Column

De verdeelde stad

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. We zien het op de achtergebleven 17-maart-borden in de stad. Daar plakten lokale partijen deze week direct hun affiches. Binnen een jaar heeft Utrecht een nieuwe gemeenteraad en een ander college van B&W.

Vorige week, bij de landelijke verkiezingen, bleek Utrecht naar links te zijn opgeschoven. Opvallend, omdat de trend landelijk precies omgekeerd is. Mogelijk te verklaren uit de specifieke samenstelling van de bevolking. Utrecht is jong, en voornamelijk hoog opgeleid immers.

Bepaalde stembureaus

Tegelijkertijd scoorden partijen als Denk en PVV in Utrecht opvallend hoog.

Niet in de hele stad. Maar wel in bepaalde wijken, en zelfs in bepaalde stembureaus.

Zo door de oogharen bekeken precies in de wijken die aan de orde kwamen in de Brandpunt-uitzending over Utrecht, een paar weken geleden. Wijken waar mensen wonen die zich niet gehoord voelen.

Bewoners aan tafel

Wijken ook waar het de gemeente niet lukt om met de bewoners echt in contact te komen. Goed bedoelde overleggen bleken uit te monden in een gesprek tussen welzijnswerkers en gemeenteambtenaren. Bewoners aan tafel? Ho maar. Niet echt waarom de gemeente op pad ging. Lastig.

Ieder voor zich

Nu 2018 zo dichtbij komt, denken politieke partijen en groepjes gelijkgezinde burgers hard na over aansprekende programma's.  Wat moet er in Utrecht gebeuren om de samenhang in de stad te behouden (sommigen zullen zeggen: te krijgen). Om te voorkomen dat het groeiende "ieder voor zich" leidt tot grotere tegenstellingen, onbegrip, discriminatie, haat. Kan Utrecht dan wel een aantrekkelijke woon- en werkstad blijven, en wellicht nog verder bloeien?

Betaalbaar wonen

Wie moet worden aangesproken? Want: weinig kans dat de hele stad warmloopt voor meer fietsen of voor meer regenboog-oversteekplaatsen en gender-neutrale toiletten. Het zal moeten gaan om betaalbaar wonen, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, goed onderwijs met voldoende kans op doorstroming.

Inclusieve stad centraal

De gemeente heeft de ambitie om de samenhang in de stad te vergroten: het programma 'de inclusieve stad'. Een puzzel die niet zo makkelijk oplosbaar is, dat weten we allemaal. Maar de uitslag van de laatste verkiezingen toont aan, dat zo'n programma in Utrecht centraal moet staan.

Sturen met vaste hand

De UDB wil langs de verkiezingsprogramma's een meetlat leggen wie genoeg initiatieven neemt om Utrecht een meer inclusieve stad te maken. De mozaïek van de lokale en landelijke partijen waarop we in maart 2018 kunnen gaan stemmen zal verschillende stukjes van de puzzel moeten aandragen. En de nieuwe raad kan het gemeentebestuur dan met vaste hand sturen op de items die deze stad hard nodig heeft.

Bedrijven en ondernemers

De raad zal in het gevecht om de 'inclusieve stad' anderen moeten aanspreken. Zoals bedrijven en ondernemers die belangrijke bouwstenen aandragen en zelf initiatieven nemen.. Want het gaat ook om stageplaatsen bijvoorbeeld, of om het bestrijden van discriminatie bij sollicitaties.

De oplossingen zijn complex, en vragen echt meer dan papieren beloftes. Wie Utrecht overziet, weet dat niets doen geen optie is.

Trude Maas-De Brouwer

Voorzitter Utrecht Development Board

De verdeelde stad]

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » Columns » De verdeelde stad

Utrecht
Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews