Column Richard Kraan

Doorpakken op Utrecht als beste fietsstad

La Vuelta a Holanda was een groot succes met misschien nog wel een grotere impact dan de Tour de France in 2015. Niet alleen een feest voor stad en regio. Maar ook de maatschappelijke en economische waarde is uitzonderlijk.

Utrecht als centrum voor de gezonde mens en gezonde leefomgeving door middel van de fiets. En ook nog verkozen tot de beste fietsstad van de wereld! Nu is het momentum om door te pakken.

Volledig op zijn kop

La Vuelta reisde vorige week zondagavond weer naar Spanje nadat zij vier dagen lang de Utrechtse en Brabantse regio volledig op zijn kop zette. Bijna een miljoen bezoekers gedurende deze vier dagen, een uitgebreid programma voor klein en groot, arm en rijk. Plus een duurzame boodschap door middel van een Groene Karavaan in plaats van de traditionele, vervuilende Reclame Karavaan.

We zagen hoe La Vuelta a Holanda plezier bracht, verbroedering in buurten, versterking van samenwerkingen zowel publiek als privaat. Het was een mooi sportief evenement. En bovenal een internationaal podium om onze ambities van stad en regio wereldkundig te promoten. Een internationale wielerronde als middel om de Utrechtse ‘gezondheidsmetropool’ te versterken.

Gezond, zelfredzaam, milieubewust

Fietsen is gezond, fietsen levert een belangrijke bijdrage aan sociale interactie en zelfredzaamheid, fietsen is goed voor het milieu en de fiets is een belangrijk vervoersmiddel. We hebben er allemaal wel een gevoel bij maar uiteindelijk gaat het om bewijslast.

Niet voor niets is Utrecht recent verkozen tot beste fietsstad ter wereld volgens de Global Bicyle Index. En toch heeft La Vuelta ons ook doen beseffen dat we nog veel meer kunnen halen uit het middel fiets om de gezondheidsmetropool verder te versterken. Het momentum is nu. De regio is er klaar voor, niet in de minste plaats door de goede publiek – private samenwerkingen in onze regio.

Publiek-private kracht

Als eerste stad van de wereld heeft Utrecht alle drie de grote wielerrondes gehost. Dat heeft zij gedaan dankzij gezamenlijke inspanning van publieke en private partners om de uitvoering te organiseren en financiering te regelen. Grotendeels zijn het dezelfde partijen die het hosten van deze drie grote rondes hebben ondersteund. Dat is de kwaliteit van de samenwerking en enorm krachtig in onze regio.

Gezonde leefomgeving

Utrecht zou er goed aan doen om de fiets als een belangrijke pijler te bestempelen van de Utrechtse gezondheidsmetropool. Als een bewezen middel voor een betere gezondheid, milieu, infrastructuur, economie en sociale cohesie. Niet afwachten maar juist nu doorpakken. Aan de wereld laten zien hoe wij in de Utrechtse regio het verschil maken op gebied van gezonde mensen en gezonde leefomgeving.

Genoten van groot feest

De drie grote wielerrondes die Utrecht heeft gehost zijn een groot feest geweest. Daar hebben veel mensen van genoten. Maar bovenal hebben ze bijgedragen aan het uitdragen van de ambities van stad en regio. Dit soort evenementen helpt enorm in het concretiseren en communiceren van ambities, en in het stimuleren van samenwerkingen. Een podium op wereldniveau zoals er maar weinig zijn.

Samen op weg naar nieuw evenement

De Utrechtse regio wil zich wereldwijd op de kaart zetten. Dit vraagt een lange termijnvisie. Een beleid voor evenementen dat de regio helpt om haar ambities waar te maken. Niet wachten tot er zich een kans aandient maar regie nemen. Wat is het volgend evenement waar stad en regio zich hard voor willen maken? Wat willen we ermee bereiken? Hoe past dit bij de ambities van stad en regio? Wie pakt de regie? De stad Utrecht, de provincie, de (nieuwe) Economic Board Utrecht of toch marktpartijen?

Samen doen heeft mijn voorkeur en dat is ook het Utrechtse model. Daar zijn wij de afgelopen jaren zeer succesvol in geweest!

Richard Kraan
Lid Utrecht Development Board

Doorpakken op Utrecht als beste fietsstad]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Doorpakken op Utrecht als beste fietsstad

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview