Anko van Hoepen

Anko van Hoepen is sinds 1 januari 2022 voorzitter van het College van Bestuur van SPO Utrecht de groep van 38 openbare scholen in de stad Utrecht. Met meer dan duizend medewerkers en ongeveer tienduizend leerlingen is SPO Utrecht een van de grootste schoolorganisaties van Nederland en van Utrecht (Primair Onderwijs). SPO Utrecht omvat naast reguliere basisscholen ook meerdere scholen voor speciaal (basis) onderwijs, een school voor voorgezet speciaal onderwijs en de Internationale School Utrecht (samen met NUOVO scholengroep).
Anko van Hoepen is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van SportUtrecht en lid van de Raad van Toezicht van Jantje Beton.
Voordat hij bij SPO Utrecht kwam, was hij onder meer vicevoorzitter van de PO-Raad (sectororganisatie voor het Primair Onderwijs) en bestuurder van een scholengroep in de provincie Zeeland.
Iedereen in onze samenleving gelijke kansen bieden, vanuit een gedeelde maatschappelijke opgave, is voor hem een belangrijke drijfveer. Steeds de vraag stellen: wat kan het onderwijs bijdragen aan deze opgave in onze mooie stad. Dat vraagt niet-vrijblijvende samenwerking met alle scholen in de stad en alle partners om de school heen.

Zijn motivatie voor de Utrecht Development Board: Die niet-vrijblijvende samenwerking tref ik ook in Utrecht Development Board: allemaal betrokken partners die het beste willen voor de inwoners van de prachtige stad Utrecht’.

Foto: Katja Mali» » Anko van Hoepen

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview