenburg niet alleen scoren op achtereenvolgens gezondheid, financiën of muziek. Maar ook op energie sparen, andere mobiliteit, voldoende opleidingsplaatsen, diversiteitsbeleid. Kortom, hun maatschappelijke bijdrage.

Verrassende kampioenen

Met de indicator in de hand kunnen we elk jaar een prijs uitreiken aan het bedrijf dat het meest zijn best doet. Dat kan verrassende kampioenen opleveren, wellicht bij kleinere bedrijven. De ervaring leert dat zulke prijzen altijd welles-nietes discussie opleveren. Prima. En dat velen zich erdoor geïnspireerd voelen. Nog mooier.

Wie hier mag komen

Ik zie nog een kans. Als we goed weten waar onze sterktes en zwaktes zitten met het oog op de ambitie Healthy Urban Living, zien we duidelijker welke bedrijven en organisaties in Utrecht passen. Zo kan je bepalen wie we hier willen hebben, en wie niet. Noodzakelijk als je de navel van Nederland bent en toch gezond wilt blijven.

Aandeel Amsterdam

De Amsterdamse ondernemerskoepel ORAM wil de stad monitoren aan de hand van de waardeontwikkeling van een 'Aandeel Amsterdam'. Dit aandeel meet de kwaliteit van de verschillende elementen die het leefklimaat bepalen. Bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In 2018 wordt het Aandeel op een waarde 100 gesteld en elk jaar bepalen de ondernemers of de waarde van de stad toe- of afneemt. Hun maatschappelijke inzet stemmen zij daarop af. Economische groei in Amsterdam moet je alleen willen, zegt ORAM, als voldaan wordt aan randvoorwaarden. Zoals: is de stad leefbaar genoeg, kunnen onze medewerkers hier wonen of snel genoeg op hun werk komen?

Op naar die indicator

Of het nu een meetlat heet of een soort maatschappelijk aandeel, maakt mij niet uit. Op naar die indicator voor Gezond Samenleven in de Stad. Als we hem af hebben mogen anderen hem ook gebruiken. Want zo royaal zijn we dan ook wel weer in Utrecht.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Elk jaar een kampioen Gezond Samenleven]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Elk jaar een kampioen Gezond Samenleven

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview