Column Michiel Bodt

Alleen in Utrecht, of juist samen

Het machtigste land van de wereld heeft sinds januari 2017 een president die zijn eigen land 'weer op één zet'. Ondertussen is Europa in harde onderhandeling met de Britten over uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en sluit de nieuwe Italiaanse regering alle havens voor bootvluchtelingen uit Afrika.

Allemaal ontwikkelingen die verschillen tussen bevolkingsgroepen benadrukken en mensen uit elkaar drijven. Dat moeten we juist niet willen. Diversiteit biedt namelijk enorm veel kansen. Alleen ga je misschien wel harder, maar samen kom je toch echt verder.

Sociale cohesie bestaat

Er heerst een algemene opvatting dat mensen in de stad steeds individualistischer leven. Men leeft langer alleen, kent de buren nauwelijks en koestert angst voor alles wat nieuw is. Dit staat in schril contrast met veel coalitieplannen, waarin het woord sociale cohesie centraal staat. Ik heb voor het nieuwe college van B&W goed nieuws: ook in een stad kunnen verbindingen gelegd worden en kan sociale cohesie ontstaan. Dat geldt zeker voor Utrecht.

Paul Verweel

Utrecht verloor in april dit jaar een groot lokaal verbinder. Paul Verweel, onder andere Utrechter van het Jaar in 2013, overleed op 66-jarige leeftijd. Paul was onder andere voorzitter van VV Hoograven, voorzitter van sportkoepel VSU, bestuurslid van de KNVB en hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de mede door hem opgerichte USBO, de Utrechtse School voor Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Hij was altijd bezig met het verbinden van mensen.

In de Janskerk

Tijdens zijn uitvaart in de volle Janskerk werd dat goed zichtbaar. De kerk was gevuld met heel uiteenlopende mensen. De voorzitter van de KNVB naast de jeugdtrainer van de voetbalclub uit Overvecht en daarnaast studenten van de USBO. Schitterend om te zien hoe Paul mensen bij elkaar bracht en nog steeds brengt.

Move

In Utrecht zien we gelukkig veel initiatieven die de verbinding faciliteren. Paul Verweel hielp ooit met de oprichting van Stichting Move. Move koppelt jongeren die minder voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten aan studenten. Door hen samen in actie te laten komen voor hun omgeving merken deze jongeren wat ze kunnen bereiken en welke impact ze hebben op hun eigen leefomgeving.

VV Hoograven

Een van de projecten van Move was een samenwerking met voetbalvereniging Hoograven. De jongeren van VV Hoograven organiseerden een wijkevenement samen met studenten van roeivereniging Orca. Doel: Hoograven een stukje mooier maken. Het resultaat van deze en vele andere projecten is nog steeds te zien overal in de stad, kijk maar eens op de website van Stichting Move.

Kleine ontmoeting in Zuilen

Ik geloof sterk in deze vorm van ontmoeting en verbinding. Iedereen heeft vooroordelen over een ander, dat kunnen we niet ontkennen. Maar hoe mooi is het om je daarvan bewust te zijn doordat je soms kleine ontmoetingen hebt met mensen die je anders niet zou hebben.

Zelf woon ik in Zuilen en drie weken geleden was ik aan het frisbeeën met mijn vrouw in het park voor ons huis. Er fietste een man voorbij op weg naar de moskee. Hij zwaaide en groette ons vriendelijk. Ik gooide de frisbee naar hem. Hij sprong onmiddellijk van zijn fiets om met ons mee te doen.

We groeten elkaar

Deze ontmoeting zorgde direct voor een leuk gesprek en nu groeten we elkaar wanneer onze wegen zich weer kruisen. Zulke kleine ontmoetingen maken de wereld echt een stukje mooier. Zij vergroten de sociale cohesie, ook in de individualistische stad.

Michiel Bodt
Lid Utrecht Development Board

> Aanmelden nieuwsbriefUDB missie » Columns » Alleen in Utrecht, of juist samen

Kees RuttenKees Rutten INTERVIEW

"‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen"

“Ik ben een publieke-sector dier geworden”. Kees Rutten, een van de veertien leden van UtrechtDB, typeert zichzelf. Hij is in het dagelijks leven lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Daarnaast zet hij zich niet alleen in voor UtrechtDB, maar ook voor de Economic Board Utrecht (EBU). Een van zijn missies: betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

> Lees het hele interview

Utrecht