Column Niek Amelink

Sportcampus Traiectum: aanjager voor Europa’s meest competitieve regio

Vijf Utrechtse sportclubs werken samen op Traiectum, de sportcampus van Hellas Utrecht, VV Utrecht, FC Utrecht, SV Kampong en UZSC. Samen tellen ze meer dan 21 duizend leden, 1,8 miljoen jaarlijkse bezoekers en ze krijgen steun van ruim 600 aangesloten bedrijven. In Utrecht-Oost bouwen de clubs een test- en ontwikkelplek op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. Het moet een voorbeeld worden van sportief en gezond stedelijk leven in Utrecht en in Nederland. Ondernemers en kennisinstellingen werken hieraan mee.

Brede oproep

Traiectum zoekt nieuwe vondsten waardoor top- plus breedtesporters beter en gezonder kunnen presteren, ook in teamverband. Voor gewoon bewegen, maar ook voor topsport. Niet exclusief voor één tak van sport, maar sport-overstijgend. In een oproep vraagt Traiectum aan start-ups, scale-ups en gevestigde ondernemingen om mee te denken. Minstens twee van de clubs moeten op korte termijn profiteren van minimaal drie gevonden oplossingen.

App voor mentale weerbaarheid jongeren

Een voorbeeld? De app Feelee van het FC Utrecht Next-netwerk. De FC Utrecht hecht veel waarde aan het mentale welzijn van bewoners, fans en spelers in en rond de club. Daarom werkt ze op proef met de app Feelee: die biedt jongeren inzicht in hun gewoonten en emoties, en zo zouden ze hun mentale weerbaarheid kunnen versterken. De VriendenLoterij schonk 15 duizend euro om de app verder te ontwikkelen.

Samen met SVO De Dreef

De app is ontwikkeld in reactie op de toenemende mentale druk die jongeren ervaren, met name als gevolg van gebeurtenissen zoals de coronacrisis. Voor jongeren die vaak uren per dag doelloos op hun telefoon doorbrengen, biedt Feelee een slimme oplossing. Ze worden gestimuleerd hun telefoon te gebruiken voor positieve doeleinden, om zo hun mentale gezondheid te verbeteren. FC Utrecht wil de Feelee-app introduceren in Overvecht, waar de club actief is bij Partnerclub SVO De Dreef. Samen willen we een positieve impact maken in de wijk en het welzijn van jongeren bevorderen.

Meerwaarde voor Utrecht

Door slimme verbindingen ontstaat meerwaarde. Een win voor de start-up, een win voor de testomgeving en een win voor de bewoner. En voor Utrecht? Utrecht blijft mogelijk de meest competitieve regio van Europa, ook in meetjaar 2026.
Samen zijn we Utrecht, Heart of Health. De regio waar bedrijven, instellingen en overheden samenwerken aan kennis, ideeën, oplossingen en toepassingen voor een duurzaam gezondere wereld. Met onderwijs van wereldklasse en gerenommeerde life sciences & health-innovaties, voorloper in de wereld op het gebied van wetenschap en technologische capaciteiten. Maar, hoe blijven wij voorlopen? Hoe maken we de positionering zichtbaar? En hoe kan een organisatie hieraan bijdragen en van profiteren? Een grote uitdaging voor de komende jaren. Over je eigen belangen heen stappen, voor het collectief, en verbindingen maken die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Dat proberen wij met de voorbeelden die ik hier noemde.

Essentieel onderdeel innovatietrajecten ondernemingen

Het valideren, testen en implementeren van nieuwe technologieën, diensten en producten in nauwe samenwerking met eindgebruikers en burgers is essentieel voor innovatietrajecten van ondernemers. Onze sportcampus Traiectum past daar perfect in.

Niek Amelink
Lid Utrecht Development Board

App Feelee voor betere weerbaarheid jongeren]

> Aanmelden nieuwsbrief» » App Feelee voor betere weerbaarheid jongeren

Utrecht
Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview   > Alle interviews