Column Monique Mourits

De nieuwe coalitie: daar zit muziek in

Bij het presenteren van het Amsterdams coalitieakkoord citeerden de PvdA, D66 en GroenLinks in Amsterdam de jonge musicus Shula Tas:

“Bij het samenklinken van drie of meer noten, dan spreken we van een akkoord”

Uit: Waar gezongen wordt – Shula Tas (2022)

Een prachtig motto voor een coalitieakkoord. Ik gun het de Amsterdammers. Maar vind vanzelfsprekend dat als er ergens muziek klinkt, dat toch bovenal in Utrecht is. De stad van TivoliVredenburg, van internationale muziekfestivals, en van al die andere mooie plekken waar muziektalent opborrelt en uitgroeit.

Een mooi akkoord van vijf noten

Misschien is het daarom dat het akkoord in Utrecht víjf noten telt: Groen Links, PvdA, D66, Student & Starter en ChristenUnie presenteerden onlangs het Utrechts coalitieakkoord. Geen poëtisch motto in Utrecht, maar wel een mooi akkoord. De coalitiepartijen zetten vol in op gelijke kansen voor iedereen. Vijf partijen die de komende jaren richting gaan geven aan een stad waar íedereen mee kan doen en waar extra aandacht gaat naar wie dat extra nodig heeft.

Achter de fanfare

Bemoedigend vind ik dat. De inleidende woorden inspireren minder: ‘er zijn ook Utrechters die moeite hebben mee te komen in de maatschappij’ lees ik. ‘Het kan elke Utrechter overkomen dat het tegenzit in het leven.’ Jazeker, zo is het. Maar waarom klinkt het me betuttelend in de oren? Hoezo ‘moeite om mee te komen’? Om bij muzikale beeldspraak te blijven: het wekt toch de indruk dat een groep mensen achter de fanfare moet aanhollen en deze net niet bij kan houden. Ze kunnen niet helemaal meekomen, maar we gaan ze helpen, hoor.

Allen gelijk

Als we in een fijne stad willen leven, een gezonde stad, een veilige stad, een plaats met woningen voor iedereen, goed onderwijs voor iedereen, dan gaat het niet aan om de suggestie te wekken dat we pechvogels helpen. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de geluksvogels en de geprivilegieerden. Bijdragen aan een stad waar iedereen mee mag doen, begint met een stad waar geen pech- en geluksvogels zijn, maar waar we allen gelijk zijn. 

Studentenstem via wethouder Oosters

Dat Utrecht een jonge stad is waar talent opborrelt blijkt wel uit het aantreden van de wethouder van partij Student & Starter. Ook bemoedigend. Het is een goede zaak dat de generatie die de toekomst heeft die toekomst mee gaat vorm geven. Top dat wethouder Oosters haar generatie komt vertegenwoordigen. Top dat er nu (eindelijk) meer studentenwoningen gaan komen. En top dat de grote groep studenten nu ook een stem heeft in het stadsbestuur.

Maar voor de zekerheid: Beste wethouder, u hebt participatie en cultuur in uw portefeuille. Ik hoop en vertrouw dat u zich vol gaat inzetten voor ál uw generatiegenoten. En voor al die kinderen die over tien of twintig jaar student zijn, praktisch of theoretisch. Zodat in Utrecht álle stemmen klinken, samen met de muziek mee.

Monique Mourits
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUtrecht Development Board » De nieuwe coalitie: daar zit muziek in

Quinten PeelenQuinten Peelen INTERVIEW

"Meer Utrechts ontwerp in de stad"

“2017 is voor mij het Jaar van De Stijl. Dat biedt een geweldige kans om verhalen te vertellen, Utrecht op de kaart te zetten. Trots te zijn”.

Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds, voegde zich afgelopen jaar bij de UtrechtDB. Hij ziet eenzelfde motto in beide organisaties: met hart voor de stad, onafhankelijk de kansen verzilveren die in Utrecht liggen.

> Lees het hele interview

Utrecht