Column Bouchra Dibi

Bruggen bouwen in Krachtwijken

In de schaduw van de moderne maatschappij schuilen Krachtwijken. Er wordt daar veel aangeboden vanuit welzijnswerk en de gemeente, maar dat bereikt lang niet altijd de mensen om wie het gaat. We zien in deze wijken een groot gat tussen de systeemwereld en de leefwereld van de bewoners. Deze kloof heeft een grote impact, maar er schijnt licht aan de horizon. Ik zie oplossingen die dit gapende gat kunnen overbruggen.

Het systeem met zijn regels, structuren en bureaucratieën, lijkt vaak mijlenver verwijderd van de realiteit van het dagelijks leven in Krachtwijken. Bewoners leven in een doolhof van procedures en voelen zich niet gehoord of begrepen. Dit gebrek aan verbinding leidt tot een vervreemding, onmacht en wantrouwen. Het gevolg: de uitdagingen worden alleen maar groter.

Bewoners actief betrekken

Maar laten we niet bij de pakken neerzitten. Er zijn manieren om dit gat te dichten, om bruggen te bouwen. Een van de meest krachtige oplossingen is het creëren van participatieve processen, die bewoners actief betrekken bij het vormgeven van beleid en besluitvorming. Door middel van co-creatie kunnen zij hun stem laten horen en hun expertise inbrengen. Zo kan het beleid beter aansluiten bij hun behoeften en realiteiten.

Zelf aan de slag

Daarnaast is het van cruciaal belang om te investeren in empowerment en capaciteitsopbouw binnen gemeenschappen in de wijken. Door bewoners de nodige vaardigheden en middelen te geven, kunnen zij zelf aan de slag om problemen aan te pakken en oplossingen te vinden. Dit verhoogt niet alleen het gevoel van eigenaarschap en trots binnen de gemeenschap, maar leidt ook tot duurzamere oplossingen op de lange termijn.

Cultuur van openheid en vertrouwen

Een andere essentiële stap is het verbeteren van de communicatie en transparantie tussen het systeem en de leefwereld. Dit betekent het openstellen van kanalen voor dialoog en feedback, zodat bewoners zich gehoord voelen en begrijpen hoe beslissingen worden genomen. Door een cultuur van openheid en vertrouwen te stimuleren, kan het wederzijdse begrip worden vergroot en kunnen bruggen worden gebouwd.

Moed om ruimte te maken

Tot slot moeten we erkennen dat het dichten van het gat tussen systeem en leefwereld geen eenvoudige taak is en dat het tijd, inzet en samenwerking vereist van alle betrokken partijen. Het vergt moed om oude structuren en denkwijzen los te laten en ruimte te maken voor nieuwe benaderingen die recht doen aan de complexiteit en diversiteit van Krachtwijken.
Maar het kan echt.

Weg vrij voor betere toekomst

Vergeet niet dat de beloning de moeite waard is. We kunnen een meer inclusieve, veerkrachtige en bloeiende samenleving creëren waarin iedereen de kans krijgt om haar of zijn volledige potentieel te bereiken. Laten we samen bouwen aan deze bruggen en de weg vrijmaken voor een betere toekomst voor alle bewoners van Krachtwijken!

Bouchra Dibi
Lid Utrecht Development Board

Bruggen bouwen in Krachtwijken]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Bruggen bouwen in Krachtwijken

Utrecht
Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview